Năm 2024, Quảng Bình phân bổ hơn 20 tỷ đồng đầu tư hỗ trợ người nghèo

Năm 2024, UBND tỉnh Quảng Bình phân bổ hơn 20 tỷ đồng để thực hiện các dự án hỗ trợ đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn; đầu tư giáo dục nghề nghiệp, việc làm, công nghệ thông tin…

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

giao-duc-1.jpg
Đến nay, các địa bàn đặc biệt khó khăn đã tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin... (Ảnh: Minh hoạ)

Theo đó, UBND tỉnh phân bổ 20,569 tỷ đồng để thực hiện các dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc; hạ tầng kỹ thuật kết nối tuyến đường từ cầu vượt lũ Liên Trường - Phù Hóa đi trung tâm xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch; bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn xã...

UBND tỉnh giao UBND các huyện trình HĐND huyện thông qua về phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án cho đơn vị, địa phương trực thuộc, theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và văn bản hướng dẫn của chương trình; thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ ngân sách cấp huyện, cấp xã, đóng góp của người dân, các chương trình mục tiêu, nguồn vốn hợp pháp khác nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã ban hành. 

Năm 2023, các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Quảng Bình được hỗ trợ giúp đỡ, cải thiện các chiều thiếu hụt như thu nhập, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin… đã mang lại hiệu quả cao trong công tác giảm nghèo tại các địa phương của Quảng Bình.

Đến nay, các địa bàn đặc biệt khó khăn đã được đầu tư cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,95% so với năm 2022, đạt 118,7% (hiện nay còn 10.473 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,05%); hộ cận nghèo giảm 0,75% so với năm 2022, đạt 150% (hiện nay còn 10.379 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,01%). Năm 2024, tỉnh Quảng Bình phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,8% so với năm 2023 (giảm 2.000 hộ).

Ảnh: Lê Anh Dũng

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.