Yên Bái hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân xã đặc biệt khó khăn

Mức hỗ trợ bằng 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 ngoài mức 70% ngân sách Trung ương hỗ trợ.

HĐND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐND về việc Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, đối tượng áp dụng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của Chính phủ; học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ; các đối tượng chưa được ngân sách Trung ương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. 

Cán bộ hướng dẫn chính sách về bảo hiểm y tế cho các hộ dân.

Ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chưa được ngân sách Trung ương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ từ khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Mức hỗ trợ bằng 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 ngoài mức 70% ngân sách Trung ương đã hỗ trợ.

Hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, ngoài mức 30% ngân sách Trung ương đã hỗ trợ theo quy định.

Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chưa được ngân sách Trung ương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 146.

Thời gian thực hiện từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/12/2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhận định việc hỗ trợ là cần thiết, chính sách này góp phần đảm bảo thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội giai đoạn 2023 - 2025 nhằm tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; góp phần phấn đấu hoàn thành mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97% vào năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 546/QĐ-TTg.

Thuý Vy

Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội

Phụ nữ huyện Tân Uyên, Lai Châu trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển văn hóa, thể dục thể thao, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Điện Biên: Tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến kiến thức pháp luật tới đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, Phòng Dân tộc huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã có những hoạt động tuyên truyền mang lại hiệu quả cao.

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

Thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, Dự án 5 bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2023 hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 26 tỉnh.

Lào Cai xóa đói giảm nghèo bền vững bằng Internet

Tỉnh Lào Cai xác định, việc phổ cập dịch vụ Internet, mạng di động, tăng cường chuyển đổi số... có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Tín dụng chính sách – Đòn bẩy giảm nghèo hiệu quả ở Nghệ An

Cuối tháng 9/2023, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của tỉnh Nghệ An đạt 12.140 tỷ đồng, cao thứ 4 toàn quốc, đạt tốc độ tăng trưởng 11,6%.

Hộ nghèo Bản Qua (Lào Cai) có nhà mới từ nguồn vốn Chương trình giảm nghèo

Xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã tổ chức trao tiền và gắn biển tượng trưng hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nghệ An: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo hiệu quả

Tại khu vực miền núi tỉnh Nghệ An, xuất khẩu lao động được xem là con đường thoát nghèo nhanh và bền vững cho người dân, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Tây Ninh tăng cường hỗ trợ người dân giảm nghèo về thông tin

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giảm nghèo thông tin trên địa bàn và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Quảng Trị: Định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số

Nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú, dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã chủ động thực hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp sớm cho học sinh dân tộc thiểu số.

Mèo Vạc (Hà Giang) đẩy mạnh giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân thực hiện các mục tiêu và Chương trình giảm nghèo bền vững.