Đồng Văn tích cực tuyên truyền về giảm nghèo và an sinh xã hội

Nhờ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đúng đối tượng, đời sống của nhân dân huyện Đồng Văn có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nền tảng phát triển kinh tế và giảm nghèo.
W-thach-thao-14-3.jpg

Là huyện có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, những năm qua, bên cạnh việc triển khai đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác này, huyện Đồng Văn (Hà Giang) còn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đúng đối tượng và mọi người dân. Nhờ đó, đời sống của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nền tảng phát triển kinh tế và giảm nghèo.

W-thach-thao-13-3.jpg

Toàn huyện Đồng Văn có khoảng 7.000 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội. Huyện đang triển khai các chính sách đảm bảo an sinh xã hội của trung ương, tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm: Các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội và đảm bảo tiếp cận ở mức tối thiểu các dịch vụ xã hội như  giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch.

W-thach-thao-20-1.jpg

Các chính sách này cùng với ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực thoát nghèo của từng hộ dân đã giúp bộ mặt của Đồng Văn dần có sự thay đổi, chất lượng sống của đồng bào được nâng cao.

W-thach-thao-36-1.jpg

Ngoài ra, huyện cũng triển khai đầy đủ các chính sách an sinh xã hội theo các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

W-thach-thao-37-1.jpg

Các chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn được thực hiện kịp thời đã giúp phần nào bảo đảm thu nhập và các điều kiện sinh sống ở mức tối thiểu cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

W-thach-thao-31-1.jpg

Cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một cải thiện và nâng cao. Nhiều nhà cửa khang trang đã được xây dựng khắp các xóm làng.

W-thach-thao-29-1.jpg

Song song với các chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo và tạo việc làm cũng được huyện triển khai thông qua các nhóm chính sách như: Chính sách tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, khuyến nông.

W-thach-thao-35-1.jpg

Các chính sách này đã giúp cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua khuyến khích họ tự phát triển sản xuất để vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng ỷ lại, góp phần thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách làm, xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, từng bước nâng cao thu nhập. 

W-thach-thao-34-1.jpg

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hàng năm đã giảm đáng kể. Ngoài ra, địa phương này còn chú trọng vấn đề vệ sinh môi trường, giúp cảnh quan luôn xanh - sạch - đẹp.

W-thach-thao-30-1.jpg

Ông Nguyễn Văn Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, cho biết xác định công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của toàn dân, toàn xã hội. Bởi vậy, huyện Đồng Văn luôn chủ động tuyên truyền về công tác này một cách kịp thời, chính xác đúng quy định với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở. 

W-thach-thao-23-1.jpg

Thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn, các xã, thị trấn quan tâm nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã, thị trấn để các chính sách, chủ trương về giảm nghèo, an sinh xã hội đến gần dân, để bà con nhân dân hiểu, hưởng ứng và cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả. 

W-thach-thao-15-3.jpg

Từ đó, người dân được tiếp cận và thụ hưởng những chính sách để vươn lên thoát nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.