Kết quả tích cực trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Quảng Ninh

Quảng Ninh đã hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chuyển sang thực hiện theo chuẩn nghèo đa chiều mới của tỉnh, cao hơn mức chuẩn nghèo chung của cả nước.

Xây mới, sửa chữa 441 căn nhà

Quảng Ninh thông tin bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành trong tỉnh đã tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo triển khai nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chương trình giai đoạn 2023-2025. Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cấp huyện, cấp xã được thành lập, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, ban, ngành liên quan. 

Các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả, kịp thời các dự án, chương trình giảm nghèo, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, như: hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, truyền thông và giảm nghèo về thông tin; hỗ trợ về y tế, giáo dục đào tạo, nhà ở... Toàn tỉnh đã cấp 557 thẻ BHYT cho người nghèo, 8.003 thẻ BHYT cho người cận nghèo. 

Từ đầu năm 2023 đến nay, hơn 2.100 lượt học sinh được hỗ trợ học phí (tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng); 3.171 lượt trẻ mầm non được hỗ trợ tiền ăn trưa 2 buổi/ngày (gần 3 tỷ đồng).

giảm nghèo.jpg
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt kết quả ấn tượng tại nhiều địa phương. Ảnh: Lê Anh Dũng

Với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2023 cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, toàn tỉnh đã huy động được gần 33 tỷ đồng cùng sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân trên địa bàn tỉnh hỗ trợ gần 9.000 ngày công; ủng hộ nguyên vật liệu, hiện vật tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng. Nhờ đó, 441 hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được xây mới, sửa chữa nhà ở. 

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát mang ý nghĩa to lớn về giá trị nhân văn, từng bước rút ngắn khoảng cách về chất lượng đời sống trong nhân dân, giúp các hộ gia đình khó khăn yên tâm lao động sản xuất. Do đó, Quảng Ninh đã huy động mọi nguồn lực, cùng sự chung sức của cả cộng đồng để không ai bị bỏ lại phía sau. 

Tính riêng huyện Bình Liêu, 19 hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa với mức kinh phí xây mới là 80 triệu đồng/hộ. Nguồn kinh phí huy động được cho Đông Triều là 5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được phân bổ công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà xây mới và 40 triệu đồng/nhà sửa chữa. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng, các công trình đều được giám sát thường xuyên. 

Bằng sự cố gắng, đoàn kết, huyện Hải Hà về đích sớm chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát từ cuối tháng 8. Toàn huyện có 33 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người khuyết tật, neo đơn, người cao tuổi cần được hỗ trợ. Huyện đã huy động nguồn lực trên 4,6 tỷ đồng, đạt 236% so với kế hoạch đề ra; việc xây, sửa chữa nhà ở được thực hiện vượt tiến độ.

Là một trong những hộ của huyện Hải Hà được hỗ trợ, bà Trần Thị Dũng (xã Quảng Minh) bày tỏ gia đình còn nhiều khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định, nên không có điều kiện làm lại ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. Nhờ có chương trình, với 80 triệu đồng hỗ trợ của huyện cùng sự giúp đỡ về ngày công, nguyên vật liệu, mong ước bấy lâu nay của gia đình thành hiện thực.

Theo chuẩn nghèo đa chiều của Chính phủ, Quảng Ninh hiện không còn hộ nghèo. Đối với chuẩn nghèo của Quảng Ninh (quy định tại Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh), toàn tỉnh còn 246 hộ nghèo, chiếm 0,064%; 3.066 hộ cận nghèo, chiếm 0,797% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Đến cuối năm 2023, tỉnh giảm 165 hộ nghèo và 1.142 hộ cận nghèo.

Hà Thu

Thanh Nga và nhóm PV, BTV

An Lão đẩy mạnh truyền thông và đào tạo nghề góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) đã đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động vùng nông thôn giải quyết việc làm, góp giảm nghèo bền vững.

An Giang: Tuyên truyền làm thay đổi nhận thức góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động tuyên truyền tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.

Dấu ấn giảm nghèo bền vững ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

Năm 2023, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, toàn huyện giảm 1.178 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 9,83%.

Lạc Dương nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình mục tiêu của quốc gia và địa phương để phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Phú Yên: Tuyên truyền thay đổi tư duy, cùng nhau giảm nghèo

Để góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội thi truyên truyền về công tác giảm nghèo.

Đồng Tháp: Được tiếp cận thông tin kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo ở Tam Nông giảm mạnh

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) giảm mạnh nhờ được tiếp cận các thông tin, chính sách, dự án hỗ trợ của Nhà nước kịp thời.

Gần 74.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở Đồng Tháp được cấp thẻ BHYT

Năm 2023, Đồng Tháp cấp gần 74.000 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng và trường học; xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ vì mục tiêu giảm nghèo đa chiều.

Lâm Đồng giảm dần mức độ thiếu hụt chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo

Những năm gần đây, tỷ lệ giảm nghèo, giảm các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (trong chuẩn nghèo đa chiều) tại Lâm Đồng qua từng năm đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Hiệu quả từ đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở Hòa Bình

Cùng với việc đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng, công tác đào tạo nghề góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

An Giang: Thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo

Đến cuối năm 2023, 34 hộ nghèo của thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã thoát nghèo. Kết quả này vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của thành phố.