Nâng cao nghiệp vụ truyền thông, thông tin về công tác giảm nghèo ở Quan Sơn

Lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao nghiệp vụ, phát huy tốt vai trò, chức năng của hệ thống thông tin cơ sở trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với UBND huyện Quan Sơn tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền về chính sách giảm nghèo.

Tại lớp tập huấn, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hóa đã thông tin đến học viên các nội dung: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; hoạt động “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”; giới thiệu những chủ trương, chính sách hỗ trợ cho vay vốn của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo phục vụ sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động, học tập…

Tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Qua lớp tập huấn, học viên sẽ nâng cao nghiệp vụ, phát huy tốt vai trò, chức năng của hệ thống thông tin cơ sở trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo. Đồng thời hiểu rõ thêm về quan điểm, mục tiêu của Chương trình giảm nghèo bền vững là dựa hoàn toàn vào cộng đồng, lấy người dân làm chủ thể, động lực chính để thoát nghèo; Nhà nước không làm thay mà chỉ hỗ trợ về môi trường.

Từ đó công tác truyền thông cần bám sát vào những quan điểm, định hướng, chính sách về xóa đói giảm nghèo để tập trung tuyên truyền, làm thay đổi, thống nhất nhận thức của các cấp. Chuyển tải các chính sách một cách đa dạng, phong phú. Huy động nguồn lực trong cộng đồng; động viên, thúc đẩy ý chí của người dân trong việc chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững.

Được biết, trong giai đoạn 2016 - 2020 chương trình giảm nghèo của Việt Nam đã thu được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm khoảng 1,43%/năm, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn 27,85%, bình quân trong 5 năm giảm 5,65%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân các huyện nghèo còn khoảng 24%. Tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 4%/năm (kế hoạch giảm từ 3 - 4%/năm). Thu nhập bình quân hộ nghèo đến cuối năm 2020 tăng 1,6 lần, vượt chỉ tiêu đề ra là 1,5 lần. Cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo, xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường, đời sống người dân không ngừng được cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác giảm nghèo còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều nơi tỷ lệ nghèo còn ở mức cao; tỷ lệ hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản còn nhiều; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chưa đến được với hộ nghèo. 

Giao Linh, Mai Hương, Thu Hà

Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới đẩy mạnh truyền thông về công tác giảm nghèo

Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, thành phố Đồng Hới đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên giảm nghèo bền vững.

Quảng Bình tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023, tỉnh Quảng Bình đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường truyền thông về chính sách việc làm ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hội thi tìm hiểu chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm được tổ chức tại huyện Đakrông (Quảng Trị) nhằm tăng cường công tác truyền thông về các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ truyền thông về giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bền vững...

Phát triển dược liệu giúp vùng dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững

Việt Nam có rất nhiều loài cây dược liệu khác nhau. Việc phát triển nguồn dược liệu từ nuôi trồng, thu hái, chế biến tạo thành chuỗi liên kết giúp cho người dân vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế bền vững.

Quảng Trị đẩy mạnh hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm

Chương trình giao lưu, đối thoại về việc làm được coi là một trong những giải pháp nhằm kết nối cung - cầu lao động, tạo sự phát triển ổn định, giúp thoát nghèo.

Thành phố Bạc Liêu chú trọng cấp thẻ BHYT, giải quyết việc làm cho người nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2023, thành phố Bạc Liêu đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Quảng Ngãi chú trọng tạo việc làm cho người nghèo

Đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Truyền thông nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững

Việc triển khai thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Nghệ An tập huấn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng ở trẻ em

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã tổ chức các lớp tập huấn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.