Tổ chức phiên giao dịch việc làm tại huyện nghèo cho lao động hồi hương

Tham dự phiên giao dịch việc làm, người lao động có thể tiếp cận thị trường lao động và tìm kiếm việc làm tương xứng với kinh nghiệm và trình độ tay nghề của mình sau khi về nước.

Trong tháng 8 và tháng 9/2023, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm của 4 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Nghệ An, Thanh Hóa; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội của 7 huyện Kong Chro, Tu Mơ Rông, Kon Plông, Quế Phong, Tương Dương, Thường Xuân, Bá Thước tổ chức phiên giao dịch việc làm nhằm tăng cường kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp.

Các phiên giao dịch việc làm sẽ diễn ra rải rác từ ngày 22/8 đến 22/9/2023 tại trung tâm các huyện Kong Chro (tỉnh Gia Lai), Tu Mơ Rông và Kon Plông (tỉnh Kon Tum), Quế Phong và Tương Dương (tỉnh Nghệ An), huyện Thường Xuân và Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa).

Một phiên giao dịch việc làm tổ chức tại Nghệ An.

Đối tượng chính của các phiên giao dịch việc làm là người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của nước này (Chương trình EPS) và thực tập sinh thực tập tại Nhật Bản theo Chương trình IM Japan về nước. Cùng với đó là người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm hiện đang cư trú tại các xã thuộc các huyện trên.

Được biết, đây là hoạt động triển khai kế hoạch hỗ trợ giới thiệu việc làm thuộc Tiểu dự án 3 - Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho người lao động hiện đang cư trú tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, các huyện bãi ngang ven biển, đặc biệt là người lao động đã tham gia các chương trình đi làm việc ở nước ngoài của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đây cũng là một trong nhiều hoạt động nhằm tăng cường kết nối việc làm cho lao động đã đi làm việc ở nước ngoài của Trung tâm Lao động ngoài nước trong thời gian qua . 

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Tiểu dự án 3 về hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Dự án 4 về phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Mục tiêu của Tiểu dự án là cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm. Kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động; ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Có 4 nhóm đối tượng thuộc chương trình: Người lao động, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Người lao động sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Các trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo và cơ quan, tổ chức có liên quan; Cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Hải Minh

An Lão đẩy mạnh truyền thông và đào tạo nghề góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) đã đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động vùng nông thôn giải quyết việc làm, góp giảm nghèo bền vững.

An Giang: Tuyên truyền làm thay đổi nhận thức góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động tuyên truyền tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.

Dấu ấn giảm nghèo bền vững ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

Năm 2023, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, toàn huyện giảm 1.178 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 9,83%.

Lạc Dương nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình mục tiêu của quốc gia và địa phương để phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Phú Yên: Tuyên truyền thay đổi tư duy, cùng nhau giảm nghèo

Để góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội thi truyên truyền về công tác giảm nghèo.

Đồng Tháp: Được tiếp cận thông tin kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo ở Tam Nông giảm mạnh

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) giảm mạnh nhờ được tiếp cận các thông tin, chính sách, dự án hỗ trợ của Nhà nước kịp thời.

Gần 74.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở Đồng Tháp được cấp thẻ BHYT

Năm 2023, Đồng Tháp cấp gần 74.000 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng và trường học; xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ vì mục tiêu giảm nghèo đa chiều.

Lâm Đồng giảm dần mức độ thiếu hụt chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo

Những năm gần đây, tỷ lệ giảm nghèo, giảm các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (trong chuẩn nghèo đa chiều) tại Lâm Đồng qua từng năm đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Hiệu quả từ đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở Hòa Bình

Cùng với việc đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng, công tác đào tạo nghề góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

An Giang: Thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo

Đến cuối năm 2023, 34 hộ nghèo của thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã thoát nghèo. Kết quả này vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của thành phố.