Đào tạo nghề để giảm nghèo tại Lào Cai

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những nhiệm vụ cấp thiết nhằm hỗ trợ công tác giảm nghèo, giúp người dân có công cụ thoát nghèo bền vững, vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động tại huyện Bảo Yên

Thời gian qua, huyện Bảo Yên triển khai Dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng khó khăn, năm 2022-2023, với nguồn vốn thực hiện từ ngân sách trung ương trên 4,8 tỷ đồng. Trong đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bảo Yên được giao truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với kế hoạch vốn trên 3,3 tỷ đồng.

Đơn vị đã mở 8 lớp đào tạo nghề cho 275 lao động nông thôn tại các xã Lương Sơn, Minh Tân, Tân Tiến, Xuân Thượng, Bảo Hà, Phúc Khánh; 40 lớp truyền thông về giáo dục nghề nghiệp cho học sinh khối 9, 10, 11 cùng người lao động trên địa bàn.

Ngoài ra, đơn vị còn cấp phát 19.568 tờ rơi truyền thông về giáo dục nghề nghiệp; treo 90 áp phích truyền thông về giáo dục nghề nghiệp tại các trường THCS, THPT, trụ sở UBND các xã, thị trấn... 

Dự án nói trên đã tác động tích cực, góp phần thay đổi nhận thức của người dân; giúp người nghèo thêm cơ hội việc làm, mang đến thu nhập ổn định để có thể thoát nghèo bền vững.

Tạo việc làm mới cho hàng nghìn người

Tương tự, huyện Mường Khương cũng quan tâm vấn đề giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

Theo báo cáo của huyện Mường Khương, đến hết năm 2020, chất lượng nguồn lao động và tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ thấp, chỉ đạt 21,2%. Vì vậy, Mường Khương đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 24%, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 69%, tỷ lệ thất nghiệp là 0,5%. 

W-giam-ngh232o.jpg
Lao động nghèo cần được tạo cơ hội việc làm để từng bước thoát nghèo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức các lớp đào tạo về nông nghiệp như dạy nghề trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản... Bên cạnh đó, huyện mở thêm lớp dạy nghề về xây dựng, kỹ thuật điện dân dụng; liên kết đào tạo nghề trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến, may thêu, dịch vụ và nhiều lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu, phù hợp với nhu cầu và khả năng của người dân. Các lớp học có thời gian ngắn hạn, khoảng 3 tháng. 

Năm 2023, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mường Khương mở 16 lớp nghề, trong đó có 3 lớp phi nông nghiệp và 13 lớp nông nghiệp về trồng và chế biến chè, thu hút 560 học viên. 

Huyện chỉ đạo các phòng chức năng và cơ sở giáo dục, dạy nghề phối hợp với các doanh nghiệp thường xuyên tư vấn hướng nghiệp nhằm tăng cường dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm cho người dân. Cùng với đó, huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai và các doanh nghiệp được phép tuyển dụng lao động trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm tại các xã, cụm xã, các trường THCS, THPT trên địa bàn.

Từ năm 2021 đến hết năm 2023, huyện Mường Khương ước thực hiện giải quyết việc làm mới cho 3.540 người, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 1.180 người.

Trung bình mỗi năm huyện có hơn 30 người đi làm việc theo hợp đồng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, với thu nhập bình quân 30-50 triệu đồng/người/tháng. Sau khi trở về địa phương, có người đã xây được nhà ở khang trang và mở rộng sản xuất.

Xét chung toàn tỉnh Lào Cao, trong 9 tháng đầu năm 2023, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đã triển khai 18/23 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Theo Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh, công tác lựa chọn học viên được các cơ sở dạy nghề thực hiện chặt chẽ đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách, phù hợp với nhu cầu học nghề của người lao động.

Cùng với đó, đội ngũ giáo viên của các cơ sở đào tạo nghề có năng lực, trình độ đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo nghề hiện nay. Các học viên đăng ký học các nhóm nghề phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế gia đình và chủ trương phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hà Thu

Hoài Bắc và nhóm PV

An Lão đẩy mạnh truyền thông và đào tạo nghề góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) đã đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động vùng nông thôn giải quyết việc làm, góp giảm nghèo bền vững.

An Giang: Tuyên truyền làm thay đổi nhận thức góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động tuyên truyền tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.

Dấu ấn giảm nghèo bền vững ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

Năm 2023, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, toàn huyện giảm 1.178 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 9,83%.

Lạc Dương nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình mục tiêu của quốc gia và địa phương để phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Phú Yên: Tuyên truyền thay đổi tư duy, cùng nhau giảm nghèo

Để góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội thi truyên truyền về công tác giảm nghèo.

Đồng Tháp: Được tiếp cận thông tin kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo ở Tam Nông giảm mạnh

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) giảm mạnh nhờ được tiếp cận các thông tin, chính sách, dự án hỗ trợ của Nhà nước kịp thời.

Gần 74.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở Đồng Tháp được cấp thẻ BHYT

Năm 2023, Đồng Tháp cấp gần 74.000 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng và trường học; xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ vì mục tiêu giảm nghèo đa chiều.

Lâm Đồng giảm dần mức độ thiếu hụt chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo

Những năm gần đây, tỷ lệ giảm nghèo, giảm các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (trong chuẩn nghèo đa chiều) tại Lâm Đồng qua từng năm đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Hiệu quả từ đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở Hòa Bình

Cùng với việc đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng, công tác đào tạo nghề góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

An Giang: Thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo

Đến cuối năm 2023, 34 hộ nghèo của thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã thoát nghèo. Kết quả này vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của thành phố.