Lang Chánh (Thanh Hoá) đẩy mạnh giảm nghèo đa chiều bền vững

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hoá vừa có buổi giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến 2023 trên địa bàn huyện Lang Chánh.

Theo báo cáo của UBND huyện Lang Chánh, giai đoạn 2021 - 2023, công tác giảm nghèo bền vững được huyện chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả cao. Các mục tiêu về giảm nghèo đa chiều, bền vững đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế - xã hội của huyện có nhiều thay đổi tích cực; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; phát triển sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh; kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân toàn huyện giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 3,01%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 28,88 triệu đồng.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được thực hiện hiệu quả. Ước năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo trong toàn huyện đạt 49%, giải quyết việc làm mới cho 2.075 lao động.

Giai đoạn 2021 - 2023, tổng số người nghèo trong huyện được cấp thẻ bảo hiểm y tế là 56.678 lượt đối tượng, kinh phí cấp hơn 77,2 tỷ đồng.

Các mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Hiện nay, tổng số hộ nghèo trong toàn huyện còn 25,27% (giảm 5,35% so với cuối năm 2021); tổng số hộ cận nghèo còn 34,71% (giảm 2,77% so với cuối năm 2021). Dự kiến đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19,49%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 28,55%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Lang Chánh vẫn còn một số khó khăn như: Nhận thức và trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể ở một số địa phương chưa thực sự sâu sắc, chưa toàn diện. Đặc biệt, công tác phối hợp chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất còn chậm, còn lúng túng. 

Việc lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với Chương trình giảm nghèo ở một số xã còn ít. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước vẫn chưa đạt hiệu quả cao...

Ông Mai Nhữ Thắng, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hoá đánh giá cao sự nỗ lực, nghiêm túc và quyết liệt của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện Lang Chánh trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ông đề nghị UBND huyện Lang Chánh cần nghiêm túc rà soát lại các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ đó báo cáo Thường trực Huyện uỷ để có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, kịp thời.

Đối với 7 dự án thành phần, trong đó có các tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện cần trực tiếp làm việc với các phòng, ban liên quan để có biện pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phải lồng ghép với các chương trình, dự án khác để phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực.

Tiến Dũng và nhóm PV

An Lão đẩy mạnh truyền thông và đào tạo nghề góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) đã đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động vùng nông thôn giải quyết việc làm, góp giảm nghèo bền vững.

An Giang: Tuyên truyền làm thay đổi nhận thức góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động tuyên truyền tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.

Dấu ấn giảm nghèo bền vững ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

Năm 2023, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, toàn huyện giảm 1.178 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 9,83%.

Lạc Dương nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình mục tiêu của quốc gia và địa phương để phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Phú Yên: Tuyên truyền thay đổi tư duy, cùng nhau giảm nghèo

Để góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội thi truyên truyền về công tác giảm nghèo.

Đồng Tháp: Được tiếp cận thông tin kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo ở Tam Nông giảm mạnh

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) giảm mạnh nhờ được tiếp cận các thông tin, chính sách, dự án hỗ trợ của Nhà nước kịp thời.

Gần 74.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở Đồng Tháp được cấp thẻ BHYT

Năm 2023, Đồng Tháp cấp gần 74.000 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng và trường học; xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ vì mục tiêu giảm nghèo đa chiều.

Lâm Đồng giảm dần mức độ thiếu hụt chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo

Những năm gần đây, tỷ lệ giảm nghèo, giảm các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (trong chuẩn nghèo đa chiều) tại Lâm Đồng qua từng năm đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Hiệu quả từ đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở Hòa Bình

Cùng với việc đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng, công tác đào tạo nghề góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

An Giang: Thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo

Đến cuối năm 2023, 34 hộ nghèo của thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã thoát nghèo. Kết quả này vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của thành phố.