Bến Tre:

Bến Tre xác định, giảm nghèo là động lực để phát triển nhanh và bền vững

Bến Tre đặt mục tiêu, giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Hỗ trợ 100% hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có điều kiện phát triển sinh kế, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân trên địa bàn.

Căn cứ Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 24-1-2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 160/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 85-KH/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện năm 2023.

Theo đó, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Hỗ trợ 100% hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có điều kiện phát triển sinh kế, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân trên địa bàn. Tập trung thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển sinh kế; tạo điều kiện cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện vay và có nhu cầu vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, được tập huấn về khuyến công - nông - ngư.

Ảnh minh họa

Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển phù hợp với quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất của người dân; tạo điều kiện để người dân tham gia thực hiện các hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo để tăng thu nhập, giảm rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện tiếp cận thị trường.

Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường, lớp. Cải thiện các điều kiện thiết yếu về nhà ở, nước sạch vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin và các dịch vụ đời sống văn hóa, tinh thần, tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý, tăng cường nâng cao nhận thức của người nghèo, hộ nghèo.

100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng ấp, khu phố được tập huấn kiến thức, kỷ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng. Tập trung thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đối với lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia chương trình khởi nghiệp thoát nghèo. Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho số nhân khẩu nghèo, cận nghèo có khả khả năng lao động.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên trong năm 2023, Tỉnh Bến Tre đã có các kế hoạch nhằm hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; nhân rộng mô hình giảm nghèo; thực hiện công tác khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư; thực hiện các chính sách xã hội; thực hiện các chính sách, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; công tác quản lý, điều tra rà soát hộ nghèo; xã hội hóa công tác giảm nghèo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú ,thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị; phát huy được sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững.

Nhờ đó, một số chính sách ASXH trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, đầu năm 2022, tỉnh có 88 hộ nghèo (số hộ này có thành viên là người có công với cách mạng), trong đó, 66 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội và 22 hộ có khả năng thoát nghèo vào cuối năm 2022. Ngoài việc thực hiện chính sách theo quy định, các huyện, thành phố còn vận động nguồn lực để hỗ trợ những hộ này như: nhận đỡ đầu 25 hộ nghèo người có công thuộc diện bảo trợ xã hội (hỗ trợ quà, tiền mặt...), tạo điều kiện cho hộ có mức sống ngang bằng với mức sống trung bình với dân trên địa bàn.

Cửu Long

Ba Bể đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo đa chiều

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên của các hộ nghèo.

Góp công xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc

Theo số liệu rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 31/3/2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 7.447 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa.

Hồng Ca - Điểm sáng về công tác giảm nghèo của Yên Bái

Không cam chịu đói nghèo, bằng nội lực và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, đến nay xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã chuyển mình, trở thành điểm sáng trong giảm nghèo.

Bảo hiểm y tế: Điểm tựa cho người nghèo ở Yên Bái

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách nhằm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Cao Bằng vượt khó, nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Bạch Thông phát triển hệ thống truyền thanh thúc đẩy giảm nghèo thông tin

Những năm qua, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã phát huy hiệu quả các kênh thông tin, tuyên truyền để giúp người nghèo thay đổi nhận thức, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đổi thay cuộc sống của người nghèo ở Điện Biên Đông

Nhờ thực hiện các chính sách giảm nghèo, đời sống của người dân tại huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã được cải thiện, thu nhập bình quân hộ nghèo đã tăng lên.

Điện Biên: Phát triển đột phá, bền vững, xoá đói giảm nghèo hiệu quả

Tỉnh Điện Biên hội tụ đủ các điều kiện riêng có để phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá, biên giới vững chắc của vùng trung du và miền núi phía Bắc và cả nước.

Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng gia súc, phấn đấu giúp 15 hộ thoát nghèo

Hội Nông dân xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát động 15 hộ đăng ký thoát nghèo và tặng heo rừng lai, dê giống và thức ăn chăn nuôi cho các hộ nghèo.

Hà Giang: Những mục tiêu xuyên suốt hành trình giảm nghèo đa chiều

Giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo; hướng đến cơ hội bình đẳng về thụ hưởng thành quả của sự phát triển… là những mục tiêu trọng tâm của Hà Giang trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.