Yên Bái: Ưu tiên đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt tại vùng khó khăn

Thông qua các chương trình và lồng ghép nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực đưa nước sạch tới người dân.

Theo Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Yên Bái, đến hết năm 2022, dân số nông thôn trên địa bàn tỉnh được tiếp cận và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh khoảng trên 600.000 người, đạt 93%. Trong đó, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung là 29% với 358 công trình; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ công trình nhỏ lẻ là 62% với khoảng 100.000 công trình.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái thời gian qua đã tích cực hỗ trợ các gia đình ở nông thôn, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo xây dựng, cải tạo công trình nước sạch và công trình vệ sinh. Theo đó, mỗi hộ gia đình được vay vốn ưu đãi 20 triệu đồng. 

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái, từ khi triển khai chương trình đến tháng 4/2023 đã có 92.577 hộ dân ở khu vực nông thôn được vay 960 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa 150.000 công trình nước sạch và công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn quốc gia. 

Nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã xây dựng được 10.700 công trình cấp nước hộ gia đình.  

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Yên Bái đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 30 công trình cung cấp nước cho gần 12.400 hộ, với tổng vốn đầu tư 169 tỷ đồng. Bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp nhân dân xây dựng được 10.700 công trình cấp nước hộ gia đình.  

Các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung đã được giao cho địa phương cơ sở và các đơn vị khai thác quản lý vận hành. Ở cấp xã đã thành lập ban quản lý vận hành công trình. Ngoài quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình, thành viên ban quản lý có trách nhiệm thực hiện bảo vệ các tác động bên ngoài gây ảnh hưởng đến nguồn nước, nguồn sinh thủy.

Để thực hiện tốt chủ trương nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỉnh Yên Bái cũng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường; quan tâm công tác quản lý, vận hành công trình cấp nước nông thôn…

Cùng với đó, tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật cấp nước sinh hoạt tập trung, lồng ghép bằng nhiều nguồn vốn của các chương trình để xây dựng mới và cải tạo sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Tỉnh chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội sử dụng nguồn vốn giúp người dân xây dựng các công trình cấp nước nhỏ lẻ, tạo điều kiện để nhiều người, nhất là người nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Tuy nhiên, trước tác động của tình hình thời tiết cũng như công tác quản lý tại một số địa phương, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều công trình bị xuống cấp, hư hỏng, hoạt động kém hiệu quả do một số nguyên nhân chủ yếu như mưa bão, lũ ống, lũ quét gây hư hỏng; công tác quản lý khai thác và bảo vệ không tốt do thiếu kinh phí, ý thức bảo vệ của người dân chưa cao; việc thu phí nước gặp nhiều khó khăn.

Trước tình trạng này, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành công trình cấp nước sạch, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch khu vực nông thôn, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện nhiều giải pháp. 

Trong đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cấp nước sạch trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện chương trình. Xác định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và người hưởng lợi đối với việc bảo vệ, sử dụng hiệu quả các công trình đã xây dựng. Đồng thời, tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng để tạo nguồn sinh thủy, tránh mất nguồn nước tự nhiên. 

Tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%. Duy trì hoạt động ổn định các công trình cấp nước hiện có. Lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo sửa chữa, mở rộng, xây mới các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung. Hỗ trợ hộ dân xây dựng các công trình cấp nước nhỏ lẻ trong giai đoạn 2021 - 2025 và mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 là đảm bảo cho khu vực nông thôn được tiếp cận dịch vụ cấp nước được thuận lợi, an toàn với chi phí hợp lý, đảm bảo vệ sinh hộ gia đình khu vực nông thôn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh nguồn nước. Góp phần phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cung cấp nước liên tục, đủ lưu lượng, chất lượng nước góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe con người. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với điều kiện tự nhiên và khả năng đáp ứng về nguồn nước. Khai thác sử dụng đi đôi với bảo vệ nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu. 

Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu trên 50% dân số nông thôn sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt quy chuẩn. Năm 2045, trên 80% số dân khu vực nông thôn được tiếp cận, sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn, bền vững.

Tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 tới các tổ chức, cá nhân. 

Cùng với tổ chức phát động Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hàng năm sẽ triển khai các hoạt động giáo dục, truyền thông để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cơ chế chính sách nhằm thay đổi hành vi, thói quen sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả. Đa dạng loại hình truyền thông, tập trung ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động cộng đồng tham gia truyền thông nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. 

Tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư công trình tạo nguồn cấp nước sinh hoạt tại vùng khó khăn về nguồn nước, công trình cấp nước sạch tập trung cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hỗ trợ các hộ dân vay vốn đầu tư xây dựng bể trữ nước và các hình thức trữ nước khác phù hợp với đặc thù vùng, miền để đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt.  

Thuý Vy

Tạo thêm việc làm từ nghề nuôi ong lấy mật dưới tán rừng

Từ lâu, nuôi ong dưới tán rừng sú vẹt tại Vườn quốc gia Xuân Thủy cho hiệu quả cao, giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu từ nghề này cũng như tạo ra thu nhập đáng kể cho người dân địa phương nhờ nghề quay mật.

Xã Trực Tuấn hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin, chính sách qua Internet

Trong những năm qua, xã Trực Tuấn phát huy những kết quả đạt được trong công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin, đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân, nhất là người nghèo sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet.

Sản phẩm OCOP 4 sao tương Sa Nam tiếp sức giảm nghèo bền vững

Nam Đàn đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giáp pháp để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo thoát nghèo bền vững, không để tái nghèo.

Lào Cai chăm sóc, cải thiện dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc cho trẻ em nghèo

Cải thiện dinh dưỡng là một hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được tỉnh Lào Cai chú trọng thực hiện.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh tích cực giúp đồng bào Chứt vươn lên

Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động cụ thể nhằm giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đặc biêt dành nhiều sự quan tâm cho đồng bào dân tộc thiểu số Chứt.

Môi trường sống ở NTM Giao Thủy ngày càng “xanh - sạch”

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, các xã, thị trấn của huyện Giao Thủy đều khai thác được những lợi thế riêng để phát triển kinh tế - xã hội, đưa Giao Thủy đứng trong các huyện top đầu của tỉnh về xây dựng NTM.

Nam Định ứng dụng camera thông minh thúc đẩy tiêu chí an ninh trong xây dựng NTM

Thời gian qua, Nam Định đã đẩy mạnh ứng dụng toàn diện công nghệ số, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao đời sống của người dân.

Bảo tồn và phát triển đồng bào dân tộc Chứt

Là một trong những dân tộc thiểu số ít người nhất Việt Nam, trong những năm qua, đồng bào dân tộc Chứt đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, thúc đẩy phát triển đời sống của chính quyền địa phương.

Nam Định: Tăng cường truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội

UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh.

Người bảo tồn văn hoá và phát triển nghề truyền thống giúp dân thoát nghèo

Bà Vi Thị Hồng ở bản Nưa đã giúp nhiều phụ nữ thay đổi nhân thức, vươn lên làm kinh tế giỏi nhờ phát huy những giá trị truyền thống vốn có ở địa phương.