Quảng Trị:

Tăng cường truyền thông về chính sách việc làm ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hội thi tìm hiểu chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm được tổ chức tại huyện Đakrông (Quảng Trị) nhằm tăng cường công tác truyền thông về các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Ngày 30/11/2023, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Đakrông, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội thi tìm hiểu chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại huyện Đakrông. 

W-hoi-thi-dan-toc-thieu-so-quang-tri-1.jpg
Với hình thức sân khấu hóa, hội thi là hoạt động tuyên truyền các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là đối với lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi. (Ảnh: Hải Yến)

Tham gia hội thi gồm 6 đội thi với 24 thí sinh chính thức đến từ các cơ sở hội của huyện Đakrông gồm xã A Ngo, Tà Long - Húc Nghì, Tà Rụt – A Vao, Đakrông - Ba Nang, Ba Lòng, Hướng Hiệp. Các đội đã trải qua 3 phần: Tự giới thiệu, kiến thức về chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm và phần thi xử lý tình huống.

Với hình thức sân khấu hóa, nội dung thi phong phú, đa dạng, các thí sinh đã mang đến cho hội thi và bà con nhân dân đến xem, cổ vũ những kiến thức, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn, nhất là lao động ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Mục đích của hội thi là nhằm tăng cường công tác truyền thông cũng như chuyển tải đầy đủ, kịp thời đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đến với người dân và toàn xã hội. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là đối với lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi góp phần mở rộng quy mô, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm nhằm xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Huyện miền núi Đakrông có 3 dân tộc cùng chung sống, gồm Bru- Vân Kiều, Tà Ôi (Pa Cô) và Kinh, trong đó đồng bào DTTS chiếm 80%. 

Những năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo đã được huyện Đakrông chú trọng triển khai trên địa bàn và đạt nhiều kết quả, một phần là nhờ tăng cường công tác truyền thông.

Một trong những hoạt động truyền thông có hiệu quả đó là tổ chức các hội thi truyền thông về giảm nghèo. Theo đó, nội dung hội thi tập trung vào: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; chuẩn nghèo đa chiều; quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm; các chính sách: bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, trợ giúp pháp lý, y tế, nhà ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và một số chính sách khác có liên quan đến hộ nghèo, người nghèo hiện đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện... 

Thông qua những hội thi này là để cán bộ, người làm công tác giảm nghèo tìm hiểu, nghiên cứu, nắm vững các nội dung cơ bản của các văn bản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả công tác truyền thông về giảm nghèo. Đồng thời, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của người dân trên địa bàn, phát huy nội lực vươn lên phát triển kinh tế thoát nghèo.

Hải Yến

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.