Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 theo quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021.

W-bacgiang.png
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình, thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang  yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn: Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, hộ gia đình thoát hộ nghèo, thoát cận nghèo theo kết quả rà soát hằng năm theo quy định để phục vụ công tác quản lý, thực hiện Chương trình.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xác nhận đối tượng được hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập, tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại địa phương theo quy định.

Các Doanh nghiệp viễn thông tăng cường tiếp cận, vận động các đối tượng được hỗ trợ của Chương trình (hộ nghèo, hộ cận nghèo; các trường học, trạm tế xã…) đăng ký sử dụng các dịch vụ viễn thông công ích.

Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế tăng cường truyền thông về các chính sách của Chương trình để các đối tượng thụ hưởng được biết và đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông công ích.

Hạnh Nhân

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.