Quảng Bình tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023, tỉnh Quảng Bình đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường tin, bài biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giảm nghèo bền vững. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Theo đó, từ đầu năm 2023, các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông cấp huyện triển khai tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giảm nghèo bền vững đến năm 2030; chính sách khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng những mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, cận nghèo; giải quyết đất sản xuất, đất ở phù hợp; tạo việc làm, bảo đảm các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khuyến khích doanh nghiệp giúp đỡ những huyện nghèo, xã nghèo, vận động hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo.

Ngoài ra, còn tuyên truyền sự vào cuộc của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo bền vững; những thành tựu nổi bật, kết quả trong công tác giảm nghèo bền vững từ Trung ương đến địa phương; đặc biệt là nhận thức của người nghèo, hộ nghèo trong nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, thực chất, mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cũng đã ban hành công văn yêu cầu các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông cấp huyện các về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Sở yêu cầu các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn để thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về quá trình triển khai, hoạt động, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; đồng thời tăng cường tin, bài biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giảm nghèo bền vững và trong các phong trào thi đua yêu nước, những tấm gương sáng trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ, biểu dương gương “người tốt, việc tốt” để lan tỏa trong cộng đồng…

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, tính đến đầu năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 5,0% (giảm 1,52% so với đầu kỳ); tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 11,4%, (đạt 57% so với chỉ tiêu giảm bình quân mỗi năm 4,0% của giai đoạn); có 103/151 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5,0% (đạt 85,3% so với chỉ tiêu, đạt 80% số xã đến cuối giai đoạn); 100% các xã vùng bãi ngang ven biển được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, liên kết vùng, phục vụ dân sinh...

Báo cáo nhanh về kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 từ các huyện, thị xã, thành phố, Sở này cho biết, đến ngày 31/10/2023, toàn tỉnh giảm 10.770 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,17%, giảm tỷ lệ 0,83% so với đầu năm 2023 (kế hoạch giảm 0,8%); hộ cận nghèo 10.611 hộ, chiếm tỷ lệ 4,11%, giảm tỷ lệ 0,65% so với đầu năm 2023 (kế hoạch giảm 0,5%). 

PV

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.