Trạm Tấu tăng cường truyền thông về giảm nghèo bền vững

Với các nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, thiết thực, công tác giảm nghèo ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái thời gian qua đã đạt nhiều thành quả.

Từng là một hộ nghèo tại thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, gia đình anh Giàng A Mua nay đã có cuộc sống khấm khá hơn. 

Anh chia sẻ, trước đây người Mông vốn chỉ quen với việc chăn nuôi manh mún, thường xuyên thả rông gia súc. Vì vậy, chất lượng còn thấp cũng như số lượng đàn gia súc khá nhỏ lẻ.

Tuy nhiên sau khi được nghe thông tin truyền thông về cách làm giàu ở nhiều nơi khác, anh nhận thấy, việc chăn nuôi trâu, bò sinh sản và nuôi nhốt có nhiểu ưu điểm hơn nên đã quyết định chuyển hướng chăn nuôi. Hiện nay, từ việc chăn nuôi theo hình thức nuôi nhốt, bán chăn thả, anh đã có thu nhập tới 200 triệu đồng mỗi năm.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về các mục tiêu, chính sách, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyền thông nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội, góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Đối tượng của công tác truyền thông được huyện xác định là người dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn xã hội, nhất là nhóm người, gia đình được hưởng lợi như: người nghèo, hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn; cán bộ lãnh đạo và cán bộ được phân công làm công tác giảm nghèo các cấp...

Nét đẹp thi đua sản xuất của hội viên phụ nữ huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Do đó, huyện đã tập trung tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác giảm nghèo như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030…  

Để công tác truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao, huyện Trạm Tấu đã thực hiện nhiều biện pháp truyên truyền. 

Trước hết, tập trung truyền thông, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp huyện và xã, Trang Thông tin điện tử huyện; hệ thống thông tin cơ sở; in ấn, phát hành tờ rơi, tài liệu, giới thiệu các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông. Tổ chức đối thoại về chính sách giảm nghèo với cán bộ và người dân; các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu. 

Cùng với đó, truyền thông qua tổ chức hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chuyên để, các buổi sinh hoạt cộng đồng. Tổ chức các cuộc thi văn hóa, văn nghệ; các cuộc vận động, phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Xây dựng, phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên các cấp. Tăng cường ứng dụng các nền tảng số trong triển khai các hoạt động truyền thông về giảm nghèo…

Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu - Khang A Chua cho hay, với điều kiện cụ thể của huyện, chúng tôi tập trung tuyên truyền để cán bộ, nhân dân hiểu rõ chiến lược giảm nghèo chuyển từ đầu tư giảm nghèo theo diện rộng sang đầu tư giảm nghèo theo chiều sâu. 

Ưu tiên tập trung đầu tư vào con người, nâng cao năng lực phát triển của người dân. Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các xã đặc biệt khó khăn. Chú trọng đào tạo kỹ năng nghề, tạo việc làm, sinh kế bền vững cho người dân, chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với nhu cầu thị trường lao động…

Đặc biệt, tuyên truyền các nội dung về thực hiện mục tiêu từng bước xóa bỏ tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn trên cơ sở tập trung, lồng ghép nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm để giảm nghèo bền vững. Chú trọng triển khai các dự án giảm nghèo nhằm hình thành vùng sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, tạo động lực phát triển. 

Truyền thông, thông tin về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu để tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội…

Theo Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu - Vũ Hoàng Phương, bên cạnh tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Trung tâm xây dựng chuyên mục "Tìm hiểu pháp luật” với 235 tin, bài tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người nghèo về ý thức tự giác, tự lực, tự cường nỗ lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Truyền thông, thông tin về công tác giảm nghèo kịp thời, chính xác với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện thực tế của mỗi địa phương tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần để huyện Trạm Tấu thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững.

Thanh Hải

Bắc Kạn hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành

Chiều 31/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức trao tặng 176 chiếc điện thoại thông minh trong chương trình Hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 8 xã/phường thí điểm chuyển đổi số năm 2023.

Nước sạch đến với học sinh vùng cao Nậm Pồ

Tính tới ngày 31/10, toàn huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 26 giếng khoan tại các trường học trên địa bàn.

Nhiều hộ dân ở Phong Thổ viết đơn xin thoát nghèo

Những lá đơn xin thoát nghèo đã thể hiện nguyện vọng, khẳng định ý chí tự lực vươn lên của một bộ phận đồng bào ở huyện Phong Thổ (Lai Châu) trong hành trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thừa Thiên Huế: Linh hoạt thực hiện chính sách giảm nghèo đặc thù

Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND, trong đó có 6 nhóm chính sách trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Tuần Giáo nỗ lực thực hiện 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Tính đến ngày 31/10/2023, tổng số học sinh trên địa bàn huyện Tuần Giáo (Điện Biên) tham gia bảo hiểm y tế là 1.335 em, đạt 106.8% kế hoạch tỉnh giao.

Quảng Bình: Nguồn vốn ưu đãi giúp đoàn viên thanh niên thoát nghèo

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy cho người dân Quảng Bình đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Tuần Giáo nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy giảm nghèo

Những việc làm hỗ trợ thiết thực đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân của huyện Tuần Giáo (Điện Biên) được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Tây Ninh: Nhiều cơ chế giảm nghèo đa chiều hiệu quả

Tỉnh Tây Ninh ban hành và thực hiện lồng ghép nhiều chính sách, mô hình giảm nghèo đa chiều hiệu quả cho vùng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

TP Bà Rịa khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân

Việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp người dân Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) có sinh kế ổn định, thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên khấm khá.

Nậm Pồ làm nhà cho hộ nghèo, thúc đẩy an sinh xã hội

Mỗi căn nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có một hộ nghèo có nơi ăn, chốn ở ổn định, bớt đi gánh nặng về nhà ở, từ đó yên tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo.