Nâng cao nghiệp vụ truyền thông, thông tin về công tác giảm nghèo ở Quan Sơn

Lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao nghiệp vụ, phát huy tốt vai trò, chức năng của hệ thống thông tin cơ sở trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với UBND huyện Quan Sơn tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền về chính sách giảm nghèo.

Tại lớp tập huấn, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hóa đã thông tin đến học viên các nội dung: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; hoạt động “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”; giới thiệu những chủ trương, chính sách hỗ trợ cho vay vốn của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo phục vụ sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động, học tập…

Tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Qua lớp tập huấn, học viên sẽ nâng cao nghiệp vụ, phát huy tốt vai trò, chức năng của hệ thống thông tin cơ sở trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo. Đồng thời hiểu rõ thêm về quan điểm, mục tiêu của Chương trình giảm nghèo bền vững là dựa hoàn toàn vào cộng đồng, lấy người dân làm chủ thể, động lực chính để thoát nghèo; Nhà nước không làm thay mà chỉ hỗ trợ về môi trường.

Từ đó công tác truyền thông cần bám sát vào những quan điểm, định hướng, chính sách về xóa đói giảm nghèo để tập trung tuyên truyền, làm thay đổi, thống nhất nhận thức của các cấp. Chuyển tải các chính sách một cách đa dạng, phong phú. Huy động nguồn lực trong cộng đồng; động viên, thúc đẩy ý chí của người dân trong việc chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững.

Được biết, trong giai đoạn 2016 - 2020 chương trình giảm nghèo của Việt Nam đã thu được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm khoảng 1,43%/năm, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn 27,85%, bình quân trong 5 năm giảm 5,65%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân các huyện nghèo còn khoảng 24%. Tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 4%/năm (kế hoạch giảm từ 3 - 4%/năm). Thu nhập bình quân hộ nghèo đến cuối năm 2020 tăng 1,6 lần, vượt chỉ tiêu đề ra là 1,5 lần. Cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo, xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường, đời sống người dân không ngừng được cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác giảm nghèo còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều nơi tỷ lệ nghèo còn ở mức cao; tỷ lệ hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản còn nhiều; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chưa đến được với hộ nghèo. 

Giao Linh, Mai Hương, Thu Hà

An Lão đẩy mạnh truyền thông và đào tạo nghề góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) đã đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động vùng nông thôn giải quyết việc làm, góp giảm nghèo bền vững.

An Giang: Tuyên truyền làm thay đổi nhận thức góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động tuyên truyền tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.

Dấu ấn giảm nghèo bền vững ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

Năm 2023, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, toàn huyện giảm 1.178 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 9,83%.

Lạc Dương nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình mục tiêu của quốc gia và địa phương để phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Phú Yên: Tuyên truyền thay đổi tư duy, cùng nhau giảm nghèo

Để góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội thi truyên truyền về công tác giảm nghèo.

Đồng Tháp: Được tiếp cận thông tin kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo ở Tam Nông giảm mạnh

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) giảm mạnh nhờ được tiếp cận các thông tin, chính sách, dự án hỗ trợ của Nhà nước kịp thời.

Gần 74.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở Đồng Tháp được cấp thẻ BHYT

Năm 2023, Đồng Tháp cấp gần 74.000 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng và trường học; xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ vì mục tiêu giảm nghèo đa chiều.

Lâm Đồng giảm dần mức độ thiếu hụt chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo

Những năm gần đây, tỷ lệ giảm nghèo, giảm các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (trong chuẩn nghèo đa chiều) tại Lâm Đồng qua từng năm đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Hiệu quả từ đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở Hòa Bình

Cùng với việc đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng, công tác đào tạo nghề góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

An Giang: Thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo

Đến cuối năm 2023, 34 hộ nghèo của thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã thoát nghèo. Kết quả này vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của thành phố.