Nghệ An rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

Việc rà soát nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023 và làm cơ sở cho xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2024.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Việc rà soát nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023 và làm cơ sở cho xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2024 trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ cho việc quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo; giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện từ khối/ thôn/ xóm/ bản; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân. Triển khai thực hiện đúng quy trình, xác định đúng đối tượng, không bị trùng lặp, bỏ sót, phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên từng địa bàn.

Lực lượng rà soát phải là người đã tham gia tập huấn, có hiểu biết tình hình dân cư tại địa bàn và trực tiếp đến phỏng vấn, thu thập thông tin của từng hộ để phản ánh đúng tình hình thu nhập và thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ theo các tiêu chí quy định tại phiếu điều tra.

Triển khai kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An đã có Công văn số 3980/SLĐTBXH-BTXH về việc rà soát, lập và tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu giảm nghèo.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, tiến hành lập và tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu giảm nghèo và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trước ngày 10/12/2023.

Để công tác rà soát được thực hiện chính xác, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An cũng đã tổ chức Hội nghị Tập huấn, triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.

Tại hội nghị, các cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội từ huyện đến cơ sở được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm; phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; tiêu chí xác định thu nhập; tiêu chí xác định thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản; cách lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Thu Hằng và nhóm PV

Bắc Kạn hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành

Chiều 31/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức trao tặng 176 chiếc điện thoại thông minh trong chương trình Hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 8 xã/phường thí điểm chuyển đổi số năm 2023.

Chàng trai người Mông mở HTX bao tiêu hàng nghìn tấn dứa cho người dân biên giới

Năm 2022, anh Thào A Giàng thành lập Hợp tác xã dứa Mường Nhà (Điện Biên), liên kết với gần 70 hộ dân bản giáp biên trồng hơn 60ha cây dứa mật, bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra giúp bà con.

Nước sạch đến với học sinh vùng cao Nậm Pồ

Tính tới ngày 31/10, toàn huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 26 giếng khoan tại các trường học trên địa bàn.

Nhiều hộ dân ở Phong Thổ viết đơn xin thoát nghèo

Những lá đơn xin thoát nghèo đã thể hiện nguyện vọng, khẳng định ý chí tự lực vươn lên của một bộ phận đồng bào ở huyện Phong Thổ (Lai Châu) trong hành trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thừa Thiên Huế: Linh hoạt thực hiện chính sách giảm nghèo đặc thù

Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND, trong đó có 6 nhóm chính sách trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Tuần Giáo nỗ lực thực hiện 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Tính đến ngày 31/10/2023, tổng số học sinh trên địa bàn huyện Tuần Giáo (Điện Biên) tham gia bảo hiểm y tế là 1.335 em, đạt 106.8% kế hoạch tỉnh giao.

Quảng Bình: Nguồn vốn ưu đãi giúp đoàn viên thanh niên thoát nghèo

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy cho người dân Quảng Bình đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Tuần Giáo nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy giảm nghèo

Những việc làm hỗ trợ thiết thực đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân của huyện Tuần Giáo (Điện Biên) được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Tây Ninh: Nhiều cơ chế giảm nghèo đa chiều hiệu quả

Tỉnh Tây Ninh ban hành và thực hiện lồng ghép nhiều chính sách, mô hình giảm nghèo đa chiều hiệu quả cho vùng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

TP Bà Rịa khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân

Việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp người dân Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) có sinh kế ổn định, thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên khấm khá.