Hoằng Hoá: Truyền thông nâng cao nhận thức về giảm nghèo đa chiều

UBND huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) vừa tổ chức Hội nghị Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Mục đích tổ chức hội nghị là nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đồng thời tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Truyền thông cho các đối tượng thụ hưởng của Chương trình về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

Bộ mặt nông thôn khang trang ở huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá.

Thành phần tham dự hội nghị gồm lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, công chức lao động, thương binh và xã hội các địa phương, tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp thôn, phố trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hoằng Hoá đã truyền đạt các nội dung: Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 23/5/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện; Kế hoạch 164/KH-UBND ngày 21/9/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc tổ chức thực hiện truyền thông giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; Chuyên đề giới thiệu về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện; Chuyên đề Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện; Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn phương pháp, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông – lâm – ngư – diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021 – 2025…

Trước đó, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Hoằng Hoá cũng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2023, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, tỷ lệ rà soát hộ nghèo cuối năm 2021 tại huyện là 5,56%; đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,26% và dự kiến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,67%.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản đạt tỷ lệ cao. 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế. 99,79% trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi. 65% hộ nghèo, 89% hộ cận nghèo đảm bảo chất lượng về nhà ở. 87% hộ nghèo, 97% hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Giai đoạn 2023 - 2025, huyện Hoằng Hoá đề ra giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,5%; 100% mô hình, dự án giảm nghèo triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. 

Tuấn Anh và nhóm PV

An Lão đẩy mạnh truyền thông và đào tạo nghề góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) đã đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động vùng nông thôn giải quyết việc làm, góp giảm nghèo bền vững.

An Giang: Tuyên truyền làm thay đổi nhận thức góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động tuyên truyền tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.

Dấu ấn giảm nghèo bền vững ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

Năm 2023, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, toàn huyện giảm 1.178 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 9,83%.

Lạc Dương nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình mục tiêu của quốc gia và địa phương để phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Phú Yên: Tuyên truyền thay đổi tư duy, cùng nhau giảm nghèo

Để góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội thi truyên truyền về công tác giảm nghèo.

Đồng Tháp: Được tiếp cận thông tin kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo ở Tam Nông giảm mạnh

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) giảm mạnh nhờ được tiếp cận các thông tin, chính sách, dự án hỗ trợ của Nhà nước kịp thời.

Gần 74.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở Đồng Tháp được cấp thẻ BHYT

Năm 2023, Đồng Tháp cấp gần 74.000 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng và trường học; xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ vì mục tiêu giảm nghèo đa chiều.

Lâm Đồng giảm dần mức độ thiếu hụt chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo

Những năm gần đây, tỷ lệ giảm nghèo, giảm các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (trong chuẩn nghèo đa chiều) tại Lâm Đồng qua từng năm đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Hiệu quả từ đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở Hòa Bình

Cùng với việc đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng, công tác đào tạo nghề góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

An Giang: Thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo

Đến cuối năm 2023, 34 hộ nghèo của thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã thoát nghèo. Kết quả này vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của thành phố.