Bến Tre:

Bến Tre xác định, giảm nghèo là động lực để phát triển nhanh và bền vững

Bến Tre đặt mục tiêu, giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Hỗ trợ 100% hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có điều kiện phát triển sinh kế, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân trên địa bàn.

Căn cứ Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 24-1-2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 160/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 85-KH/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện năm 2023.

Theo đó, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Hỗ trợ 100% hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có điều kiện phát triển sinh kế, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân trên địa bàn. Tập trung thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển sinh kế; tạo điều kiện cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện vay và có nhu cầu vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, được tập huấn về khuyến công - nông - ngư.

Ảnh minh họa

Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển phù hợp với quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất của người dân; tạo điều kiện để người dân tham gia thực hiện các hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo để tăng thu nhập, giảm rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện tiếp cận thị trường.

Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường, lớp. Cải thiện các điều kiện thiết yếu về nhà ở, nước sạch vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin và các dịch vụ đời sống văn hóa, tinh thần, tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý, tăng cường nâng cao nhận thức của người nghèo, hộ nghèo.

100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng ấp, khu phố được tập huấn kiến thức, kỷ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng. Tập trung thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đối với lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia chương trình khởi nghiệp thoát nghèo. Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho số nhân khẩu nghèo, cận nghèo có khả khả năng lao động.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên trong năm 2023, Tỉnh Bến Tre đã có các kế hoạch nhằm hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; nhân rộng mô hình giảm nghèo; thực hiện công tác khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư; thực hiện các chính sách xã hội; thực hiện các chính sách, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; công tác quản lý, điều tra rà soát hộ nghèo; xã hội hóa công tác giảm nghèo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú ,thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị; phát huy được sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững.

Nhờ đó, một số chính sách ASXH trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, đầu năm 2022, tỉnh có 88 hộ nghèo (số hộ này có thành viên là người có công với cách mạng), trong đó, 66 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội và 22 hộ có khả năng thoát nghèo vào cuối năm 2022. Ngoài việc thực hiện chính sách theo quy định, các huyện, thành phố còn vận động nguồn lực để hỗ trợ những hộ này như: nhận đỡ đầu 25 hộ nghèo người có công thuộc diện bảo trợ xã hội (hỗ trợ quà, tiền mặt...), tạo điều kiện cho hộ có mức sống ngang bằng với mức sống trung bình với dân trên địa bàn.

Huy Phúc và nhóm PV, BTV

Bắc Kạn hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành

Chiều 31/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức trao tặng 176 chiếc điện thoại thông minh trong chương trình Hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 8 xã/phường thí điểm chuyển đổi số năm 2023.

Chàng trai người Mông mở HTX bao tiêu hàng nghìn tấn dứa cho người dân biên giới

Năm 2022, anh Thào A Giàng thành lập Hợp tác xã dứa Mường Nhà (Điện Biên), liên kết với gần 70 hộ dân bản giáp biên trồng hơn 60ha cây dứa mật, bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra giúp bà con.

Nước sạch đến với học sinh vùng cao Nậm Pồ

Tính tới ngày 31/10, toàn huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 26 giếng khoan tại các trường học trên địa bàn.

Nhiều hộ dân ở Phong Thổ viết đơn xin thoát nghèo

Những lá đơn xin thoát nghèo đã thể hiện nguyện vọng, khẳng định ý chí tự lực vươn lên của một bộ phận đồng bào ở huyện Phong Thổ (Lai Châu) trong hành trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thừa Thiên Huế: Linh hoạt thực hiện chính sách giảm nghèo đặc thù

Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND, trong đó có 6 nhóm chính sách trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Tuần Giáo nỗ lực thực hiện 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Tính đến ngày 31/10/2023, tổng số học sinh trên địa bàn huyện Tuần Giáo (Điện Biên) tham gia bảo hiểm y tế là 1.335 em, đạt 106.8% kế hoạch tỉnh giao.

Quảng Bình: Nguồn vốn ưu đãi giúp đoàn viên thanh niên thoát nghèo

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy cho người dân Quảng Bình đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Tuần Giáo nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy giảm nghèo

Những việc làm hỗ trợ thiết thực đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân của huyện Tuần Giáo (Điện Biên) được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Tây Ninh: Nhiều cơ chế giảm nghèo đa chiều hiệu quả

Tỉnh Tây Ninh ban hành và thực hiện lồng ghép nhiều chính sách, mô hình giảm nghèo đa chiều hiệu quả cho vùng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

TP Bà Rịa khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân

Việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp người dân Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) có sinh kế ổn định, thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên khấm khá.