Hải Lăng (Quảng Trị) nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về giảm nghèo

Từ đầu năm 2023, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm nâng cao cao năng lực cho cán bộ thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Vào cuối tháng 11/2023, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hải Lăng đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin, tuyên truyền thực hiện Tiểu dự án giảm nghèo bền vững về thông tin trên địa bàn huyện.

nuoc sach o xom cang hai lang qtri.jpg
Hệ thống nước sạch tại xóm Càng, xã Hải Thành. (Ảnh minh hoạ)

Lớp tập huấn tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin, tuyên truyền trên địa bàn huyện nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường cung cấp thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho người dân, nhất là người dân sinh sống trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; cập nhật kiến thức, kỹ năng, mô hình, kinh nghiệm lao động, sản xuất, kinh doanh.v.v…; truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, của người nghèo về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Tham gia lớp tập huấn là các cán bộ thông tin, tuyên truyền trên địa bàn huyện. Đây là những công chức Văn hoá - Xã hội, cán bộ phụ trách công tác thông tin truyền thông, các trưởng thôn, trưởng khóm đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện..., là những nhân tố quan trọng, chủ chốt hỗ trợ cho ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo ở các cấp, của các hoạt động truyền thông giảm nghèo bền vững ở cộng đồng.

Đây cũng là những người cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm để áp dụng có hiệu quả vào từng nội dung công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương; hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận thông tin, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong công cuộc chung tay xóa đói, giảm nghèo.

Việc triển khai tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện là nhằm triển khai kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” trên trên địa bàn huyện năm 2023, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, làm cơ sở tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1 (Giảm nghèo về thông tin) của Dự án 6, thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. 

Để triển khai có hiệu quả công tác thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” trên trên địa bàn huyện trong năm 2023 cũng như trong những năm tiếp theo, ngoài việc tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, các cán bộ tham gia còn được chia sẻ thêm những kỹ năng và kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong công tác thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn các kỹ năng quản lý, vận hành đài truyền thanh thông minh; hướng dẫn chỉnh sửa ảnh, thiết kế làm clip, video, sách điện tử; kỹ năng tạo bản tin AI; kỹ năng tạo mã QR code; kỹ năng chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh khi đăng web; cách thức kết nối các thiết bị thông minh phục vụ tuyên truyền; hướng dẫn viết bài và tin bài trên đài truyền thanh và trang thông tin điện tử của xã, thị trấn; cách phỏng vấn nhân vật, viết bài và tin bài phục vụ tuyên truyền giảm nghèo...

Trước đó, vào đầu tháng 8/2023, Hội Nông dân cũng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cho 142 các cán bộ Hội Nông dân các xã, thị trấn và các chi hội Nông dân trên địa bàn huyện.

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.