Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

Thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, Dự án 5 bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2023 hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 26 tỉnh.

Báo cáo của Bộ Xây dựng, theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tổng số vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thực hiện Dự án 5 (Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo) từ năm 2022 – 2025 là 4.000 tỷ đồng (nguồn vốn sự nghiệp).

Trong đó, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao nguồn kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Dự án 5 cho các địa phương là 1.020 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Tại các địa phương, đến nay 26 tỉnh đã hoàn thành việc lập Đề án với tổng số 91.453 hộ cần hỗ trợ, tương ứng với tổng số vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương khoảng 3.015 tỷ đồng. Đồng thời 11/26 tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện khoảng 32,640 tỷ đồng.

Đến hết tháng 9/2023, 25/26 tỉnh đã và đang thực hiện hỗ trợ cho khoảng 12.877 hộ, đạt 39,7% kế hoạch năm 2023 và 14% kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó có 8.693 hộ nghèo và 905 hộ cận nghèo xây mới nhà ở; 2.774 hộ nghèo và 505 hộ cận nghèo sửa chữa nhà ở. Đã giải ngân vốn cấp từ ngân sách Trung ương gần 278 tỷ đồng, đạt 27,25% kế hoạch năm 2023.

Những căn nhà mới đảm bảo "3 cứng" sẽ thay thế những căn nhà tạm dột nát.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tại địa phương, công tác giải ngân vốn hỗ trợ từ cấp huyện đến cấp xã và đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn chậm. Nguồn kinh phí hỗ trợ của  dự án chưa đủ cân đối để tiến hành xây dựng nhà theo đúng tiêu chuẩn “3 cứng”.

Bên cạnh đó, một số hộ không tham gia thực hiện do điều kiện kinh tế khó khăn, không thể bổ sung thêm nguồn vốn để xây mới, sửa chữa nhà ở. Một số ít trường hợp có nhà ở bị vướng mắc về đất đai, quy hoạch. Một số trường hợp hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ đề nghị thay đổi hình thức từ sửa chữa sang xây mới và ngược lại.

Ngoài ra, việc thống kê đối tượng được hưởng hỗ trợ tại một số địa phương còn chưa chặt chẽ dẫn tới kết quả rà soát và số liệu đăng ký ban đầu có sự thay đổi lớn. Việc lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương với nguồn vốn hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân theo hướng xã hội hóa tại các địa phương còn hạn chế…

Chia sẻ về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghè, hộ cận nghèo, đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La cho rằng: Theo Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ, Sơn La được phân bổ 52,24 tỷ đồng cho giai đoạn 2021 – 2025 để thực hiện Dự án 5 – Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo.

Tuy nhiên, tại thời điểm lập Đề án theo Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng, tổng nhu cầu hỗ trợ nhà ở thực tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là 1.808 hộ, với tổng mức vốn là 64,76 tỷ đồng, theo đó, số vốn còn thiếu khoảng 12,52 tỷ đồng.

Chưa kể tại huyện Thuận Châu và Sốp Cộp, địa bàn một số xã giao thông đi lại từ trung tâm xã đến các bản còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới công tác vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ cho công tác xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ.

Với mức hỗ trợ 40 triệu đồng cho công tác xây mới và 20 triệu đồng đối với sửa chữa thì các đối tượng khó khăn như người già, neo đơn, hộ sống ở vùng sâu, vùng xa… không có nguồn kinh phí góp cùng nguồn vốn hỗ trợ để xây nhà đạt chuẩn theo yêu cầu “3 cứng”. Cùng với đó, nhận thức của người dân chưa đồng đều, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước…

Đối với tỉnh Lai Châu, hiện toàn tỉnh có 4 huyện nghèo gồm Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè, tổng số hộ được phê duyệt hỗ trợ là 4.848 hộ (xây mới 3.102 hộ, sửa chữa 1.434 hộ).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Giàng A Tính, trong quá trình thực hiện Dự án 5, tỉnh gặp một số khó khăn. Đó là quyết định phê duyệt các hộ được hỗ trợ từ năm 2022 nhưng sang năm 2023 có sự biến động so với rà soát ban đầu. Một số hộ đã được hỗ trợ làm nhà ở từ chương trình, nguồn vốn khác; một số hộ do còn khó khăn về nguồn vốn nên xin lui lại thời gian làm nhà vào năm sau…

