Lào Cai phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 9,6% trở lên tại 10 xã có tỷ lệ cao

Trong năm 2023, UBND tỉnh Lào Cai sẽ triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh.

Theo Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai, 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao gồm: xã Lùng Cải, Hoàng Thu Phố (huyện Bắc Hà); xã La Pan Tẩn, Tả Thàng, Dìn Chin, Lùng Khấu Nhin, Tả Ngài Chồ (huyện Mường Khương); xã Dền Thàng, Pa Cheo (huyện Bát Xát); xã Nậm Chày (huyện Văn Bàn).

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, trong năm 2023, tỉnh Lào Cai tập trung triển khai đồng bộ, lồng ghép 9 nhiệm vụ chính: Giảm tỷ lệ hộ nghèo; thông tin và truyền thông; công tác tổ chức cán bộ; cơ sở hạ tầng; nông nghiệp, nông thôn; giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa; đào tạo nghề và giải quyết việc làm. 

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 9,6% trở lên; mỗi xã phấn đấu đạt tối thiểu 1 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Đường thôn bản ở huyện Bát Xát, Lào Cai.

Đổi mới phương thức, cách thức, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về chính sách giảm nghèo, tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng dân tộc thiểu số, các xã nghèo được tiếp cận các thông tin chính thống, từ đó làm thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo. 

Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông, mở rộng diện phủ sóng và chất lượng phát thanh, truyền hình, điện thoại. Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong triển khai các hoạt động tuyên truyền về giảm nghèo từ tỉnh đến cơ sở, phấn đấu 100% các thôn bản được đón nhận thông tin tuyên truyền.

Thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ có năng lực từ huyện về xã, từ xã sang xã, đảm bảo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất và tâm huyết thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. 

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. 

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các xã nghèo theo hướng chuẩn hóa gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ, đào tạo theo chức danh. Giao trách nhiệm, chỉ tiêu thi đua đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên cấp huyện, xã; đặc biệt là người đứng đầu gắn với việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Hoàn thiện cơ bản đầu tư cơ sơ sở hạ tầng giao thông thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế, hệ thống lưới cấp điện quốc gia phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Nâng cấp, hoàn thiện cứng hóa 100% hệ thống đường giao thông liên thôn. Triển khai đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội: văn hóa, giáo dục, y tế và một số công trình thiết yếu khác, đảm bảo điều kiện cho người dân các xã được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường, lớp chi tiết, cụ thể đến từng lớp, từng thôn, bản. Thực hiện kế hoạch gộp điểm trường, giảm lớp, giảm học sinh ở điểm trường, tăng số học sinh ở trường chính, tăng số học sinh/lớp để tập trung đầu tư. Sắp xếp trường, lớp đáp ứng tốt nhu cầu học tập của nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

Duy trì và nâng cao chất lượng mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục. Thực hiện hiệu quả công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, trong đó tập trung vào thanh niên, phụ nữ... Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp và phân luồng cho học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên THPT, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp. Định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động, phục vụ nhu cầu của tỉnh (du lịch, khai khoáng, dịch vụ...).

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, phấn đấu giảm mắc và chết do bệnh, tật, không để dịch bệnh lớn và ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra. Bảo đảm 100% người dân tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao tham gia bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã.

Tiếp tục duy trì, đảm bảo 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí còn đạt thấp. Căn cứ nhu cầu thực tế, xây dựng kế hoạch luân phiên bác sỹ xuống làm việc tại trạm y tế tối thiểu 02 ngày/tuần.

Tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa thông tin ở cơ sở. Khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí... của cộng đồng dân cư. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xây dựng hương ước, quy ước, phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho cán bộ cơ sở và các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện đào tạo nghề cho khoảng 500 lao động nông thôn (15 lớp đào tạo nghề) tại các xã nghèo để đáp ứng nhu cầu đào tạo theo địa chỉ, đơn đặt hàng của các doanh nghiệp và theo nhu cầu phát triển theo vùng sản xuất của địa phương. 

Nhật Minh

Ba Bể đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo đa chiều

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên của các hộ nghèo.

Góp công xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc

Theo số liệu rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 31/3/2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 7.447 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa.

Hồng Ca - Điểm sáng về công tác giảm nghèo của Yên Bái

Không cam chịu đói nghèo, bằng nội lực và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, đến nay xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã chuyển mình, trở thành điểm sáng trong giảm nghèo.

Bảo hiểm y tế: Điểm tựa cho người nghèo ở Yên Bái

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách nhằm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Cao Bằng vượt khó, nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Bạch Thông phát triển hệ thống truyền thanh thúc đẩy giảm nghèo thông tin

Những năm qua, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã phát huy hiệu quả các kênh thông tin, tuyên truyền để giúp người nghèo thay đổi nhận thức, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đổi thay cuộc sống của người nghèo ở Điện Biên Đông

Nhờ thực hiện các chính sách giảm nghèo, đời sống của người dân tại huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã được cải thiện, thu nhập bình quân hộ nghèo đã tăng lên.

Điện Biên: Phát triển đột phá, bền vững, xoá đói giảm nghèo hiệu quả

Tỉnh Điện Biên hội tụ đủ các điều kiện riêng có để phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá, biên giới vững chắc của vùng trung du và miền núi phía Bắc và cả nước.

Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng gia súc, phấn đấu giúp 15 hộ thoát nghèo

Hội Nông dân xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát động 15 hộ đăng ký thoát nghèo và tặng heo rừng lai, dê giống và thức ăn chăn nuôi cho các hộ nghèo.

Hà Giang: Những mục tiêu xuyên suốt hành trình giảm nghèo đa chiều

Giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo; hướng đến cơ hội bình đẳng về thụ hưởng thành quả của sự phát triển… là những mục tiêu trọng tâm của Hà Giang trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.