Tràng Định tập trung giảm hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn

Sau gần 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,55%.

Ngày 25/7, Đoàn giám sát số 2 của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Sau gần 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Tràng Định từng bước được đầu tư đồng bộ; đời sống nhân dân được cải thiện. Hạ tầng nông thôn, giáo dục, y tế, văn hóa được đầu tư phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân.

Năm 2022, huyện Tràng Định đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,55%. 

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2022 - 2023, huyện đã triển khai hỗ trợ hai dự án bố trí ổn định dân cư; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cải tạo, bổ sung các phòng công vụ giáo viên, phòng ở học sinh; đào tạo nghề cho trên 700 lao động...

Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2022, huyện đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,55%. Năm 2023, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều từ 2% trở lên; tập trung giảm hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã về đích nông thôn mới, xã xây dựng nông thôn mới…

Là huyện vùng cao biên giới, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của huyện Tràng Định còn cao, yêu cầu đặt ra phải giảm nghèo bền vững. Trong khi đó, áp lực vốn đối ứng cao, huyện rất khó đáp ứng. Qua giám sát, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nên xem xét tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với thực tế địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thời gian tới, UBND huyện Tràng Định tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất kết quả đạt được, các mục tiêu, chỉ tiêu của các chương trình mục tiêu quốc gia. Chỉ ra nguyên nhân những mặt còn khó khăn, vướng mắc, từ đó xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu, mục tiêu của từng chương trình phù hợp với thực tế. 

Xác định rõ trọng tâm thực hiện, từ đó lồng ghép nguồn vốn của các chương trình. Thực hiện tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tăng giá trị của sản phẩm. Tính toán lại việc quy hoạch, bố trí, giải quyết nhu cầu nhà ở, đất ở, đất sản xuất cho người dân.

Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phải sát, hợp với thực tế nhằm hướng đến hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống cho nhân dân. Chú trọng đến những giải pháp đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào khu vực biên giới, ở những xã đặc biệt khó khăn; làm tốt từng tiểu dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia…

Trong tổ chức thực hiện, cần triển khai theo hướng “cầm tay chỉ việc”, cùng với đó là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, qua đó góp phần thực hiện giải ngân, tháo gỡ vướng mắc của từng dự án, tiểu dự án thành phần của các chương trình.

Quỳnh Nga

Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội

Phụ nữ huyện Tân Uyên, Lai Châu trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển văn hóa, thể dục thể thao, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Điện Biên: Tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến kiến thức pháp luật tới đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, Phòng Dân tộc huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã có những hoạt động tuyên truyền mang lại hiệu quả cao.

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

Thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, Dự án 5 bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2023 hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 26 tỉnh.

Lào Cai xóa đói giảm nghèo bền vững bằng Internet

Tỉnh Lào Cai xác định, việc phổ cập dịch vụ Internet, mạng di động, tăng cường chuyển đổi số... có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Tín dụng chính sách – Đòn bẩy giảm nghèo hiệu quả ở Nghệ An

Cuối tháng 9/2023, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của tỉnh Nghệ An đạt 12.140 tỷ đồng, cao thứ 4 toàn quốc, đạt tốc độ tăng trưởng 11,6%.

Hộ nghèo Bản Qua (Lào Cai) có nhà mới từ nguồn vốn Chương trình giảm nghèo

Xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã tổ chức trao tiền và gắn biển tượng trưng hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nghệ An: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo hiệu quả

Tại khu vực miền núi tỉnh Nghệ An, xuất khẩu lao động được xem là con đường thoát nghèo nhanh và bền vững cho người dân, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Tây Ninh tăng cường hỗ trợ người dân giảm nghèo về thông tin

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giảm nghèo thông tin trên địa bàn và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Quảng Trị: Định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số

Nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú, dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã chủ động thực hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp sớm cho học sinh dân tộc thiểu số.

Mèo Vạc (Hà Giang) đẩy mạnh giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân thực hiện các mục tiêu và Chương trình giảm nghèo bền vững.