Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.
W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-17-1.jpg

Năm 2023, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhìn chung, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và Nghị quyết 10 trên cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn. Tại thị xã Sa Pa (Lào Cai), mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-20-1.jpg

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đến nay, thị xã đã phân bổ được hơn 122/126 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương giao, đạt 97,48% kế hoạch… Những con đường được đổ bê tông đã vươn đến nhiều khu vực vùng xa, vùng cao của thị xã.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-16-1.jpg

Tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, đặc biệt là về dịch vụ du lịch, thị xã Sa Pa đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt hơn 6%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo tại địa bàn các xã nghèo giảm từ 7%/năm trở lên. 

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-12-1.jpg

Không chỉ giảm tỷ lệ hộ nghèo, chính quyền, các cấp ở Sa Pa còn rất chăm lo đến việc cải thiện cuộc sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. An sinh xã hội, giáo dục luôn được ưu tiên.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-10-1.jpg

Những nếp nhà lụp xụp đã dần được thay thế bằng nhà mới, giúp bà con an cư lạc nghiệp.  Ngoài du lịch, thị xã còn đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, các sản phẩm chủ lực và các sản phẩm tiềm năng; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-23-1.jpg

Sa Pa từng là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao (kết quả rà soát năm 2022 là trên 28%) của tỉnh Lào Cai. Trong những năm qua, khi chương trình giảm nghèo bền vững được thực hiện hiệu quả, đời sống của người dân đã từng bước cải thiện, đặc biệt là chất lượng sống. Điều đó đã tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, của thị xã Sa Pa.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-9-1.jpg

Dù vậy, các cấp chính quyền vẫn đang tiếp tục chỉ đạo từng địa phương thực hiện và sáng tạo thêm nhiều cách làm hay để giúp người dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-15-1.jpg

Đặc biệt, huyện còn phải xác định phải sử dụng có hiệu quả, lồng ghép các nguồn đầu tư từ các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, các nguồn vốn phi chính phủ và nguồn vốn hỗ trợ xã hội hóa để đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-22-1.jpg

Các nguồn vốn được tiến hành phân bổ chi tiết đến từng công trình, dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần theo từng năm. Điều đó giúp đảm bảo các nguồn lực đều được tận dụng có hiệu quả. 

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-13-1.jpg

Để đẩy mạnh phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm bền vững; cũng trong năm 2023, UBND thị xã đã chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tư vấn, khảo sát tại 20 trường trung học cơ sở với gần 6.000 học sinh; đưa học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS các xã, phường đi thăm quan, trải nghiệm thực tế tại các trường Cao đẳng Lào Cai, trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa Hà Nội… để định hướng, phân luồng cho học sinh trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-8-1.jpg

Sa Pa còn tăng cường phân cấp, trao quyền; phân công rõ ràng nhiệm vụ thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia cho cấp xã, phường góp phần nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện cho cán bộ, công chức, viên chức; thúc đẩy năng lực tự thực hiện của cộng đồng dân cư.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-1-1.jpg

Cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, tỉnh, thị xã tích cực huy động nguồn lực từ cộng đồng, góp sức giảm nghèo, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.