Hoằng Hoá: Truyền thông nâng cao nhận thức về giảm nghèo đa chiều

UBND huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) vừa tổ chức Hội nghị Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Mục đích tổ chức hội nghị là nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đồng thời tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Truyền thông cho các đối tượng thụ hưởng của Chương trình về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

Bộ mặt nông thôn khang trang ở huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá.

Thành phần tham dự hội nghị gồm lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, công chức lao động, thương binh và xã hội các địa phương, tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp thôn, phố trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hoằng Hoá đã truyền đạt các nội dung: Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 23/5/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện; Kế hoạch 164/KH-UBND ngày 21/9/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc tổ chức thực hiện truyền thông giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; Chuyên đề giới thiệu về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện; Chuyên đề Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện; Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn phương pháp, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông – lâm – ngư – diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021 – 2025…

Trước đó, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Hoằng Hoá cũng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2023, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, tỷ lệ rà soát hộ nghèo cuối năm 2021 tại huyện là 5,56%; đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,26% và dự kiến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,67%.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản đạt tỷ lệ cao. 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế. 99,79% trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi. 65% hộ nghèo, 89% hộ cận nghèo đảm bảo chất lượng về nhà ở. 87% hộ nghèo, 97% hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Giai đoạn 2023 - 2025, huyện Hoằng Hoá đề ra giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,5%; 100% mô hình, dự án giảm nghèo triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. 

Thanh Hải

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.