Hoà Bình: Giải quyết các chiều thiếu hụt, thúc đẩy giảm nghèo bền vững

Hiện nay, đời sống người nghèo ở tỉnh Hoà Bình từng bước được cải thiện thông qua việc tăng cường hỗ trợ các chiều thiếu hụt.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đã đi qua nửa chặng đường. Những kết quả tích cực của chương trình góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chung của tỉnh Hoà Bình.

Đặc biệt làm thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi, kết cấu hạ tầng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, dân sinh. Đời sống người nghèo từng bước được cải thiện thông qua việc tăng cường hỗ trợ các chiều thiếu hụt.

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025), tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh Hoà Bình là 26,14%. Trong đó, hộ nghèo 34.029 hộ, chiếm 15,49%; hộ cận nghèo 2.388 hộ, chiếm 10,65% số hộ toàn tỉnh. 

Đến năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm còn 22,32%. Trong đó, hộ nghèo 12,29% (giảm 3,2%), hộ cận nghèo 10,03% (giảm 0,62%). 

Hiện nay, qua đo lường chỉ số về mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, toàn tỉnh Hoà Bình có trên 18.800 hộ nghèo thiếu hụt chiều việc làm; trên 19.000 hộ nghèo thiếu hụt chiều y tế; 4.130 hộ nghèo thiếu hụt về giáo dục; gần 16.700 hộ nghèo thiếu hụt về nhà ở; trên 18.500 hộ nghèo thiếu hụt về nước sạch, vệ sinh môi trường; gần 11.000 hộ nghèo thiếu hụt về tiếp cận thông tin.

Tỉnh Hoà Bình chú trọng đào tạo nghề, nâng cao thu nhập cho người dân.

Để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp, nhất là giải pháp huy động vốn, lồng ghép nguồn lực. 

Bên cạnh vai trò dẫn dắt, tạo động lực của Ngân hàng Nhà nước, tỉnh huy động tối đa các nguồn lực xã hội, bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương hợp lý, phù hợp tình hình thực tế và tăng cường các nguồn huy động, đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp, nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, vốn đối ứng, đóng góp của người dân và đối tượng thụ hưởng.

Bảo đảm cân đối, bố trí, huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu nguồn vốn đã được quyết định. Lồng ghép nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, việc thực hiện các chính sách giảm nghèo với các dự án, nội dung thuộc chương trình trên địa bàn các huyện nghèo, xã vùng đặc biệt khó khăn.

Mặt khác, tỉnh thực hiện cơ chế hỗ trợ, phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở nhằm tạo sự chủ động cho cơ sở, nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư. Tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện chương trình.

Khuyến khích, mở rộng hoạt động tạo việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân trên địa bàn nghèo thông qua các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đa dạng hoá sinh kế, mô hình giảm nghèo và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại tỉnh Hoà Bình được phân bổ trên 294,6 tỷ đồng. Các chính sách giảm nghèo chung được quan tâm, đảm bảo thực hiện như chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ người nghèo tiền ăn Tết Nguyên đán Quý Mão.

Về thực hiện tín dụng chính sách xã hội, tính đến tháng 6/2023, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho 16.241 lượt khách hàng vay vốn với doanh số cho vay gần 630,5 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.    

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình: Công tác giảm nghèo, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với đó, tỉnh chú trọng làm tốt việc tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò của người nghèo trong tự ý thức vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tiếp tục ưu tiên bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương để xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu. Xây dựng bổ sung thêm chính sách giảm nghèo đặc thù của địa phương nhằm hỗ trợ cho người nghèo, đồng bào các dân tộc sinh sống tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. 

Triển khai thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo, mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh kế vì mục tiêu giảm nghèo bền vững và hiệu quả… 

Tiến Dũng và nhóm PV, BTV

Bắc Kạn hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành

Chiều 31/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức trao tặng 176 chiếc điện thoại thông minh trong chương trình Hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 8 xã/phường thí điểm chuyển đổi số năm 2023.

Chàng trai người Mông mở HTX bao tiêu hàng nghìn tấn dứa cho người dân biên giới

Năm 2022, anh Thào A Giàng thành lập Hợp tác xã dứa Mường Nhà (Điện Biên), liên kết với gần 70 hộ dân bản giáp biên trồng hơn 60ha cây dứa mật, bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra giúp bà con.

Nước sạch đến với học sinh vùng cao Nậm Pồ

Tính tới ngày 31/10, toàn huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 26 giếng khoan tại các trường học trên địa bàn.

Nhiều hộ dân ở Phong Thổ viết đơn xin thoát nghèo

Những lá đơn xin thoát nghèo đã thể hiện nguyện vọng, khẳng định ý chí tự lực vươn lên của một bộ phận đồng bào ở huyện Phong Thổ (Lai Châu) trong hành trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thừa Thiên Huế: Linh hoạt thực hiện chính sách giảm nghèo đặc thù

Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND, trong đó có 6 nhóm chính sách trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Tuần Giáo nỗ lực thực hiện 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Tính đến ngày 31/10/2023, tổng số học sinh trên địa bàn huyện Tuần Giáo (Điện Biên) tham gia bảo hiểm y tế là 1.335 em, đạt 106.8% kế hoạch tỉnh giao.

Quảng Bình: Nguồn vốn ưu đãi giúp đoàn viên thanh niên thoát nghèo

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy cho người dân Quảng Bình đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Tuần Giáo nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy giảm nghèo

Những việc làm hỗ trợ thiết thực đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân của huyện Tuần Giáo (Điện Biên) được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Tây Ninh: Nhiều cơ chế giảm nghèo đa chiều hiệu quả

Tỉnh Tây Ninh ban hành và thực hiện lồng ghép nhiều chính sách, mô hình giảm nghèo đa chiều hiệu quả cho vùng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

TP Bà Rịa khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân

Việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp người dân Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) có sinh kế ổn định, thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên khấm khá.