Hải Lăng (Quảng Trị) nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về giảm nghèo

Từ đầu năm 2023, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm nâng cao cao năng lực cho cán bộ thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Vào cuối tháng 11/2023, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hải Lăng đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin, tuyên truyền thực hiện Tiểu dự án giảm nghèo bền vững về thông tin trên địa bàn huyện.

nuoc sach o xom cang hai lang qtri.jpg
Hệ thống nước sạch tại xóm Càng, xã Hải Thành. (Ảnh minh hoạ)

Lớp tập huấn tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin, tuyên truyền trên địa bàn huyện nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường cung cấp thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho người dân, nhất là người dân sinh sống trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; cập nhật kiến thức, kỹ năng, mô hình, kinh nghiệm lao động, sản xuất, kinh doanh.v.v…; truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, của người nghèo về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Tham gia lớp tập huấn là các cán bộ thông tin, tuyên truyền trên địa bàn huyện. Đây là những công chức Văn hoá - Xã hội, cán bộ phụ trách công tác thông tin truyền thông, các trưởng thôn, trưởng khóm đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện..., là những nhân tố quan trọng, chủ chốt hỗ trợ cho ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo ở các cấp, của các hoạt động truyền thông giảm nghèo bền vững ở cộng đồng.

Đây cũng là những người cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm để áp dụng có hiệu quả vào từng nội dung công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương; hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận thông tin, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong công cuộc chung tay xóa đói, giảm nghèo.

Việc triển khai tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện là nhằm triển khai kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” trên trên địa bàn huyện năm 2023, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, làm cơ sở tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1 (Giảm nghèo về thông tin) của Dự án 6, thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. 

Để triển khai có hiệu quả công tác thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” trên trên địa bàn huyện trong năm 2023 cũng như trong những năm tiếp theo, ngoài việc tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, các cán bộ tham gia còn được chia sẻ thêm những kỹ năng và kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong công tác thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn các kỹ năng quản lý, vận hành đài truyền thanh thông minh; hướng dẫn chỉnh sửa ảnh, thiết kế làm clip, video, sách điện tử; kỹ năng tạo bản tin AI; kỹ năng tạo mã QR code; kỹ năng chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh khi đăng web; cách thức kết nối các thiết bị thông minh phục vụ tuyên truyền; hướng dẫn viết bài và tin bài trên đài truyền thanh và trang thông tin điện tử của xã, thị trấn; cách phỏng vấn nhân vật, viết bài và tin bài phục vụ tuyên truyền giảm nghèo...

Trước đó, vào đầu tháng 8/2023, Hội Nông dân cũng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cho 142 các cán bộ Hội Nông dân các xã, thị trấn và các chi hội Nông dân trên địa bàn huyện.

Minh Thu và nhóm PV

An Lão đẩy mạnh truyền thông và đào tạo nghề góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) đã đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động vùng nông thôn giải quyết việc làm, góp giảm nghèo bền vững.

An Giang: Tuyên truyền làm thay đổi nhận thức góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động tuyên truyền tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.

Dấu ấn giảm nghèo bền vững ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

Năm 2023, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, toàn huyện giảm 1.178 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 9,83%.

Lạc Dương nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình mục tiêu của quốc gia và địa phương để phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Phú Yên: Tuyên truyền thay đổi tư duy, cùng nhau giảm nghèo

Để góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội thi truyên truyền về công tác giảm nghèo.

Đồng Tháp: Được tiếp cận thông tin kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo ở Tam Nông giảm mạnh

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) giảm mạnh nhờ được tiếp cận các thông tin, chính sách, dự án hỗ trợ của Nhà nước kịp thời.

Gần 74.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở Đồng Tháp được cấp thẻ BHYT

Năm 2023, Đồng Tháp cấp gần 74.000 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng và trường học; xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ vì mục tiêu giảm nghèo đa chiều.

Lâm Đồng giảm dần mức độ thiếu hụt chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo

Những năm gần đây, tỷ lệ giảm nghèo, giảm các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (trong chuẩn nghèo đa chiều) tại Lâm Đồng qua từng năm đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Hiệu quả từ đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở Hòa Bình

Cùng với việc đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng, công tác đào tạo nghề góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

An Giang: Thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo

Đến cuối năm 2023, 34 hộ nghèo của thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã thoát nghèo. Kết quả này vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của thành phố.