Đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững: Điểm nhấn trong giảm nghèo ở Hà Giang

Giúp hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững, tỉnh Hà Giang đang chú trọng công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Xác định công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm là một trong những tiêu chí quan trọng trong giảm nghèo bền vững tại địa phương, thời gian qua, tỉnh Hà Giang đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp, việc làm bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức người dân trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Đặc biệt, tỉnh Hà Giang cũng tập trung thực hiện Dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Qua đó, giúp người dân, nhất là hộ nghèo có việc làm, ổn định cuộc sống.

Khai giảng 3 lớp đào tạo nghề tại 3 xã Đồng Tiến, Tân Thành, Quang Minh của huyện Bắc Quang.

Thực hiện phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn với tổng kinh phí 54.158 triệu đồng, tỉnh Hà Giang đang tập trung thực hiện các nội dung: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang với kinh phí 16.924 triệu đồng; Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang 12.753 triệu đồng. Đến ngày 31/12/2022 đã hoàn thành lập dự án đầu tư; đầu năm 2023 đấu thầu và triển khai thực hiện dự án.

Cùng với đó, trên cơ sở nguồn vốn sự nghiệp, tỉnh phân bổ cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 6.941 triệu đồng xây dựng chương trình, giáo trình sơ cấp; định mức kinh tế kỹ thuật nghề; tuyên truyền chính sách giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm; mua sắm thiết bị đào tạo nghề cho Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang. 

Xây dựng 4 chương trình, giáo trình sơ cấp; xây dựng 2 định mức kinh tế kỹ thuật (kéo dài sang năm 2023). Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang được phân bổ 1.823 triệu đồng, xây dựng chương trình giáo trình và mua sắm thiết bị đào tạo nghề.

Phân bổ cho 11 huyện, thành phố 12.241 triệu đồng thực hiện đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp. Hiện tại các huyện đang triển khai mở 106 lớp đào tạo sơ cấp, dưới 3 tháng cho 3.584 học viên, giải ngân 6.249 triệu đồng, đạt 51% kế hoạch vốn.

Đối với hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với tổng kinh phí 2.419 triệu đồng, tỉnh đã phân bổ cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 726 triệu đồng; 7 huyện nghèo 1.694 triệu đồng để triển khai hỗ trợ người lao động sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Tỉnh cũng chú trọng thực hiện Dự án Hỗ trợ việc làm bền vững cho hộ nghèo. Tổ chức khảo sát, thu thập, thống kê thông tin thị trường lao động phục vụ tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm. Thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến thông tin thị trường lao động và thu hút người lao động, người sử dụng lao động tham gia các hoạt động giao dịch việc làm. Xây dựng cẩm nang, sổ tay hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ về việc làm, thị trường lao động. 

Hiện nay, các huyện đã triển khai tổ chức 3 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các tuyên truyền viên cơ sở về công tác giải quyết việc làm trên địa bàn các xã, thị trấn cho 633 cán bộ; in ấn 5.000 tờ rơi, 2.538 cuốn sổ tay tuyên truyền về chính sách việc làm và dạy nghề. 

Các ngành cấp tỉnh tổ chức 5 hội chợ việc làm tại 5 huyện với 5.224 người tham dự với 2.889 người đăng ký đi làm việc; Tổ chức 42 hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm cho 2.400 người. 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo, tập trung hỗ trợ vốn vay ưu đãi, tăng cường đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động. Trong đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp theo phương châm gắn kết chặt chẽ 3 nhà: Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp cả về quy mô và chất lượng đào tạo tại các huyện nghèo, xã nghèo. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm gắn với tăng thu nhập, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo. 

Thanh Hải

Ba Bể đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo đa chiều

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên của các hộ nghèo.

Góp công xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc

Theo số liệu rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 31/3/2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 7.447 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa.

Hồng Ca - Điểm sáng về công tác giảm nghèo của Yên Bái

Không cam chịu đói nghèo, bằng nội lực và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, đến nay xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã chuyển mình, trở thành điểm sáng trong giảm nghèo.

Bảo hiểm y tế: Điểm tựa cho người nghèo ở Yên Bái

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách nhằm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Cao Bằng vượt khó, nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Bạch Thông phát triển hệ thống truyền thanh thúc đẩy giảm nghèo thông tin

Những năm qua, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã phát huy hiệu quả các kênh thông tin, tuyên truyền để giúp người nghèo thay đổi nhận thức, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đổi thay cuộc sống của người nghèo ở Điện Biên Đông

Nhờ thực hiện các chính sách giảm nghèo, đời sống của người dân tại huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã được cải thiện, thu nhập bình quân hộ nghèo đã tăng lên.

Điện Biên: Phát triển đột phá, bền vững, xoá đói giảm nghèo hiệu quả

Tỉnh Điện Biên hội tụ đủ các điều kiện riêng có để phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá, biên giới vững chắc của vùng trung du và miền núi phía Bắc và cả nước.

Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng gia súc, phấn đấu giúp 15 hộ thoát nghèo

Hội Nông dân xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát động 15 hộ đăng ký thoát nghèo và tặng heo rừng lai, dê giống và thức ăn chăn nuôi cho các hộ nghèo.

Hà Giang: Những mục tiêu xuyên suốt hành trình giảm nghèo đa chiều

Giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo; hướng đến cơ hội bình đẳng về thụ hưởng thành quả của sự phát triển… là những mục tiêu trọng tâm của Hà Giang trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.