Lang Chánh (Thanh Hoá) đẩy mạnh giảm nghèo đa chiều bền vững

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hoá vừa có buổi giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến 2023 trên địa bàn huyện Lang Chánh.

Theo báo cáo của UBND huyện Lang Chánh, giai đoạn 2021 - 2023, công tác giảm nghèo bền vững được huyện chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả cao. Các mục tiêu về giảm nghèo đa chiều, bền vững đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế - xã hội của huyện có nhiều thay đổi tích cực; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; phát triển sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh; kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân toàn huyện giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 3,01%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 28,88 triệu đồng.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được thực hiện hiệu quả. Ước năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo trong toàn huyện đạt 49%, giải quyết việc làm mới cho 2.075 lao động.

Giai đoạn 2021 - 2023, tổng số người nghèo trong huyện được cấp thẻ bảo hiểm y tế là 56.678 lượt đối tượng, kinh phí cấp hơn 77,2 tỷ đồng.

Các mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Hiện nay, tổng số hộ nghèo trong toàn huyện còn 25,27% (giảm 5,35% so với cuối năm 2021); tổng số hộ cận nghèo còn 34,71% (giảm 2,77% so với cuối năm 2021). Dự kiến đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19,49%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 28,55%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Lang Chánh vẫn còn một số khó khăn như: Nhận thức và trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể ở một số địa phương chưa thực sự sâu sắc, chưa toàn diện. Đặc biệt, công tác phối hợp chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất còn chậm, còn lúng túng. 

Việc lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với Chương trình giảm nghèo ở một số xã còn ít. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước vẫn chưa đạt hiệu quả cao...

Ông Mai Nhữ Thắng, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hoá đánh giá cao sự nỗ lực, nghiêm túc và quyết liệt của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện Lang Chánh trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ông đề nghị UBND huyện Lang Chánh cần nghiêm túc rà soát lại các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ đó báo cáo Thường trực Huyện uỷ để có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, kịp thời.

Đối với 7 dự án thành phần, trong đó có các tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện cần trực tiếp làm việc với các phòng, ban liên quan để có biện pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phải lồng ghép với các chương trình, dự án khác để phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực.

Nhật Minh

Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới đẩy mạnh truyền thông về công tác giảm nghèo

Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, thành phố Đồng Hới đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên giảm nghèo bền vững.

Quảng Bình tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023, tỉnh Quảng Bình đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường truyền thông về chính sách việc làm ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hội thi tìm hiểu chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm được tổ chức tại huyện Đakrông (Quảng Trị) nhằm tăng cường công tác truyền thông về các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ truyền thông về giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bền vững...

Phát triển dược liệu giúp vùng dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững

Việt Nam có rất nhiều loài cây dược liệu khác nhau. Việc phát triển nguồn dược liệu từ nuôi trồng, thu hái, chế biến tạo thành chuỗi liên kết giúp cho người dân vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế bền vững.

Quảng Trị đẩy mạnh hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm

Chương trình giao lưu, đối thoại về việc làm được coi là một trong những giải pháp nhằm kết nối cung - cầu lao động, tạo sự phát triển ổn định, giúp thoát nghèo.

Thành phố Bạc Liêu chú trọng cấp thẻ BHYT, giải quyết việc làm cho người nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2023, thành phố Bạc Liêu đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Quảng Ngãi chú trọng tạo việc làm cho người nghèo

Đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Truyền thông nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững

Việc triển khai thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Nghệ An tập huấn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng ở trẻ em

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã tổ chức các lớp tập huấn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.