Tây Ninh: Tập huấn tuyên truyền giảm nghèo về thông tin cho cán bộ tuyên giáo

Các học viên được cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025.

Mới đây tại Tây Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền giảm nghèo về thông tin cho cán bộ làm công tác tuyên giáo tỉnh Tây Ninh.

Hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo cấp huyện, cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở của 94 xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Tây Ninh tham dự tập huấn.

Các học viên tham gia hôi nghị tập huấn.

Tại Hội nghị, báo cáo viên đã tập trung hướng dẫn các nội dung về chính sách và các loại chính sách; truyền thông chính sách; các giải pháp tăng cường hiệu quả truyền thông chính sách nhằm góp phần giảm nghèo về thông tin. 

Bên cạnh đó, chuyên đề tập huấn còn giúp các đại biểu hiểu một cách tổng thể về các nội dung liên quan đến truyền thông chính sách, như nội hàm về truyền thông chính sách, mục tiêu của truyền thông chính sách, chủ thể thực hiện truyền thông chính sách, thời điểm truyền thông chính sách, quy trình thực hiện truyền thông chính sách, các hình thức truyền thông chính sách phổ biến hiện nay. 

Đồng thời, báo cáo viên đã gợi mở các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông chính sách nhằm góp phần giảm nghèo thông tin, trong đó nhấn mạnh quy trình, cách thức thực hiện, nguồn lực thực hiện và ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngoài ra, các học viên còn được PGS.TS Lương Khắc Hiếu, nguyên Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt chuyên đề: “Kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội” và Tiến sĩ Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) trình bày chuyên đề: “Truyền thông chính sách góp phần giảm nghèo về thông tin”.

Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các cấp uỷ Đảng, chính quyền tỉnh Tây Ninh tiếp tục quán triệt, chỉ đạo, tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành về công tác giảm nghèo bền vững, trước hết là tuyên truyền giảm nghèo về thông tin, hướng mạnh về cơ sở.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh, các ban, sở, ngành, cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền giảm nghèo về thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền giảm nghèo về thông tin, nhất là thông tin chính sách về những quyền lợi gắn bó thiết thân với cuộc sống của nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tuyên truyền nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm hay trong giảm nghèo bền vững, giảm nghèo về thông tin, lan tỏa tinh thần phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo".

Nam Yên
 

Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới đẩy mạnh truyền thông về công tác giảm nghèo

Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, thành phố Đồng Hới đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên giảm nghèo bền vững.

Quảng Bình tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023, tỉnh Quảng Bình đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường truyền thông về chính sách việc làm ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hội thi tìm hiểu chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm được tổ chức tại huyện Đakrông (Quảng Trị) nhằm tăng cường công tác truyền thông về các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ truyền thông về giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bền vững...

Phát triển dược liệu giúp vùng dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững

Việt Nam có rất nhiều loài cây dược liệu khác nhau. Việc phát triển nguồn dược liệu từ nuôi trồng, thu hái, chế biến tạo thành chuỗi liên kết giúp cho người dân vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế bền vững.

Quảng Trị đẩy mạnh hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm

Chương trình giao lưu, đối thoại về việc làm được coi là một trong những giải pháp nhằm kết nối cung - cầu lao động, tạo sự phát triển ổn định, giúp thoát nghèo.

Thành phố Bạc Liêu chú trọng cấp thẻ BHYT, giải quyết việc làm cho người nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2023, thành phố Bạc Liêu đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Quảng Ngãi chú trọng tạo việc làm cho người nghèo

Đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Truyền thông nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững

Việc triển khai thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Nghệ An tập huấn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng ở trẻ em

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã tổ chức các lớp tập huấn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.