Thanh Hoá hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản

Giúp người nghèo tăng thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống là mục tiêu hướng đến của tỉnh Thanh Hoá.

Trước đây, hộ nghèo xét theo tiêu chí cũ là đơn chiều, chủ yếu dựa vào thu nhập. Do đó, sau khi rà soát, nhiều hộ đã thoát nghèo nhưng vẫn chưa được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. 

Từ năm 2016 đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững triển khai thực hiện với mục tiêu giảm nghèo đa chiều. Người nghèo được tạo cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, được hưởng lợi đầu tư cơ sở hạ tầng, được nâng cao dân trí, đào tạo việc làm và hỗ trợ nhiều nguồn lực khác để sản xuất - kinh doanh... 

Việc chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường theo hướng đa chiều giúp xác định đối tượng nghèo chính xác, cụ thể, không bỏ sót, bảo đảm công bằng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Thanh Hoá là địa phương trong nhóm dẫn đầu cả nước về tốc độ giảm nghèo. 

Thời gian qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Thanh Hoá đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch để triển khai công tác giảm nghèo và an sinh xã hội hàng năm và giai đoạn 2021 - 2025. Các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, chủ động bố trí ngân sách, nhân lực, lồng ghép kinh phí các chương trình, đề án có liên quan trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, tổ chức thực hiện... 

Bên cạnh đó, với đặc thù hầu hết các hộ nghèo đều thuộc địa bàn 11 huyện miền núi, ngày 23/7/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quyết định số 624-QĐ/TU về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể hóa 1 trong 6 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. 

Mục tiêu chung của chương trình là tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc khu vực miền núi. 

Khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế trong khu vực. Tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài để đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hẹp khoảng cách về mức sống của người dân so với miền xuôi, giảm dần địa bàn thuộc diện đặc biệt khó khăn... Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới mỗi năm giảm bình quân 1,5% trở lên.

Được biết, tỉnh Thanh Hoá có tỷ lệ hộ nghèo từ 6,77% (năm 2021) giảm xuống còn 4,99% (cuối năm 2022), vượt 0,29% so với kế hoạch. Đây cũng là địa phương trong nhóm dẫn đầu cả nước về tốc độ giảm nghèo. 

Từ năm 2021 đến nay đã kịp thời tham mưu phân bổ hơn 2.285 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp để triển khai thực hiện chương trình. Giải ngân gần 255 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển để thực hiện 70 dự án tại các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Hướng dẫn phê duyệt 10 dự án hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế với kinh phí thực hiện trên 5,1 tỷ đồng.

Tỉnh tổ chức 20 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho khoảng gần 2.770 cán bộ và tổ chức 30 cuộc giám sát việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, triển khai thực hiện chương trình với tổng kinh phí thực hiện trên 7,7 tỷ đồng... 

Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống ở các huyện nghèo, xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ngày càng tốt hơn.

Trên thực tế, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo như các chương trình 135, 30a của Chính phủ; chính sách ưu đãi tín dụng; chính sách mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hỗ trợ về giáo dục, đất sản xuất, nước sinh hoạt; chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nhà ở cho hộ nghèo; trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo; chính sách hỗ trợ tiền điện; hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo trong sản xuất bằng giống lúa lai, ngô lai, phương tiện sản xuất và nhiều hộ được hỗ trợ giống vật nuôi (lợn, trâu, bò)... 

Tuy nhiên, cũng vì được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, một số hộ nghèo còn có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, không muốn thoát nghèo. Cùng với đó, kết quả giảm nghèo của giai đoạn trước chưa đảm bảo tính bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, nhất là khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra.

Có thể nói, việc tiếp cận nghèo theo hướng đa chiều sẽ tạo cơ hội cho người nghèo được hưởng đầy đủ các loại dịch vụ xã hội cơ bản hơn. Phương pháp tiếp cận này sẽ đánh giá được mức độ thay đổi các nhu cầu dịch vụ xã hội cơ bản của người dân tại từng địa phương. Từ đó xây dựng các chính sách cụ thể, đầu tư đúng và trúng theo từng vùng, lĩnh vực, từng bước giảm dần mức độ thiếu hụt giữa các vùng, nhóm dân cư. 

Thanh Hải

Sơn La: Đưa bảo hiểm y tế đến người dân vùng khó khăn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La triển khai nhiều giải pháp nhằm mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, nỗ lực hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Đào tạo nghề giúp phụ nữ Yên Bái vươn lên thoát nghèo bền vững

Hàng năm, tăng tỷ lệ lao động nữ của tỉnh Yên Bái được đào tạo nghề và có việc làm với thu nhập ổn định, giúp xoá đói, giảm nghèo hiệu quả.

Phong Thổ: Nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh

Thời gian qua, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, giúp người dân nơi đây được sử dụng nước sạch hiệu quả.

Hội viên nông dân Văn Yên thoát nghèo nhờ vốn chính sách

Gần 5.000 hội viên nông dân được vay vốn trên 351 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Yên (Yên Bái).

Trạm Tấu tăng cường truyền thông về giảm nghèo bền vững

Với các nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, thiết thực, công tác giảm nghèo ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái thời gian qua đã đạt nhiều thành quả.

Yên Bái: Đẩy mạnh liên kết đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo

Liên kết với các doanh nghiệp để tư vấn, hướng nghiệp và đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động, người nghèo ở nông thôn là giải pháp được tỉnh Yên Bái đẩy mạnh.

Huyện Sông Mã giúp hộ nghèo có nhà, vươn lên phát triển kinh tế

Là huyện biên giới của tỉnh Sơn La, huyện Sông Mã đang nỗ lực xoá nhà tạm, nhà dột nát nhằm hỗ trợ người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

Lai Châu chú trọng dạy nghề, tạo sinh kế cho lao động nông thôn

Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động, nhất là lao động nông thôn luôn được thành phố Lai Châu chú trọng.

Đến 2025, 98% dân số nông thôn Yên Bái sử dụng nước hợp vệ sinh

Tỉnh Yên Bái nỗ lực đưa nước hợp vệ sinh tới nhiều vùng nông thôn, đặc biệt là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo sinh sống.

Cải thiện mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe người dân ở Tân Kỳ (Nghệ An)

Cấp ủy, chính quyền cùng ngành y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) thường xuyên quan tâm chăm lo phát triển đồng bộ hệ thống y tế, chú trọng mạng lưới y tế cơ sở phục phụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân, người nghèo, cận nghèo.