Điểm tựa vững chắc cho phụ nữ Bắc Giang thoát nghèo

Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Bắc Giang đã đồng hành, hỗ trợ các hội viên tích cực phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình hay, từng bước thoát nghèo.

Gần 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Bắc Giang đã đồng hành, hỗ trợ các hội viên, đặc biệt là hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số tích cực phát triển kinh tế; xây dựng các mô hình hay, từng bước thoát nghèo. 

Thông qua chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh các huyện, thành phố, đến nay các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã nhận ủy thác, tín chấp 3,5 nghìn tỷ đồng, giúp hơn 58 nghìn phụ nữ vay vốn.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, vốn cho vay đều được sử dụng đúng mục đích, đối tượng được thụ hưởng, đạt hiệu quả, phát huy vai trò làm chủ kinh tế gia đình của chị em.

Bắc Giang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Với tinh thần tự lực, giúp đỡ lẫn nhau trong chi hội, đến nay 100% cơ sở Hội đã rà soát, đăng ký, tổ chức các hoạt động giúp hơn 2,4 nghìn hộ thoát nghèo, 448 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững. 

Các cấp Hội vận động gần 51 nghìn lượt hội viên kinh tế khá giúp 8,6 nghìn lượt hội viên khó khăn phát triển kinh tế với tổng trị giá 53,2 tỷ đồng, trong đó giúp không hoàn lại cho gần 6,9 nghìn lượt chị em với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Hội trở thành điểm tựa vững chắc cho hội viên phụ nữ phát huy vai trò trong thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình.

Huyện Sơn Động vốn được coi là vùng trũng của tỉnh Bắc Giang, với 21 xã địa hình chủ yếu là đồi núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều yếu kém… Theo Quyết định số 353/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện Sơn Động nằm trong danh sách 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Huyện có gần 26 nghìn hội viên phụ nữ, trong đó, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số (Tày, Nùng, Cao Lan, Dao, Sán Chí) chiếm số đông. Tại nhiều thôn, bản, giao thông hạn chế, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Động cùng chính quyền địa phương và các ngành triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hội đã gắn nhiệm vụ giảm nghèo với các phong trào thi đua, các cuộc vận động để khích lệ cán bộ, hội viên, phụ nữ hăng say lao động, sản xuất, tích cực học tập, nâng cao nhận thức để biết cách làm ăn.

Các cấp Hội trong huyện Sơn Động tuyên truyền, vận động hơn 9 nghìn lượt hội viên, phụ nữ kinh tế khá giúp đỡ 224 hội viên hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế bằng cách cho vay vốn không lãi suất, trợ giúp thóc, gạo, cây, con giống, phân bón, ngày công. 

Để tạo điều kiện cho chị em khởi nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn đứng ra bảo lãnh, hỗ trợ 17 hội viên vay hơn 1 tỷ đồng vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay, số hội viên được hỗ trợ đều sử dụng vốn vay có hiệu quả, khởi nghiệp bước đầu thành công.

Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn duy trì hai tổ phụ nữ liên kết trồng rừng, 14 tổ đổi công. 13 mô hình trồng rừng phát triển kinh tế ở các xã: Dương Hưu, Yên Định, Hữu Sản đã đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần giảm nghèo tại địa phương.

Tại huyện Lục Ngạn, Hội Phụ nữ huyện luôn quan tâm triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên về công tác giảm nghèo bằng nhiều giải pháp, kế hoạch phù hợp thực tế địa phương. 

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tích cực tổ chức các hoạt động, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp của địa phương.

Căn cứ vào tỷ lệ hộ nghèo từng xã, hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Ngạn chỉ đạo 100% cơ sở hội rà soát, thống kê danh sách hộ hội viên phụ nữ nghèo, tìm hiểu nguyên nhân để có kế hoạch giúp đỡ phù hợp, bám sát thực tế. Đồng thời, chỉ đạo các chi hội tìm hiểu kỹ hoàn cảnh từng hộ có phụ nữ nghèo làm chủ. 

Đối với những hộ chưa có kiến thức về trồng trọt, chưa tìm ra hướng phát triển kinh tế, Hội sẽ tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề để nâng cao tay nghề, cải thiện chất lượng lao động cho hội viên. Từ đó giúp chị em tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. 

Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng giao chỉ tiêu mỗi chi hội giúp ít nhất một hộ thoát nghèo; mỗi cơ sở hội giúp ít nhất một hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững. Nhờ sự vào cuộc tích cực, 5 năm qua, các cấp hội đã hỗ trợ gần 1,9 nghìn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, trong đó có 186 hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững, giúp phụ nữ tự tin hơn, thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh Bắc Giang tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh hoạt động giúp đỡ những hộ nghèo mới phát sinh. Bên cạnh chỉ đạo các cấp Hội triển khai hiệu quả chương trình tín dụng dành cho hội viên hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục rà soát, xây dựng mô hình kinh tế để hỗ trợ theo Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. 

Các cấp Hội đẩy mạnh đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm và tiến hành rà soát, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của chị em để có các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp. Từ đó vận dụng tối đa các nguồn hỗ trợ để phụ nữ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Quỳnh Nga

Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội

Phụ nữ huyện Tân Uyên, Lai Châu trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển văn hóa, thể dục thể thao, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Điện Biên: Tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến kiến thức pháp luật tới đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, Phòng Dân tộc huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã có những hoạt động tuyên truyền mang lại hiệu quả cao.

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

Thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, Dự án 5 bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2023 hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 26 tỉnh.

Lào Cai xóa đói giảm nghèo bền vững bằng Internet

Tỉnh Lào Cai xác định, việc phổ cập dịch vụ Internet, mạng di động, tăng cường chuyển đổi số... có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Tín dụng chính sách – Đòn bẩy giảm nghèo hiệu quả ở Nghệ An

Cuối tháng 9/2023, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của tỉnh Nghệ An đạt 12.140 tỷ đồng, cao thứ 4 toàn quốc, đạt tốc độ tăng trưởng 11,6%.

Hộ nghèo Bản Qua (Lào Cai) có nhà mới từ nguồn vốn Chương trình giảm nghèo

Xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã tổ chức trao tiền và gắn biển tượng trưng hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nghệ An: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo hiệu quả

Tại khu vực miền núi tỉnh Nghệ An, xuất khẩu lao động được xem là con đường thoát nghèo nhanh và bền vững cho người dân, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Tây Ninh tăng cường hỗ trợ người dân giảm nghèo về thông tin

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giảm nghèo thông tin trên địa bàn và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Quảng Trị: Định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số

Nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú, dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã chủ động thực hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp sớm cho học sinh dân tộc thiểu số.

Mèo Vạc (Hà Giang) đẩy mạnh giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân thực hiện các mục tiêu và Chương trình giảm nghèo bền vững.