Nghệ An rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

Việc rà soát nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023 và làm cơ sở cho xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2024.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Việc rà soát nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023 và làm cơ sở cho xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2024 trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ cho việc quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo; giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện từ khối/ thôn/ xóm/ bản; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân. Triển khai thực hiện đúng quy trình, xác định đúng đối tượng, không bị trùng lặp, bỏ sót, phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên từng địa bàn.

Lực lượng rà soát phải là người đã tham gia tập huấn, có hiểu biết tình hình dân cư tại địa bàn và trực tiếp đến phỏng vấn, thu thập thông tin của từng hộ để phản ánh đúng tình hình thu nhập và thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ theo các tiêu chí quy định tại phiếu điều tra.

Triển khai kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An đã có Công văn số 3980/SLĐTBXH-BTXH về việc rà soát, lập và tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu giảm nghèo.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, tiến hành lập và tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu giảm nghèo và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trước ngày 10/12/2023.

Để công tác rà soát được thực hiện chính xác, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An cũng đã tổ chức Hội nghị Tập huấn, triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.

Tại hội nghị, các cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội từ huyện đến cơ sở được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm; phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; tiêu chí xác định thu nhập; tiêu chí xác định thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản; cách lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Nam Yên

Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội

Phụ nữ huyện Tân Uyên, Lai Châu trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển văn hóa, thể dục thể thao, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Điện Biên: Tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến kiến thức pháp luật tới đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, Phòng Dân tộc huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã có những hoạt động tuyên truyền mang lại hiệu quả cao.

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

Thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, Dự án 5 bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2023 hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 26 tỉnh.

Lào Cai xóa đói giảm nghèo bền vững bằng Internet

Tỉnh Lào Cai xác định, việc phổ cập dịch vụ Internet, mạng di động, tăng cường chuyển đổi số... có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Tín dụng chính sách – Đòn bẩy giảm nghèo hiệu quả ở Nghệ An

Cuối tháng 9/2023, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của tỉnh Nghệ An đạt 12.140 tỷ đồng, cao thứ 4 toàn quốc, đạt tốc độ tăng trưởng 11,6%.

Hộ nghèo Bản Qua (Lào Cai) có nhà mới từ nguồn vốn Chương trình giảm nghèo

Xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã tổ chức trao tiền và gắn biển tượng trưng hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nghệ An: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo hiệu quả

Tại khu vực miền núi tỉnh Nghệ An, xuất khẩu lao động được xem là con đường thoát nghèo nhanh và bền vững cho người dân, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Tây Ninh tăng cường hỗ trợ người dân giảm nghèo về thông tin

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giảm nghèo thông tin trên địa bàn và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Quảng Trị: Định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số

Nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú, dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã chủ động thực hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp sớm cho học sinh dân tộc thiểu số.

Mèo Vạc (Hà Giang) đẩy mạnh giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân thực hiện các mục tiêu và Chương trình giảm nghèo bền vững.