Hà Tĩnh:

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ truyền thông về giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bền vững...

Nhờ triển khai các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Hà Tĩnh có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Ngày 28/11, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc khoá Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho hơn 70 cán bộ làm công tác thông tin truyền thông các cơ quan báo chí và các sở, ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào Tiểu dự án 1 - Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Khoá bồi dưỡng sẽ diễn ra trong thời gian 5 ngày, từ 28/11 đến 02/12/2023. 

Trước đó, vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2023, trong thời gian 5 ngày (31/7-4/8), tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tổ chức tập huấn cho hơn 1.000 học viên là lãnh đạo, chuyên viên phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã; đại diện các hội đoàn thể cấp huyện; công chức văn hoá - xã hội cấp xã, đến từ 9/13 huyện, thị nhằm phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách và một số văn bản mới về công tác giảm nghèo.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 và cập nhật một số văn bản mới nhất về công tác giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh.

Đồng thời được hướng dẫn một số kỹ năng về công tác giảm nghèo tại cơ sở như: Triển khai trợ giúp người nghèo, hộ nghèo tiếp cận chính sách và dịch vụ xã hội; phát triển cộng đồng trong giảm nghèo bền vững, tăng cường sự tham gia của người dân, đặc biệt là phụ nữ và thực hiện kế hoạch phát triển cộng đồng; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025; phổ biến các chính sách ưu đãi tín dụng với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và các đối tượng khác.

Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách các cấp ở Hà Tĩnh nhằm hỗ trợ các hộ vươn lên thoát nghèo, phòng ngừa, hạn chế người dân rơi vào tình trạng nghèo đói; bảo đảm thực hiện chương trình đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả, bền vững.

Nhờ triển khai các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, từ đầu năm 2023 đến nay, các chính sách về giảm nghèo được triển khai gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người dân. Các chính sách về hỗ trợ bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở, vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội... được triển khai kịp thời, góp phần quan trọng hỗ trợ thoát nghèo bền vững, hạn chế tối đa nguy cơ tái nghèo. 

Theo thống kê, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh là 4,68%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cuối năm 2022 là 3,79%, tổng số hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều cuối năm 2022 là 4,04%. Dự kiến tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 giảm còn 3,05%. Hà Tĩnh phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 0,6 - 1% mỗi năm; duy trì tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn bình quân chung của khu vực Bắc Trung Bộ. 

PV

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.