Bà Rịa - Vũng Tàu củng cố, kiện toàn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên

Đến nay, 14/14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã củng cố, kiện toàn đội ngũ với số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn tỉnh là 1.973 người.

Sáng 20/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. Dự hội nghị có các báo cáo viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo viên cấp huyện, thị, thành phố, đại diện ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc, ban tuyên giáo MTTQ và các đoàn thể tỉnh.

Đến nay, 14/14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã củng cố, kiện toàn đội ngũ với số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn tỉnh là 1.973 người. Đội ngũ này đã cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, thực hiện công tác tư tưởng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thông tin tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thế giới, khu vực, quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự báo tình hình thế giới, khu vực, công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền miệng trong nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Cùng với đó là việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của tỉnh, trong nước và quốc tế...

Châu Đức

Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội

Phụ nữ huyện Tân Uyên, Lai Châu trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển văn hóa, thể dục thể thao, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Điện Biên: Tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến kiến thức pháp luật tới đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, Phòng Dân tộc huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã có những hoạt động tuyên truyền mang lại hiệu quả cao.

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

Thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, Dự án 5 bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2023 hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 26 tỉnh.

Lào Cai xóa đói giảm nghèo bền vững bằng Internet

Tỉnh Lào Cai xác định, việc phổ cập dịch vụ Internet, mạng di động, tăng cường chuyển đổi số... có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Tín dụng chính sách – Đòn bẩy giảm nghèo hiệu quả ở Nghệ An

Cuối tháng 9/2023, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của tỉnh Nghệ An đạt 12.140 tỷ đồng, cao thứ 4 toàn quốc, đạt tốc độ tăng trưởng 11,6%.

Hộ nghèo Bản Qua (Lào Cai) có nhà mới từ nguồn vốn Chương trình giảm nghèo

Xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã tổ chức trao tiền và gắn biển tượng trưng hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nghệ An: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo hiệu quả

Tại khu vực miền núi tỉnh Nghệ An, xuất khẩu lao động được xem là con đường thoát nghèo nhanh và bền vững cho người dân, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Tây Ninh tăng cường hỗ trợ người dân giảm nghèo về thông tin

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giảm nghèo thông tin trên địa bàn và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Quảng Trị: Định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số

Nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú, dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã chủ động thực hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp sớm cho học sinh dân tộc thiểu số.

Mèo Vạc (Hà Giang) đẩy mạnh giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân thực hiện các mục tiêu và Chương trình giảm nghèo bền vững.