Yên Bái hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân xã đặc biệt khó khăn

Mức hỗ trợ bằng 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 ngoài mức 70% ngân sách Trung ương hỗ trợ.

HĐND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐND về việc Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, đối tượng áp dụng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của Chính phủ; học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ; các đối tượng chưa được ngân sách Trung ương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. 

Cán bộ hướng dẫn chính sách về bảo hiểm y tế cho các hộ dân.

Ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chưa được ngân sách Trung ương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ từ khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Mức hỗ trợ bằng 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 ngoài mức 70% ngân sách Trung ương đã hỗ trợ.

Hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, ngoài mức 30% ngân sách Trung ương đã hỗ trợ theo quy định.

Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chưa được ngân sách Trung ương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 146.

Thời gian thực hiện từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/12/2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhận định việc hỗ trợ là cần thiết, chính sách này góp phần đảm bảo thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội giai đoạn 2023 - 2025 nhằm tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; góp phần phấn đấu hoàn thành mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97% vào năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 546/QĐ-TTg.

Trà My và nhóm PV

Bắc Kạn hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành

Chiều 31/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức trao tặng 176 chiếc điện thoại thông minh trong chương trình Hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 8 xã/phường thí điểm chuyển đổi số năm 2023.

Chàng trai người Mông mở HTX bao tiêu hàng nghìn tấn dứa cho người dân biên giới

Năm 2022, anh Thào A Giàng thành lập Hợp tác xã dứa Mường Nhà (Điện Biên), liên kết với gần 70 hộ dân bản giáp biên trồng hơn 60ha cây dứa mật, bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra giúp bà con.

Nước sạch đến với học sinh vùng cao Nậm Pồ

Tính tới ngày 31/10, toàn huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 26 giếng khoan tại các trường học trên địa bàn.

Nhiều hộ dân ở Phong Thổ viết đơn xin thoát nghèo

Những lá đơn xin thoát nghèo đã thể hiện nguyện vọng, khẳng định ý chí tự lực vươn lên của một bộ phận đồng bào ở huyện Phong Thổ (Lai Châu) trong hành trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thừa Thiên Huế: Linh hoạt thực hiện chính sách giảm nghèo đặc thù

Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND, trong đó có 6 nhóm chính sách trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Tuần Giáo nỗ lực thực hiện 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Tính đến ngày 31/10/2023, tổng số học sinh trên địa bàn huyện Tuần Giáo (Điện Biên) tham gia bảo hiểm y tế là 1.335 em, đạt 106.8% kế hoạch tỉnh giao.

Quảng Bình: Nguồn vốn ưu đãi giúp đoàn viên thanh niên thoát nghèo

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy cho người dân Quảng Bình đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Tuần Giáo nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy giảm nghèo

Những việc làm hỗ trợ thiết thực đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân của huyện Tuần Giáo (Điện Biên) được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Tây Ninh: Nhiều cơ chế giảm nghèo đa chiều hiệu quả

Tỉnh Tây Ninh ban hành và thực hiện lồng ghép nhiều chính sách, mô hình giảm nghèo đa chiều hiệu quả cho vùng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

TP Bà Rịa khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân

Việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp người dân Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) có sinh kế ổn định, thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên khấm khá.