Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới đẩy mạnh truyền thông về công tác giảm nghèo

Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, thành phố Đồng Hới đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên giảm nghèo bền vững.

Công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của thành phố Đồng Hới. Xác định điều đó, thời gian qua, cùng với việc tập trung đổi mới phương thức sản xuất, thay đổi sinh kế, từng bước làm chuyển biến nhận thức cho người dân, Đồng Hới cũng đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững. 

giam ngheo dong hoi 1.jpg
Công tác truyền thông về giảm nghèo được thành phố Đồng Hới triển khai với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. (Ảnh: Hải Yến)

Thời gian qua, công tác tuyên truyền được Đồng Hới tổ chức thường xuyên, liên tục, tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, như: Thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững; các chính sách hỗ trợ người dân phát triển sản xuất; biểu dương các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, gương điển hình thoát nghèo để nhân rộng trong cộng đồng dân cư...

Nhất là ngay sau khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Đồng Hới đã chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình thông qua nghị quyết của HĐND, quyết định của Chủ tịch UBND các cấp. 

Theo đó, thành phố đã tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, nội dung phong phú như bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp về công tác giảm nghèo, cấp phát các ấn phẩm truyền thông, tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại, đào tạo tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi nhằm giúp cho người dân phát triển kinh tế gia đình phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương...

Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền các địa phương xác định công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề để chuyển đổi nghề phù hợp là một trong những giải pháp quan trọng để giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện để lao động nghèo tiếp cận các chính sách ưu đãi đối với người nghèo trong việc học nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, tăng thu nhập ổn định cuộc sống. 

Bên cạnh đó, thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua, như: Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; phát động Quỹ Vì người nghèo, biểu dương, khen thưởng các địa phương, hộ nghèo và tổ chức, cá nhân có thành tích trong lĩnh vực giảm nghèo; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông về công tác giảm nghèo đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền và cán bộ làm công tác giảm nghèo; tổ chức đối thoại về chính sách giảm nghèo với cán bộ và người dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình. 

Nhờ những giải pháp đồng bộ, quyết liệt đó nên công tác giảm nghèo của thành phố Đồng Hới đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Theo đó, năm 2021, thành phố có 148 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,45%; 195 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,59%. Đến nay, số hộ nghèo trên địa bàn thành phố đã giảm còn 130 hộ, chiếm tỷ lệ 0,38%; số hộ cận nghèo là 194 hộ, chiếm tỷ lệ 0,57%.

Hải Yến

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.