Ngoài ra, còn một số vướng mắc khác mà nhiều địa phương gặp phải đó là việc tách thửa đất các hộ gia đình, chuyển mục đích sử dụng đất; mức hỗ trợ xây dựng nhà ở giữa các chương trình còn có sự chênh lệch; vẫn còn chồng chéo trong một số quy hoạch ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn…

Kiến nghị các giải pháp 

Trước những khó khăn, vướng mắc trên, các địa phương đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ trong trường hợp tách hộ gia đình; tham mưu, kiến nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét thống nhất mức hỗ trợ xây dựng nhà ở giữa các chương trình cũng như có chính sách riêng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay thêm vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện xây nhà. Báo cáo Chính phủ tăng định mức hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đồng thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở vào dự án. Bổ sung thêm một số đối tượng mới được hỗ trợ từ dự án; bố trí thêm kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương cho địa phương để đảm bảo hoàn thành việc triển khai thực hiện dự án vào năm 2025.

Ngoài ra, cho phép địa phương trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở được sử dụng các vật liệu sẵn có, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm giảm chi phí xây dựng; xem xét điều chỉnh tiêu chí "3 cứng" phù hợp với từng địa phương…

Để đẩy nhanh triển khai thực hiện Dự án 5 trong các tháng còn lại của năm 2023, Bộ Xây dựng đề nghị các bộ, ngành tập trung, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai hỗ trợ đối với các địa phương, đặc biệt những nơi có tỷ lệ hỗ trợ thấp, giải ngân kém.

Từ nay đến hết năm 2023, UBND các tỉnh tập trung rà soát Đề án đã phê duyệt để đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện về nhà ở, đảm bảo việc hỗ trợ đúng quy định…

Thuý Vy

Quảng Bình: Nguồn vốn ưu đãi giúp đoàn viên thanh niên thoát nghèo

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy cho người dân Quảng Bình đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bắc Kạn hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành

Chiều 31/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức trao tặng 176 chiếc điện thoại thông minh trong chương trình Hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 8 xã/phường thí điểm chuyển đổi số năm 2023.

Mộc Châu tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La tổ chức chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mộc Châu.

970 hộ nghèo Nghệ An được hỗ trợ xây dựng nhà ở

Tính đến hết quý III/2023, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ xây dựng 970 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Sơn La phấn đấu năm 2025 không còn hộ nghèo khó khăn về nhà ở

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La triển khai nhiều biện pháp huy động nguồn lực để xóa nhà tạm cho các hộ nghèo.

Kỳ Anh huy động nguồn lực hỗ trợ cho người yếu thế, hộ đặc biệt khó khăn

Thời gian qua, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tập trung thực hiện chính sách giảm nghèo, thường xuyên hỗ trợ về nhiều mặt đối với người yếu thế, các hộ đặc biệt khó khăn.

Xóa vùng lõm sóng di động và cung cấp cáp quang tới 100% thôn, bản

Khẩn trương nâng cấp đường trục quốc gia để sớm thương mại hóa 5G trong năm 2024; xóa vùng lõm sóng di động trên phạm vi toàn quốc; phấn đấu 100% thôn, bản được cung cấp cáp quang.

Thuận Châu phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025

Huyện Thuận Châu (Sơn La) tập trung nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, phấn đấu đưa huyện thoát nghèo năm 2025.

Tủ sách cộng đồng giúp người dân Yên Bái giảm nghèo thông tin

Tỉnh Yên Bái đã xây dựng và duy trì hiệu quả tủ sách cộng đồng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin phục vụ đời sống.

Người dân Thu Lũm được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay tại địa phương

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã Thu Lũm, huyện Mường Tè (Lai Châu) được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên.