Bát Xát: Đưa công tác giảm nghèo đi vào thực chất, bền vững

Bằng việc tập trung nhiều giải pháp phát triển kinh tế gắn với tăng thu nhập cho nhân dân, huyện Bát Xát (Lào Cai) đã đạt được những thành tựu nổi bật trong công tác giảm nghèo

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong 5 năm qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, kết nối doanh nghiệp và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Do đó, giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 69 triệu đồng/ha.

Huyện cũng hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn như vùng cây dược liệu, vùng cây ăn quả ôn đới, vùng rau an toàn ứng dụng một phần công nghệ cao... Nhiều dự án liên kết sản xuất đã phát huy hiệu quả, đem lại thu nhập cao cho các thành viên tham gia.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng từ 36,2% năm 2015 lên 55% năm 2022; giải quyết việc làm mới cho trên 7.500 lao động.

Huyện đã vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thành lập 23 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn lên 62 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng... tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho trên 2.000 lao động. Qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Bằng việc tập trung nhiều giải pháp để phát triển kinh tế gắn với tăng thu nhập và giảm nghèo cho nhân dân, năm 2022 toàn huyện giảm 1.404 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 37,11%. 6 tháng năm 2023 đã giảm được 304 hộ nghèo tương đương với 2,21%, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 34,99%.

anh chup man hinh 2023 12 18 luc 125034.png
Những con đường giao thông nông thôn sạch đẹp góp phần thay đổi diện mạo các thôn, bản.

Theo ông Nguyễn Trung Triều, Bí thư Huyện uỷ Bát Xát, dù đạt được những thành tựu nổi bật, song công tác giảm nghèo huyện vẫn còn gặp những khó khăn như: Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ về cho huyện còn chậm; Nhiều dự án thuộc chương trình còn phải điều chỉnh kế hoạch nhiều lần; Một số văn bản hướng dẫn chưa kịp thời.

Ngoài ra, Bát Xát còn 10/21 xã có tỷ hộ nghèo trên 50%. Điều kiện tự nhiên vùng núi cao diễn biến bất thường, địa bàn rộng, hệ thống giao thông chưa thuận lợi. Điều kiện xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế nhiều mặt, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Việc thay đổi tư duy trong phát triển các mô hình kinh tế chưa được nhiều và hiệu quả...

Trong thời gian tới, để giảm nghèo hiệu quả, ông Nguyễn Trung Triều cho biết, huyện sẽ lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh Lào Cai để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình chính sách dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, phát triển các mô hình.

Cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở vùng khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.

Tạo cơ hội để người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số ổn định và đa dạng hóa việc làm, tăng thu nhập. Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Huy động các nguồn lực đầu tư các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người nghèo, giúp giảm nghèo nhanh và bền vững. 

Thúy An và nhóm PV

Bắc Kạn hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành

Chiều 31/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức trao tặng 176 chiếc điện thoại thông minh trong chương trình Hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 8 xã/phường thí điểm chuyển đổi số năm 2023.

Chàng trai người Mông mở HTX bao tiêu hàng nghìn tấn dứa cho người dân biên giới

Năm 2022, anh Thào A Giàng thành lập Hợp tác xã dứa Mường Nhà (Điện Biên), liên kết với gần 70 hộ dân bản giáp biên trồng hơn 60ha cây dứa mật, bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra giúp bà con.

Nước sạch đến với học sinh vùng cao Nậm Pồ

Tính tới ngày 31/10, toàn huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 26 giếng khoan tại các trường học trên địa bàn.

Nhiều hộ dân ở Phong Thổ viết đơn xin thoát nghèo

Những lá đơn xin thoát nghèo đã thể hiện nguyện vọng, khẳng định ý chí tự lực vươn lên của một bộ phận đồng bào ở huyện Phong Thổ (Lai Châu) trong hành trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thừa Thiên Huế: Linh hoạt thực hiện chính sách giảm nghèo đặc thù

Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND, trong đó có 6 nhóm chính sách trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Tuần Giáo nỗ lực thực hiện 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Tính đến ngày 31/10/2023, tổng số học sinh trên địa bàn huyện Tuần Giáo (Điện Biên) tham gia bảo hiểm y tế là 1.335 em, đạt 106.8% kế hoạch tỉnh giao.

Quảng Bình: Nguồn vốn ưu đãi giúp đoàn viên thanh niên thoát nghèo

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy cho người dân Quảng Bình đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Tuần Giáo nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy giảm nghèo

Những việc làm hỗ trợ thiết thực đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân của huyện Tuần Giáo (Điện Biên) được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Tây Ninh: Nhiều cơ chế giảm nghèo đa chiều hiệu quả

Tỉnh Tây Ninh ban hành và thực hiện lồng ghép nhiều chính sách, mô hình giảm nghèo đa chiều hiệu quả cho vùng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

TP Bà Rịa khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân

Việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp người dân Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) có sinh kế ổn định, thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên khấm khá.