Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo huyện Nhà Bè

Lớp tập huấn giúp cho 100 cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở nâng cao năng lực vận dụng những nội dung, kiến thức đã được tập huấn vào công tác giảm nghèo.

Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị Tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo bền vững các cấp và tổ trưởng tổ tự quản giảm nghèo bền vững năm 2022 cho hơn 100 cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo, thành viên Ban giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Lê Thị Anh Thư nhấn mạnh, Chương trình giảm nghèo luôn là chương trình trọng tâm trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói chung, huyện Nhà Bè nói riêng. 

Do đó, thời gian qua, huyện Nhà Bè luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo. Điều này thể hiện qua hệ thống các văn bản chỉ đạo và các chính sách ban hành hướng tới người nghèo, người cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội tiến tới giảm nghèo và giảm nghèo bền vững.

Quang cảnh buổi tập huấn tại huyện Nhà Bè.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ đã được nghe ông Dư Trọng Đường, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững TP Hồ Chí Minh triển khai 4 chuyên đề về những nội dung cơ bản của Chương trình giảm nghèo bền vững TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 15/4/2021; Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố và quận năm 2022; Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025; hướng dẫn theo dõi quản lý và sử dụng các nguồn vốn, công tác phối hợp với hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn thành phố trong việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn cách tổ chức quản lý và thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021 - 2025; kiện toàn và xây dựng quy chế làm việc của Ban giảm nghèo bền vững; hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững và hoạt động tổ tự quản giảm nghèo bền vững…

Lớp tập huấn đã giúp các đại biểu, cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở nâng cao năng lực vận dụng những nội dung, kiến thức đã được tập huấn vào công tác giảm nghèo. Qua đó triển khai có hiệu quả hơn kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững. Phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và các chính sách giảm nghèo, từng bước cải thiện điều kiện sống, đảm bảo giảm nghèo bền vững không có hộ tái nghèo.

 Vũ Lụa, Mai Hương, Minh Thúy

Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới đẩy mạnh truyền thông về công tác giảm nghèo

Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, thành phố Đồng Hới đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên giảm nghèo bền vững.

Quảng Bình tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023, tỉnh Quảng Bình đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường truyền thông về chính sách việc làm ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hội thi tìm hiểu chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm được tổ chức tại huyện Đakrông (Quảng Trị) nhằm tăng cường công tác truyền thông về các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ truyền thông về giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bền vững...

Phát triển dược liệu giúp vùng dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững

Việt Nam có rất nhiều loài cây dược liệu khác nhau. Việc phát triển nguồn dược liệu từ nuôi trồng, thu hái, chế biến tạo thành chuỗi liên kết giúp cho người dân vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế bền vững.

Quảng Trị đẩy mạnh hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm

Chương trình giao lưu, đối thoại về việc làm được coi là một trong những giải pháp nhằm kết nối cung - cầu lao động, tạo sự phát triển ổn định, giúp thoát nghèo.

Thành phố Bạc Liêu chú trọng cấp thẻ BHYT, giải quyết việc làm cho người nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2023, thành phố Bạc Liêu đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Quảng Ngãi chú trọng tạo việc làm cho người nghèo

Đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Truyền thông nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững

Việc triển khai thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Nghệ An tập huấn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng ở trẻ em

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã tổ chức các lớp tập huấn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.