Lang Chánh (Thanh Hoá) đẩy mạnh giảm nghèo đa chiều bền vững

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hoá vừa có buổi giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến 2023 trên địa bàn huyện Lang Chánh.

Theo báo cáo của UBND huyện Lang Chánh, giai đoạn 2021 - 2023, công tác giảm nghèo bền vững được huyện chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả cao. Các mục tiêu về giảm nghèo đa chiều, bền vững đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế - xã hội của huyện có nhiều thay đổi tích cực; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; phát triển sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh; kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân toàn huyện giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 3,01%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 28,88 triệu đồng.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được thực hiện hiệu quả. Ước năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo trong toàn huyện đạt 49%, giải quyết việc làm mới cho 2.075 lao động.

Giai đoạn 2021 - 2023, tổng số người nghèo trong huyện được cấp thẻ bảo hiểm y tế là 56.678 lượt đối tượng, kinh phí cấp hơn 77,2 tỷ đồng.

Các mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Hiện nay, tổng số hộ nghèo trong toàn huyện còn 25,27% (giảm 5,35% so với cuối năm 2021); tổng số hộ cận nghèo còn 34,71% (giảm 2,77% so với cuối năm 2021). Dự kiến đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19,49%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 28,55%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Lang Chánh vẫn còn một số khó khăn như: Nhận thức và trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể ở một số địa phương chưa thực sự sâu sắc, chưa toàn diện. Đặc biệt, công tác phối hợp chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất còn chậm, còn lúng túng. 

Việc lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với Chương trình giảm nghèo ở một số xã còn ít. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước vẫn chưa đạt hiệu quả cao...

Ông Mai Nhữ Thắng, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hoá đánh giá cao sự nỗ lực, nghiêm túc và quyết liệt của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện Lang Chánh trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ông đề nghị UBND huyện Lang Chánh cần nghiêm túc rà soát lại các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ đó báo cáo Thường trực Huyện uỷ để có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, kịp thời.

Đối với 7 dự án thành phần, trong đó có các tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện cần trực tiếp làm việc với các phòng, ban liên quan để có biện pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phải lồng ghép với các chương trình, dự án khác để phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực.

Nhật Minh

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.