Nghệ An: Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác giảm nghèo

Các lớp tập huấn giúp cán bộ cơ sở nâng cao năng lực, vận dụng những nội dung, kiến thức đã được tập huấn vào triển khai công tác giảm nghèo tại địa phương.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Nghệ An đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ cơ sở làm công tác giảm nghèo.

Theo đó, tại huyện Tân Kỳ, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp cơ sở. 

Học viên tham dự hội nghị được tiếp thu một số nội dung như: Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Những nội dung cơ bản Hội Nông dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; Các chính sách cho vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và chính sách cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Tổ chức đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp cơ sở tham dự lớp tập huấn tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An.

Ông Nguyễn Văn Thực, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ đề nghị, các báo cáo viên lựa chọn những chuyên đề, nội dung phù hợp, các chủ trương, cơ chế, chính sách liên quan đến việc triển khai các mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện. Tiếp thu các ý kiến, những khó khăn, vướng mắc từ ban cán sự xóm để nghiên cứu, cập nhật, giải thích, tập trung trao đổi để tháo gỡ và triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở nâng cao năng lực, vận dụng những nội dung, kiến thức đã được tập huấn vào công tác giảm nghèo. Qua đó triển khai có hiệu quả hơn kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 11/8, UBND huyện Diễn Châu cũng đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 200 cán bộ Đoàn cơ sở làm công tác giảm nghèo; bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên. 

Buổi tập huấn hướng dẫn một số nội dung về thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Hướng dẫn xây dựng mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về giảm nghèo bền vững. Qua đó nắm bắt những hạn chế, khó khăn trong công tác tuyên truyền, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững tại các địa phương; đề ra các giải pháp hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, thanh niên tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham gia công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kim Duyên và nhóm PV

An Lão đẩy mạnh truyền thông và đào tạo nghề góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) đã đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động vùng nông thôn giải quyết việc làm, góp giảm nghèo bền vững.

An Giang: Tuyên truyền làm thay đổi nhận thức góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động tuyên truyền tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.

Dấu ấn giảm nghèo bền vững ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

Năm 2023, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, toàn huyện giảm 1.178 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 9,83%.

Lạc Dương nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình mục tiêu của quốc gia và địa phương để phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Phú Yên: Tuyên truyền thay đổi tư duy, cùng nhau giảm nghèo

Để góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội thi truyên truyền về công tác giảm nghèo.

Đồng Tháp: Được tiếp cận thông tin kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo ở Tam Nông giảm mạnh

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) giảm mạnh nhờ được tiếp cận các thông tin, chính sách, dự án hỗ trợ của Nhà nước kịp thời.

Gần 74.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở Đồng Tháp được cấp thẻ BHYT

Năm 2023, Đồng Tháp cấp gần 74.000 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng và trường học; xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ vì mục tiêu giảm nghèo đa chiều.

Lâm Đồng giảm dần mức độ thiếu hụt chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo

Những năm gần đây, tỷ lệ giảm nghèo, giảm các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (trong chuẩn nghèo đa chiều) tại Lâm Đồng qua từng năm đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Hiệu quả từ đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở Hòa Bình

Cùng với việc đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng, công tác đào tạo nghề góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

An Giang: Thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo

Đến cuối năm 2023, 34 hộ nghèo của thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã thoát nghèo. Kết quả này vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của thành phố.