Quảng Trị: Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với thực hiện giảm nghèo về thông tin

Để giảm nghèo về thông tin, UBND tỉnh Quảng Trị quan tâm đầu tư dịch vụ viễn thông, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo.

Hiện toàn tỉnh Quảng Trị có 215 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính. Trong đó: 88 bưu cục cấp 2 và 3; 1 bưu cục hệ 1; 109/125 xã, phường có điểm bưu điện/văn hóa xã; 6 đại lý chuyển phát; 3 văn phòng đại diện; 101/125 xã, phường, thị trấn và 9/10 huyện, thị xã, thành phố có báo đến trong ngày. Mạng lưới bưu chính được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng đã cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, địa phương và nhu cầu trao đổi thông tin liên lạc, sử dụng dịch vụ bưu chính của nhân dân trên địa bàn. 

Đồng thời, các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng đã phục vụ miễn phí người dân đọc sách, báo, tạp chí điện tử; cung cấp dịch vụ phục vụ truy nhập Internet băng rộng để người dân khai thác các thông tin thiết yếu, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Hệ thống truyền thanh cơ sở ở Quảng Trị. Ảnh: Thanh Hải

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị, tỉnh có 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet; có 6 doanh nghiệp viễn thông đang hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông.

Mạng Internet băng rộng cố định đã tới trung tâm 125/125 xã, phường, thị trấn về các thôn, bản, khu phố đạt 86%. Tỷ lệ hạ tầng phủ sóng di động theo thôn, bản, khu phố (2G, 3G, 4G) đạt 97,6%, trong đó 3G và 4G đạt 97%. Các doanh nghiệp đang thực hiện lộ trình tắt dần các công nghệ cũ 2G, 3G đối với một số trạm BTS để nâng cấp công nghệ 4G, 5G.

Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) được triển khai tại địa chỉ http://truclienthong. quangtri.gov.vn/ihorae, đã chia sẻ và tích hợp với Trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP); kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) để chia sẻ các dịch vụ về hộ tịch tư pháp, lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, VNPost, danh mục dùng chung, cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách...

Để giúp người dân sớm tiếp cận với môi trường số, sử dụng các nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số, tỉnh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với mục tiêu mỗi thôn/tổ dân phố thành lập một tổ công nghệ số cộng đồng. Toàn tỉnh đã thành lập 115 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã và 715 tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với tổng số 4.327 thành viên.

Các tổ công nghệ số cộng đồng đang tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công, tham gia thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần giảm nghèo về thông tin.

Về công tác giảm nghèo về thông tin, hệ thống truyền thanh cơ sở được xem là loại hình thông tin chủ lực, kênh thông tin, tuyên truyền có diện phủ sóng rộng nhất, đưa thông tin trực tiếp và nhanh nhất đến với đông đảo người dân. Qua đài truyền thanh cơ sở, người dân tiếp cận các thông tin chính thống về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần quan trọng trong việc ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.

Với những đặc điểm tối ưu của hệ thống truyền thanh sử dụng công nghệ thông minh IP nhằm rút ngắn về khoảng cách, thúc đẩy nhu cầu thụ hưởng thông tin, tuyên truyền giữa các vùng, khu vực trên địa bàn tỉnh, ngày 30/8/2021, HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 117/NQ-HĐND với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Đến nay, 10/10 hệ thống truyền thanh cấp huyện đã được đầu tư lắp đặt, sử dụng công nghệ thông minh IP, chủ động xây dựng các chương trình phát thanh phù hợp với đặc điểm của địa phương mình, phát trên hệ thống loa truyền thanh của cơ sở để tuyên truyền đến đông đảo nhân dân về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, nhằm nâng cao nhận thức giảm nghèo đối với người nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Xác định đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2027 với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel).

Theo đó, Tập đoàn Viettel sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Trị phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, mở rộng vùng băng rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin. Trong đó ưu tiên phủ sóng 3G/4G đối với các vùng “trắng sóng”, vùng “lõm” sóng tại các thôn, bản trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ, phát triển 5G tại các địa bàn trọng yếu, đủ điều kiện triển khai; hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh giá rẻ cho người dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 100% người dân trưởng thành có điện thoại thông minh, 100% hộ gia đình có điện thoại thông minh và có kết nối Internet băng rộng...

Thanh Minh

Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội

Phụ nữ huyện Tân Uyên, Lai Châu trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển văn hóa, thể dục thể thao, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Điện Biên: Tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến kiến thức pháp luật tới đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, Phòng Dân tộc huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã có những hoạt động tuyên truyền mang lại hiệu quả cao.

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

Thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, Dự án 5 bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2023 hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 26 tỉnh.

Lào Cai xóa đói giảm nghèo bền vững bằng Internet

Tỉnh Lào Cai xác định, việc phổ cập dịch vụ Internet, mạng di động, tăng cường chuyển đổi số... có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Tín dụng chính sách – Đòn bẩy giảm nghèo hiệu quả ở Nghệ An

Cuối tháng 9/2023, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của tỉnh Nghệ An đạt 12.140 tỷ đồng, cao thứ 4 toàn quốc, đạt tốc độ tăng trưởng 11,6%.

Hộ nghèo Bản Qua (Lào Cai) có nhà mới từ nguồn vốn Chương trình giảm nghèo

Xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã tổ chức trao tiền và gắn biển tượng trưng hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nghệ An: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo hiệu quả

Tại khu vực miền núi tỉnh Nghệ An, xuất khẩu lao động được xem là con đường thoát nghèo nhanh và bền vững cho người dân, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Tây Ninh tăng cường hỗ trợ người dân giảm nghèo về thông tin

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giảm nghèo thông tin trên địa bàn và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Quảng Trị: Định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số

Nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú, dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã chủ động thực hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp sớm cho học sinh dân tộc thiểu số.

Mèo Vạc (Hà Giang) đẩy mạnh giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân thực hiện các mục tiêu và Chương trình giảm nghèo bền vững.