Xóa đói giảm nghèo

Cập nhập tin tức Xóa đói giảm nghèo

Bộ đội Biên phòng cùng giáo viên miệt mài "xóa mù" cho bà con Vân Kiều

Tại xã Hướng Lập (Hướng Hóa - Quảng Trị) - địa bàn đặc biệt khó khăn nằm ở phía Bắc huyện Hướng Hóa. Lớp xóa mù chữ đã được khai giảng cuối tháng 4/2023 với 21 học viên, độ tuổi 23-59 học tại điểm trường Cù Bai (Trường TH và THCS Hướng Lập).

Diện mạo phố thị ở bản heo hút giáp biên giới Việt - Lào

Tà Păng là bản heo hút, biệt lập và cũng là bản cuối cùng của xã Hướng Lập (Hướng Hóa - Quảng Trị) giáp với biên giới Việt - Lào. Dù xa xôi, Tà Păng hiện có diện mạo không hề kém những khu phố thị với dãy đèn đường bật sáng khi màn đêm buông xuống.

Nhất quán đẩy nhanh phát triển về mọi mặt đối với vùng DTTS và miền núi

Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm xây dựng chính sách cho vùng DTTS và miền núi, luôn xác định công tác dân tộc, đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng của cách mạng Việt Nam.