Đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững: Điểm nhấn trong giảm nghèo ở Hà Giang

Giúp hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững, tỉnh Hà Giang đang chú trọng công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Xác định công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm là một trong những tiêu chí quan trọng trong giảm nghèo bền vững tại địa phương, thời gian qua, tỉnh Hà Giang đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp, việc làm bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức người dân trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Đặc biệt, tỉnh Hà Giang cũng tập trung thực hiện Dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Qua đó, giúp người dân, nhất là hộ nghèo có việc làm, ổn định cuộc sống.

Khai giảng 3 lớp đào tạo nghề tại 3 xã Đồng Tiến, Tân Thành, Quang Minh của huyện Bắc Quang.

Thực hiện phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn với tổng kinh phí 54.158 triệu đồng, tỉnh Hà Giang đang tập trung thực hiện các nội dung: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang với kinh phí 16.924 triệu đồng; Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang 12.753 triệu đồng. Đến ngày 31/12/2022 đã hoàn thành lập dự án đầu tư; đầu năm 2023 đấu thầu và triển khai thực hiện dự án.

Cùng với đó, trên cơ sở nguồn vốn sự nghiệp, tỉnh phân bổ cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 6.941 triệu đồng xây dựng chương trình, giáo trình sơ cấp; định mức kinh tế kỹ thuật nghề; tuyên truyền chính sách giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm; mua sắm thiết bị đào tạo nghề cho Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang. 

Xây dựng 4 chương trình, giáo trình sơ cấp; xây dựng 2 định mức kinh tế kỹ thuật (kéo dài sang năm 2023). Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang được phân bổ 1.823 triệu đồng, xây dựng chương trình giáo trình và mua sắm thiết bị đào tạo nghề.

Phân bổ cho 11 huyện, thành phố 12.241 triệu đồng thực hiện đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp. Hiện tại các huyện đang triển khai mở 106 lớp đào tạo sơ cấp, dưới 3 tháng cho 3.584 học viên, giải ngân 6.249 triệu đồng, đạt 51% kế hoạch vốn.

Đối với hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với tổng kinh phí 2.419 triệu đồng, tỉnh đã phân bổ cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 726 triệu đồng; 7 huyện nghèo 1.694 triệu đồng để triển khai hỗ trợ người lao động sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Tỉnh cũng chú trọng thực hiện Dự án Hỗ trợ việc làm bền vững cho hộ nghèo. Tổ chức khảo sát, thu thập, thống kê thông tin thị trường lao động phục vụ tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm. Thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến thông tin thị trường lao động và thu hút người lao động, người sử dụng lao động tham gia các hoạt động giao dịch việc làm. Xây dựng cẩm nang, sổ tay hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ về việc làm, thị trường lao động. 

Hiện nay, các huyện đã triển khai tổ chức 3 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các tuyên truyền viên cơ sở về công tác giải quyết việc làm trên địa bàn các xã, thị trấn cho 633 cán bộ; in ấn 5.000 tờ rơi, 2.538 cuốn sổ tay tuyên truyền về chính sách việc làm và dạy nghề. 

Các ngành cấp tỉnh tổ chức 5 hội chợ việc làm tại 5 huyện với 5.224 người tham dự với 2.889 người đăng ký đi làm việc; Tổ chức 42 hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm cho 2.400 người. 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo, tập trung hỗ trợ vốn vay ưu đãi, tăng cường đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động. Trong đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp theo phương châm gắn kết chặt chẽ 3 nhà: Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp cả về quy mô và chất lượng đào tạo tại các huyện nghèo, xã nghèo. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm gắn với tăng thu nhập, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo. 

Minh Thuý và nhóm PV

Bắc Kạn hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành

Chiều 31/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức trao tặng 176 chiếc điện thoại thông minh trong chương trình Hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 8 xã/phường thí điểm chuyển đổi số năm 2023.

Chàng trai người Mông mở HTX bao tiêu hàng nghìn tấn dứa cho người dân biên giới

Năm 2022, anh Thào A Giàng thành lập Hợp tác xã dứa Mường Nhà (Điện Biên), liên kết với gần 70 hộ dân bản giáp biên trồng hơn 60ha cây dứa mật, bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra giúp bà con.

Nước sạch đến với học sinh vùng cao Nậm Pồ

Tính tới ngày 31/10, toàn huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 26 giếng khoan tại các trường học trên địa bàn.

Nhiều hộ dân ở Phong Thổ viết đơn xin thoát nghèo

Những lá đơn xin thoát nghèo đã thể hiện nguyện vọng, khẳng định ý chí tự lực vươn lên của một bộ phận đồng bào ở huyện Phong Thổ (Lai Châu) trong hành trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thừa Thiên Huế: Linh hoạt thực hiện chính sách giảm nghèo đặc thù

Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND, trong đó có 6 nhóm chính sách trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Tuần Giáo nỗ lực thực hiện 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Tính đến ngày 31/10/2023, tổng số học sinh trên địa bàn huyện Tuần Giáo (Điện Biên) tham gia bảo hiểm y tế là 1.335 em, đạt 106.8% kế hoạch tỉnh giao.

Quảng Bình: Nguồn vốn ưu đãi giúp đoàn viên thanh niên thoát nghèo

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy cho người dân Quảng Bình đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Tuần Giáo nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy giảm nghèo

Những việc làm hỗ trợ thiết thực đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân của huyện Tuần Giáo (Điện Biên) được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Tây Ninh: Nhiều cơ chế giảm nghèo đa chiều hiệu quả

Tỉnh Tây Ninh ban hành và thực hiện lồng ghép nhiều chính sách, mô hình giảm nghèo đa chiều hiệu quả cho vùng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

TP Bà Rịa khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân

Việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp người dân Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) có sinh kế ổn định, thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên khấm khá.