Khánh Hòa triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo

Tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, chính sách, qua đó giảm được hơn 2.000 hộ nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra.

Ông Tạ Hồng Quang, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, đầu năm 2022, toàn tỉnh có 12.877 hộ nghèo, chiếm 3,86% dân số. Đến cuối năm, tỉnh còn 10.826 hộ nghèo, giảm được 2.051 hộ, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch giảm 1.090 hộ nghèo). 

Theo ông Quang, kết quả trên cho thấy, các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội của Trung ương, của tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai mạnh mẽ, từng bước nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội về chính sách giảm nghèo đa chiều, khích lệ người nghèo vươn lên. 

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương đã triển khai kịp thời những chính sách hỗ trợ về giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh thuộc các cấp học trên địa bàn tỉnh được hưởng sự công bằng, bình đẳng về chất lượng. 

Khánh Hòa quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nghèo.

Đặc biệt, trong năm qua, toàn tỉnh Khánh Hòa đã dành hơn 121,5 tỷ đồng hỗ trợ cho công tác giảm nghèo về giáo dục. Kinh phí này được sử dụng hỗ trợ tiền ăn, học bổng, nhà ở, miễn giảm học phí, chi phí học tập… cho học sinh thuộc hộ nghèo, khuyết tật, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Ở lĩnh vực y tế, các cấp, ngành, địa phương đã dành hơn 50,6 tỷ đồng để hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, xã đảo, bãi ngang ven biển. Qua đó, giúp người dân có điều kiện khám, chữa bệnh kịp thời, giảm bớt chi phí cho gia đình.

Cùng với đó, để hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện, cấp xã và các hội đoàn thể nhận ủy thác cho vay vốn các chương trình tín dụng chính sách. 

Tính đến cuối tháng 11/2022, tổng nguồn vốn địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho vay hơn 504,2 tỷ đồng, cho các đối tượng vay vốn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng chú trọng công tác hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng chính sách. Toàn tỉnh đã tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp được 25.550 người. Hầu hết những người sau đào tạo được giới thiệu việc làm hoặc tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống. 

Để giúp người nghèo an cư lạc nghiệp, các cấp, ngành, địa phương đã tăng cường vận động nhiều nguồn để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 171 căn nhà với số tiền hơn 6,6 tỷ đồng.

Trong năm 2023, toàn tỉnh đặt mục tiêu giảm 1.870 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,64%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,56% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025). Để đạt mục tiêu này, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, tỉnh tập trung huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo; sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách Trung ương và tiếp tục bố trí thêm nguồn vốn từ ngân sách của địa phương để thực hiện chương trình giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững của tỉnh. Huy động nguồn vốn từ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh; kêu gọi, vận động từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thông qua các phong trào, Cuộc vận động Vì người nghèo. 

Tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách giảm nghèo, tạo sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân. 

Tiếp tục quan tâm, gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người nghèo sau đào tạo tìm được việc làm. Đẩy mạnh công tác khuyến nông - lâm - ngư nghiệp, hướng dẫn, nhân rộng mô hình phát triển sản xuất cho hộ nghèo, giúp thoát nghèo bền vững.

Rà soát nhu cầu vay vốn và thực hiện tốt chính sách về tín dụng ưu đãi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, pháp luật về hỗ trợ giảm nghèo đối với các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo…

Khánh Hòa, Ngọc Chính, Thu Hà

Thành phố Cam Ranh: Công tác giảm nghèo đạt kết quả khả quan

Nhờ sự chủ động triển khai các chính sách, chương trình thiết thực, công tác giảm nghèo của thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được kết quả khả quan. Thành phố phấn đấu năm 2023 giảm 94 hộ nghèo, số hộ nghèo còn 494 hộ (chiếm 1,32%).

Vượt bẫy thu nhập trung bình thấp

Với mức thu nhập bình quân đầu người như hiện nay, Việt Nam có khả năng gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao trước năm 2030 nếu không vướng bẫy thu nhập trung bình thấp.

Ưu tiên phát triển giao thông giúp huyện miền núi Quảng Ngãi giảm nghèo

Những năm qua, nhờ chú trọng đầu tư phát triển giao thông nên đời sống của người dân huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi dần khởi sắc.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nêu rõ: "Chúng ta đã xây dựng xong thể chế, cơ chế, quy định, bây giờ phải tập trung triển khai. Trách nhiệm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chủ yếu nằm ở các tỉnh, thành phố".

Truyền thông đi đầu, truyền cảm hứng cho sự đổi mới, phát triển

Tại Hội thảo Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về giảm nghèo trên báo chí, lãnh đạo Bộ Lao động – TBXH khẳng định: Báo chí đã khơi dậy sức mạnh của cả thống chính trị cho công tác giảm nghèo.

Kim Bôi tích cực triển khai công tác giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động

Huyện Kim Bôi định hướng xuất khẩu lao động là kênh việc làm hiệu quả, giúp tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho một bộ phận lao động ở nông thôn, người nghèo. Năm 2022 huyện có 30 người tham gia xuất khẩu lao động.

Nậm Nhùn: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần giảm nghèo bền vững

Thông qua chương trình đào tạo nghề, nhiều người dân Nậm Nhùn đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Diên Khánh huy động sức mạnh toàn XH góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo

Việc phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 là nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Lâm Bình chú trọng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động

Trong năm 2022, huyện Lâm Bình đã giải quyết việc làm mới và chuyển đổi nghề cho 1.593 lao động, đạt 102% kế hoạch năm.

Tập trung giải quyết việc làm, ưu tiên mô hình kinh tế hay để giảm nghèo

Tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, hộ nghèo, cận nghèo giảm qua từng năm, đặc biệt, không còn gia đình chính sách, người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo.