Trạm Tấu tăng cường truyền thông về giảm nghèo bền vững

Với các nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, thiết thực, công tác giảm nghèo ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái thời gian qua đã đạt nhiều thành quả.

Từng là một hộ nghèo tại thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, gia đình anh Giàng A Mua nay đã có cuộc sống khấm khá hơn. 

Anh chia sẻ, trước đây người Mông vốn chỉ quen với việc chăn nuôi manh mún, thường xuyên thả rông gia súc. Vì vậy, chất lượng còn thấp cũng như số lượng đàn gia súc khá nhỏ lẻ.

Tuy nhiên sau khi được nghe thông tin truyền thông về cách làm giàu ở nhiều nơi khác, anh nhận thấy, việc chăn nuôi trâu, bò sinh sản và nuôi nhốt có nhiểu ưu điểm hơn nên đã quyết định chuyển hướng chăn nuôi. Hiện nay, từ việc chăn nuôi theo hình thức nuôi nhốt, bán chăn thả, anh đã có thu nhập tới 200 triệu đồng mỗi năm.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về các mục tiêu, chính sách, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyền thông nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội, góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Đối tượng của công tác truyền thông được huyện xác định là người dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn xã hội, nhất là nhóm người, gia đình được hưởng lợi như: người nghèo, hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn; cán bộ lãnh đạo và cán bộ được phân công làm công tác giảm nghèo các cấp...

Nét đẹp thi đua sản xuất của hội viên phụ nữ huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Do đó, huyện đã tập trung tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác giảm nghèo như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030…  

Để công tác truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao, huyện Trạm Tấu đã thực hiện nhiều biện pháp truyên truyền. 

Trước hết, tập trung truyền thông, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp huyện và xã, Trang Thông tin điện tử huyện; hệ thống thông tin cơ sở; in ấn, phát hành tờ rơi, tài liệu, giới thiệu các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông. Tổ chức đối thoại về chính sách giảm nghèo với cán bộ và người dân; các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu. 

Cùng với đó, truyền thông qua tổ chức hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chuyên để, các buổi sinh hoạt cộng đồng. Tổ chức các cuộc thi văn hóa, văn nghệ; các cuộc vận động, phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Xây dựng, phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên các cấp. Tăng cường ứng dụng các nền tảng số trong triển khai các hoạt động truyền thông về giảm nghèo…

Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu - Khang A Chua cho hay, với điều kiện cụ thể của huyện, chúng tôi tập trung tuyên truyền để cán bộ, nhân dân hiểu rõ chiến lược giảm nghèo chuyển từ đầu tư giảm nghèo theo diện rộng sang đầu tư giảm nghèo theo chiều sâu. 

Ưu tiên tập trung đầu tư vào con người, nâng cao năng lực phát triển của người dân. Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các xã đặc biệt khó khăn. Chú trọng đào tạo kỹ năng nghề, tạo việc làm, sinh kế bền vững cho người dân, chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với nhu cầu thị trường lao động…

Đặc biệt, tuyên truyền các nội dung về thực hiện mục tiêu từng bước xóa bỏ tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn trên cơ sở tập trung, lồng ghép nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm để giảm nghèo bền vững. Chú trọng triển khai các dự án giảm nghèo nhằm hình thành vùng sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, tạo động lực phát triển. 

Truyền thông, thông tin về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu để tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội…

Theo Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu - Vũ Hoàng Phương, bên cạnh tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Trung tâm xây dựng chuyên mục "Tìm hiểu pháp luật” với 235 tin, bài tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người nghèo về ý thức tự giác, tự lực, tự cường nỗ lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Truyền thông, thông tin về công tác giảm nghèo kịp thời, chính xác với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện thực tế của mỗi địa phương tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần để huyện Trạm Tấu thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững.

Thanh Hải

Sơn La: Đưa bảo hiểm y tế đến người dân vùng khó khăn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La triển khai nhiều giải pháp nhằm mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, nỗ lực hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Đào tạo nghề giúp phụ nữ Yên Bái vươn lên thoát nghèo bền vững

Hàng năm, tăng tỷ lệ lao động nữ của tỉnh Yên Bái được đào tạo nghề và có việc làm với thu nhập ổn định, giúp xoá đói, giảm nghèo hiệu quả.

Phong Thổ: Nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh

Thời gian qua, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, giúp người dân nơi đây được sử dụng nước sạch hiệu quả.

Thanh Hoá hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản

Giúp người nghèo tăng thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống là mục tiêu hướng đến của tỉnh Thanh Hoá.

Hội viên nông dân Văn Yên thoát nghèo nhờ vốn chính sách

Gần 5.000 hội viên nông dân được vay vốn trên 351 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Yên (Yên Bái).

Yên Bái: Đẩy mạnh liên kết đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo

Liên kết với các doanh nghiệp để tư vấn, hướng nghiệp và đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động, người nghèo ở nông thôn là giải pháp được tỉnh Yên Bái đẩy mạnh.

Huyện Sông Mã giúp hộ nghèo có nhà, vươn lên phát triển kinh tế

Là huyện biên giới của tỉnh Sơn La, huyện Sông Mã đang nỗ lực xoá nhà tạm, nhà dột nát nhằm hỗ trợ người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

Lai Châu chú trọng dạy nghề, tạo sinh kế cho lao động nông thôn

Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động, nhất là lao động nông thôn luôn được thành phố Lai Châu chú trọng.

Đến 2025, 98% dân số nông thôn Yên Bái sử dụng nước hợp vệ sinh

Tỉnh Yên Bái nỗ lực đưa nước hợp vệ sinh tới nhiều vùng nông thôn, đặc biệt là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo sinh sống.

Cải thiện mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe người dân ở Tân Kỳ (Nghệ An)

Cấp ủy, chính quyền cùng ngành y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) thường xuyên quan tâm chăm lo phát triển đồng bộ hệ thống y tế, chú trọng mạng lưới y tế cơ sở phục phụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân, người nghèo, cận nghèo.