Tổ chức phiên giao dịch việc làm tại huyện nghèo cho lao động hồi hương

Tham dự phiên giao dịch việc làm, người lao động có thể tiếp cận thị trường lao động và tìm kiếm việc làm tương xứng với kinh nghiệm và trình độ tay nghề của mình sau khi về nước.

Trong tháng 8 và tháng 9/2023, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm của 4 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Nghệ An, Thanh Hóa; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội của 7 huyện Kong Chro, Tu Mơ Rông, Kon Plông, Quế Phong, Tương Dương, Thường Xuân, Bá Thước tổ chức phiên giao dịch việc làm nhằm tăng cường kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp.

Các phiên giao dịch việc làm sẽ diễn ra rải rác từ ngày 22/8 đến 22/9/2023 tại trung tâm các huyện Kong Chro (tỉnh Gia Lai), Tu Mơ Rông và Kon Plông (tỉnh Kon Tum), Quế Phong và Tương Dương (tỉnh Nghệ An), huyện Thường Xuân và Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa).

Một phiên giao dịch việc làm tổ chức tại Nghệ An.

Đối tượng chính của các phiên giao dịch việc làm là người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của nước này (Chương trình EPS) và thực tập sinh thực tập tại Nhật Bản theo Chương trình IM Japan về nước. Cùng với đó là người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm hiện đang cư trú tại các xã thuộc các huyện trên.

Được biết, đây là hoạt động triển khai kế hoạch hỗ trợ giới thiệu việc làm thuộc Tiểu dự án 3 - Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho người lao động hiện đang cư trú tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, các huyện bãi ngang ven biển, đặc biệt là người lao động đã tham gia các chương trình đi làm việc ở nước ngoài của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đây cũng là một trong nhiều hoạt động nhằm tăng cường kết nối việc làm cho lao động đã đi làm việc ở nước ngoài của Trung tâm Lao động ngoài nước trong thời gian qua . 

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Tiểu dự án 3 về hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Dự án 4 về phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Mục tiêu của Tiểu dự án là cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm. Kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động; ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Có 4 nhóm đối tượng thuộc chương trình: Người lao động, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Người lao động sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Các trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo và cơ quan, tổ chức có liên quan; Cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Hải Minh

Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới đẩy mạnh truyền thông về công tác giảm nghèo

Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, thành phố Đồng Hới đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên giảm nghèo bền vững.

Quảng Bình tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023, tỉnh Quảng Bình đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường truyền thông về chính sách việc làm ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hội thi tìm hiểu chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm được tổ chức tại huyện Đakrông (Quảng Trị) nhằm tăng cường công tác truyền thông về các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ truyền thông về giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bền vững...

Phát triển dược liệu giúp vùng dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững

Việt Nam có rất nhiều loài cây dược liệu khác nhau. Việc phát triển nguồn dược liệu từ nuôi trồng, thu hái, chế biến tạo thành chuỗi liên kết giúp cho người dân vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế bền vững.

Quảng Trị đẩy mạnh hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm

Chương trình giao lưu, đối thoại về việc làm được coi là một trong những giải pháp nhằm kết nối cung - cầu lao động, tạo sự phát triển ổn định, giúp thoát nghèo.

Thành phố Bạc Liêu chú trọng cấp thẻ BHYT, giải quyết việc làm cho người nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2023, thành phố Bạc Liêu đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Quảng Ngãi chú trọng tạo việc làm cho người nghèo

Đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Truyền thông nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững

Việc triển khai thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Nghệ An tập huấn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng ở trẻ em

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã tổ chức các lớp tập huấn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.