Hoằng Hoá: Truyền thông nâng cao nhận thức về giảm nghèo đa chiều

UBND huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) vừa tổ chức Hội nghị Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Mục đích tổ chức hội nghị là nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đồng thời tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Truyền thông cho các đối tượng thụ hưởng của Chương trình về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

Bộ mặt nông thôn khang trang ở huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá.

Thành phần tham dự hội nghị gồm lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, công chức lao động, thương binh và xã hội các địa phương, tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp thôn, phố trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hoằng Hoá đã truyền đạt các nội dung: Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 23/5/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện; Kế hoạch 164/KH-UBND ngày 21/9/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc tổ chức thực hiện truyền thông giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; Chuyên đề giới thiệu về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện; Chuyên đề Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện; Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn phương pháp, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông – lâm – ngư – diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021 – 2025…

Trước đó, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Hoằng Hoá cũng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2023, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, tỷ lệ rà soát hộ nghèo cuối năm 2021 tại huyện là 5,56%; đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,26% và dự kiến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,67%.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản đạt tỷ lệ cao. 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế. 99,79% trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi. 65% hộ nghèo, 89% hộ cận nghèo đảm bảo chất lượng về nhà ở. 87% hộ nghèo, 97% hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Giai đoạn 2023 - 2025, huyện Hoằng Hoá đề ra giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,5%; 100% mô hình, dự án giảm nghèo triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. 

Thanh Hải

Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới đẩy mạnh truyền thông về công tác giảm nghèo

Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, thành phố Đồng Hới đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên giảm nghèo bền vững.

Quảng Bình tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023, tỉnh Quảng Bình đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường truyền thông về chính sách việc làm ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hội thi tìm hiểu chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm được tổ chức tại huyện Đakrông (Quảng Trị) nhằm tăng cường công tác truyền thông về các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ truyền thông về giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bền vững...

Phát triển dược liệu giúp vùng dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững

Việt Nam có rất nhiều loài cây dược liệu khác nhau. Việc phát triển nguồn dược liệu từ nuôi trồng, thu hái, chế biến tạo thành chuỗi liên kết giúp cho người dân vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế bền vững.

Quảng Trị đẩy mạnh hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm

Chương trình giao lưu, đối thoại về việc làm được coi là một trong những giải pháp nhằm kết nối cung - cầu lao động, tạo sự phát triển ổn định, giúp thoát nghèo.

Thành phố Bạc Liêu chú trọng cấp thẻ BHYT, giải quyết việc làm cho người nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2023, thành phố Bạc Liêu đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Quảng Ngãi chú trọng tạo việc làm cho người nghèo

Đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Truyền thông nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững

Việc triển khai thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Nghệ An tập huấn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng ở trẻ em

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã tổ chức các lớp tập huấn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.