Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Giải quyết việc làm cho 2.351 lao động

Để triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2023, UBND thành phố Huế yêu cầu UBND các xã, phường xây dựng phương án thoát nghèo cụ thể theo địa chỉ cho từng hộ nghèo trên cơ sở chỉ tiêu của tỉnh, thành phố giao, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn kịp thời xây dựng kế hoạch giải ngân kinh phí, đảm bảo tiến độ.

Thành phố triển khai chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm. Từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố Huế đã giải quyết việc làm cho 2.351 lao động (trong đó 30 lao động thuộc hộ nghèo, 1.437 lao động hộ cận nghèo); 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; 197 đối tượng được đào tạo nghề.

giảm nghèo.jpg
 Để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, các địa phương cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ nghèo, cận nghèo cũng được các ban ngành quan tâm. Theo số liệu tổng hợp của Bảo hiểm xã hội tỉnh, từ đầu năm đến nay, tổng kinh phí cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố đạt trên 6 tỷ đồng - trong đó có 3.114 người thuộc hộ nghèo, 6.186 người thuộc hộ cận nghèo.

Chính sách hỗ trợ nhà ở đã được triển khai trên toàn địa bàn. Từ nguồn vận động của Quỹ Vì người nghèo, Ủy ban MTTQVN thành phố Huế hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà cho 17 hộ nghèo với tổng số tiền 320 triệu đồng. Đồng thời hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà cho 60 hộ nghèo (các trường hợp đã đề nghị xây sửa trong năm 2022 nhưng chưa được hỗ trợ) với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. 

Tiếp tục nỗ lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Theo lãnh đạo UBND thành phố Huế, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của người nghèo.

Qua đó, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo; lồng ghép và thực hiện có hiệu quả các nguồn lực trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tập trung giải quyết thiếu hụt các chỉ số về nhà ở, y tế, giáo dục, nước sinh hoạt… 

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường để giải quyết việc làm cho người nghèo; tiếp tục thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên nhất là sinh viên nghèo, sinh viên thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thông tin, năm 2023 số hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm so với năm trước là 531 hộ, từ 1.392 hộ xuống còn 861 hộ nghèo. Tỷ lệ giảm nghèo năm 2023 vượt trên 156% so với chỉ tiêu HĐND thành phố giao (531/338 hộ), đạt trên 392% kế hoạch cấp tỉnh giao (531/135 hộ). So với năm 2022, đây là năm thứ 2 thành phố giảm vượt chỉ tiêu cấp tỉnh giao (691/331 hộ nghèo, đạt 208%).

Thành phố đặt mục tiêu năm 2024 số hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 103 hộ. Để đạt kết quả, thành phố phấn đấu thực hiện có hiệu quả các chương trình vay vốn giảm nghèo, vốn giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và thực hiện hỗ trợ tín dụng học nghề, giải quyết việc làm bình quân hơn 10.000 lao động/năm, có 77% người lao động được đào tạo nghề từ 3 tháng trở lên.

Hà Thu

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.