giảm nghèo đa chiều

Cập nhập tin tức giảm nghèo đa chiều

Sản phẩm OCOP khẳng định thương hiệu nông nghiệp xứ Tuyên

Chương trình OCOP đã góp phần thúc đẩy quá trình xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và các dịch vụ xã hội cơ bản ở tỉnh Tuyên Quang.

Phong Điền tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về giảm nghèo bền vững

Năm 2023, huyện Phong Điền giảm 244 hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm 125 hộ; hiện trên địa bàn huyện còn 616 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,05%; hộ cận nghèo còn 996 hộ chiếm tỷ lệ 3,32%.

Thái Nguyên: Tăng cơ hội tiếp cận y tế cho người nghèo, khó khăn

Chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế giúp người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có cơ hội tiếp cận với y tế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Lào Cai: Hỗ trợ nông dân bắt nhịp chuyển đổi số, thúc đẩy giảm nghèo

Tỉnh Lào Cai ưu tiên nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số giúp nông dân khai thác hiệu quả kênh bán hàng hiện đại để tiêu thụ tốt hơn nông sản của địa phương.

Lào Cai: Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho đồng bào DTTS

Thời gian qua, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả quan trọng.

Quảng Nam: Nỗ lực tuyên truyền, năm 2023 toàn tỉnh giảm hơn 4.000 hộ nghèo

Năm 2023 nhờ nỗ lực trong công tác tuyên truyền, đưa thông tin, chính sách giảm nghèo đến với người dân nên toàn tỉnh giảm được hơn 4.000 hộ nghèo.

Chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Cao Bằng thoát nghèo

Nguồn vốn tín dụng chính sách trong những năm qua đã căn bản làm thay đổi nhận thức của đồng bào DTTS ở tỉnh Cao Bằng, giúp đồng bào mạnh dạn vay vốn, đầu tư hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống

Hải Lăng (Quảng Trị) nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về giảm nghèo

Từ đầu năm 2023, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm nâng cao cao năng lực cho cán bộ thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Vĩnh Linh hỗ trợ người nghèo tham gia BHXH góp phần bảo đảm an sinh xã hội

UBND huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện...

Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới đẩy mạnh truyền thông về công tác giảm nghèo

Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, thành phố Đồng Hới đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên giảm nghèo bền vững.

Xín Mần (Hà Giang): Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Xín Mần (Hà Giang).

Công tác truyền thông giảm nghèo phát huy hiệu quả tích cực ở Nam Trà My

Theo kết quả rà soát sơ bộ của huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), năm 2023, số hộ nghèo giảm được 457 hộ, hiện toàn huyện còn 3.152 hộ nghèo, chiếm 38,65%, giảm 6,04% so với năm 2022; số hộ cận nghèo là 377 hộ, chiếm 4,62%.

Tăng cường truyền thông về chính sách việc làm ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hội thi tìm hiểu chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm được tổ chức tại huyện Đakrông (Quảng Trị) nhằm tăng cường công tác truyền thông về các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tạo việc làm bền vững giúp người dân Đôn Châu giảm nghèo

Kết quả giảm số hộ nghèo đạt được là nhờ xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải (Trà Vinh) tập trung nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có giải pháp về đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững.

Quảng Hoà: Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy giảm nghèo hiệu quả

Các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật đã giúp các hộ nông dân, trong đó có các hộ nghèo ở huyện Quảng Hòa (Cao Bằng) có cơ hội thay đổi cuộc sống, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững...

Phước Sơn tuyên truyền bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm để giảm nghèo bền vững

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, bà con ở Phước Sơn đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bố Trạch (Quảng Bình) tổ chức đối thoại tuyên truyền các chính sách giảm nghèo

Để giúp người dân nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức đối thoại nhằm tuyên truyền tới người dân các chính sách về giảm nghèo.

Hỗ trợ đồng bào Chăm xây dựng làng nghề gắn với du lịch

Nghề dệt truyền thống của người Chăm vẫn lưu truyền ở nhiều buôn, làng tại Bình Thuận. Những năm vừa qua, các cấp chính quyền đã hỗ trợ xây dựng làng nghề gắn với du lịch, người dân được vay vốn ưu đãi đã đầu tư máy móc phát triển nghề, tăng thu nhập

Sóc Trăng: Nhiều hoạt động thiết thực giúp người nghèo tiếp cận y tế

Tỉnh Sóc Trăng huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng, xã hội hỗ trợ, chia sẻ một phần khó khăn giúp người nghèo có cơ hội tiếp cận y tế tốt hơn.

Tri Tôn chú trọng đào tạo nghề ở nông thôn, thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Nằm trong danh sách 74 huyện nghèo của cả nước, Tri Tôn hiện đang triển khai thực hiện công tác giảm nghèo nhằm nỗ lực thoát khỏi huyện nghèo quốc gia sớm nhất.

Lộc Hà (Hà Tĩnh) tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về giảm nghèo bền vững

Sáng 30/10, 170 cán bộ thuộc cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã được tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo.

Đakrông chú trọng tuyên truyền, nâng cao năng lực truyền thông về giảm nghèo

Thời gian qua, huyện Đakrông đã đẩy mạnh công tác thông tin thông qua các buổi tập huấn, tuyên truyền nhằm nâng cao năng lực truyền thông và nhận thức về giảm nghèo.

Năm 2024, Quảng Bình phân bổ hơn 20 tỷ đồng đầu tư hỗ trợ người nghèo

Năm 2024, UBND tỉnh Quảng Bình phân bổ hơn 20 tỷ đồng để thực hiện các dự án hỗ trợ đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn; đầu tư giáo dục nghề nghiệp, việc làm, công nghệ thông tin…

Cam Lộ tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

Huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện.

Sóc Trăng: Kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo đa chiều năm 2023

Năm 2023, Sóc Trăng tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận đầy đủ hơn các dịch vụ xã hội cơ bản như việc làm, y tế, giáo dục, nước sạch, thông tin…

Thanh Hóa chú trọng dạy nghề và tạo việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo

Tỉnh Thanh Hoá thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng công tác tạo đào tạo nghề và tạo việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo.

Quảng Nam triển khai hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho hộ nghèo

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban ngành cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam: Đông Giang đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo

Huyện Đông Giang (Quảng Nam) sẽ tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Tuyên Quang: Giảm nghèo bền vững với giải pháp xây dựng thương hiệu nông sản

Chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu hàng hóa, nông sản Tuyên Quang đang từng bước tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị chung toàn cầu, góp phần giảm nghèo bền vững.

Yên Bái: Lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Nhờ làm tốt công tác huy động các nguồn lực, mức hỗ trợ làm nhà mới và sửa chữa nhà của tỉnh Yên Bái cao hơn mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương ít nhất từ 20 - 40% cho mỗi căn nhà.