Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Long An luôn được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp, các ngành đã đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Đặc biệt, công tác giảm nghèo được thực hiện theo hướng tập trung, có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến tốt. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, trong năm 2022, Long An có tỷ lệ nghèo đa chiều là 3,28% tổng số hộ; trong đó, số hộ nghèo là 4.764 hộ (chiếm tỷ lệ 0,99%), số hộ cận nghèo là 11.049 hộ (chiếm tỷ lệ 2,29%). 

Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 4.665 hộ nghèo, tỷ lệ 0,97%; có 10.820 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,24%. Trong năm 2023, tỉnh giảm số hộ nghèo đa chiều (theo tiêu chí mới) là 15%, đạt chỉ tiêu nghị quyết,… Từ đó, GRDP bình quân đầu người của tỉnh Long An đạt 95-100 triệu đồng/người/năm. 

Long An đang triển khai đồng bộ các chính sách đầu tư và kết nối đến các địa phương khó khăn, hỗ trợ việc làm và khơi dậy ý chí tự vươn lên của người nghèo. Tỉnh xác định thực hiện cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến cuối năm 2025 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2020 (riêng hộ nghèo ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển tăng gấp 2 lần).

Phấn đấu đến cuối năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn dưới 3%; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Giảm 50% hộ nghèo theo tiêu chí mới so với đầu nhiệm kỳ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Mục tiêu của tỉnh là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển thoát khỏi tình trạng nghèo; đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững...

Tập trung nguồn lực hỗ trợ người nghèo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An cho biết trong giai đoạn 2020-2022 đã triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo với định hướng chính là hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo nhằm giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Sở đã tận dụng tối đa nguồn lực ngân sách từ các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm từng bước phát triển kinh tế hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

W-dua-thach-thao-20-1.jpg
Công tác giảm nghèo được Long An thực hiện theo hướng tập trung, có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến tốt.

Trong 3 năm 2020-2022, Long An đã hỗ trợ tiền điện gần 20.000 lượt với kinh phí hơn 13 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; cấp miễn phí gần 327.000 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo với kinh phí gần 317 tỷ đồng; hỗ trợ khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo…

Long An cũng vận dụng chính sách tín dụng ưu đãi để cho gần 115 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế với doanh số đạt 4.126 tỷ đồng.

Tỉnh còn tập trung hỗ trợ con em hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đến trường để nâng cao trình độ học vấn, có cơ hội phát triển trong tương lai. Tổng kinh phí hỗ trợ trong 3 năm qua là hơn 24 tỷ đồng.

Long An vận dụng nhiều nguồn lực để phát triển Quỹ "Vì người nghèo", hỗ trợ xây dựng 835 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 241 căn nhà đại đoàn kết với số tiền hơn 43 tỷ đồng để cải thiện nhà ở cho người nghèo, giúp họ an cư lạc nghiệp.

Tỉnh còn đưa chính sách khuyến nông, khuyến ngư hướng về mục tiêu cải thiện kinh tế hộ nghèo, cận nghèo với việc tổ chức các hội thảo, tập huấn và hướng dẫn người dân trồng trọt, chăn nuôi, phát triển lĩnh vực thủy sản…

Ngoài các chính sách hỗ trợ của nhà nước, tỉnh còn vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ người nghèo trong tỉnh phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống.

Công tác truyền thông về giảm nghèo bền vững được tỉnh đẩy mạnh triển khai, từ đó nâng cao được nhận thức của người dân, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo. Nội dung truyền thông về các mô hình thoát nghèo, cá nhân tiêu biểu có tác dụng lớn để khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An dự kiến trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế cho các hộ nghèo, cận nghèo và địa phương còn nghèo. Cụ thể, phải tập trung đầu tư và kết nối đến các địa phương nghèo; đáp ứng nhu cầu của người dân về sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, thông tin...

Đồng thời khơi dậy cho được ý chí tự lực vươn lên của người nghèo; nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng. Từ đó, từng bước tạo nguồn thu nhập cho các hộ nghèo để ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Minh An

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.