Quảng Bình tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023, tỉnh Quảng Bình đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường tin, bài biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giảm nghèo bền vững. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Theo đó, từ đầu năm 2023, các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông cấp huyện triển khai tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giảm nghèo bền vững đến năm 2030; chính sách khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng những mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, cận nghèo; giải quyết đất sản xuất, đất ở phù hợp; tạo việc làm, bảo đảm các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khuyến khích doanh nghiệp giúp đỡ những huyện nghèo, xã nghèo, vận động hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo.

Ngoài ra, còn tuyên truyền sự vào cuộc của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo bền vững; những thành tựu nổi bật, kết quả trong công tác giảm nghèo bền vững từ Trung ương đến địa phương; đặc biệt là nhận thức của người nghèo, hộ nghèo trong nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, thực chất, mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cũng đã ban hành công văn yêu cầu các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông cấp huyện các về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Sở yêu cầu các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn để thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về quá trình triển khai, hoạt động, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; đồng thời tăng cường tin, bài biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giảm nghèo bền vững và trong các phong trào thi đua yêu nước, những tấm gương sáng trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ, biểu dương gương “người tốt, việc tốt” để lan tỏa trong cộng đồng…

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, tính đến đầu năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 5,0% (giảm 1,52% so với đầu kỳ); tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 11,4%, (đạt 57% so với chỉ tiêu giảm bình quân mỗi năm 4,0% của giai đoạn); có 103/151 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5,0% (đạt 85,3% so với chỉ tiêu, đạt 80% số xã đến cuối giai đoạn); 100% các xã vùng bãi ngang ven biển được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, liên kết vùng, phục vụ dân sinh...

Báo cáo nhanh về kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 từ các huyện, thị xã, thành phố, Sở này cho biết, đến ngày 31/10/2023, toàn tỉnh giảm 10.770 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,17%, giảm tỷ lệ 0,83% so với đầu năm 2023 (kế hoạch giảm 0,8%); hộ cận nghèo 10.611 hộ, chiếm tỷ lệ 4,11%, giảm tỷ lệ 0,65% so với đầu năm 2023 (kế hoạch giảm 0,5%). 

Văn Thường và nhóm PV

An Lão đẩy mạnh truyền thông và đào tạo nghề góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) đã đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động vùng nông thôn giải quyết việc làm, góp giảm nghèo bền vững.

An Giang: Tuyên truyền làm thay đổi nhận thức góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động tuyên truyền tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.

Dấu ấn giảm nghèo bền vững ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

Năm 2023, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, toàn huyện giảm 1.178 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 9,83%.

Lạc Dương nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình mục tiêu của quốc gia và địa phương để phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Phú Yên: Tuyên truyền thay đổi tư duy, cùng nhau giảm nghèo

Để góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội thi truyên truyền về công tác giảm nghèo.

Đồng Tháp: Được tiếp cận thông tin kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo ở Tam Nông giảm mạnh

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) giảm mạnh nhờ được tiếp cận các thông tin, chính sách, dự án hỗ trợ của Nhà nước kịp thời.

Gần 74.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở Đồng Tháp được cấp thẻ BHYT

Năm 2023, Đồng Tháp cấp gần 74.000 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng và trường học; xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ vì mục tiêu giảm nghèo đa chiều.

Lâm Đồng giảm dần mức độ thiếu hụt chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo

Những năm gần đây, tỷ lệ giảm nghèo, giảm các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (trong chuẩn nghèo đa chiều) tại Lâm Đồng qua từng năm đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Hiệu quả từ đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở Hòa Bình

Cùng với việc đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng, công tác đào tạo nghề góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

An Giang: Thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo

Đến cuối năm 2023, 34 hộ nghèo của thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã thoát nghèo. Kết quả này vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của thành phố.