Bà Rịa - Vũng Tàu củng cố, kiện toàn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên

Đến nay, 14/14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã củng cố, kiện toàn đội ngũ với số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn tỉnh là 1.973 người.

Sáng 20/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. Dự hội nghị có các báo cáo viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo viên cấp huyện, thị, thành phố, đại diện ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc, ban tuyên giáo MTTQ và các đoàn thể tỉnh.

Đến nay, 14/14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã củng cố, kiện toàn đội ngũ với số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn tỉnh là 1.973 người. Đội ngũ này đã cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, thực hiện công tác tư tưởng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thông tin tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thế giới, khu vực, quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự báo tình hình thế giới, khu vực, công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền miệng trong nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Cùng với đó là việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của tỉnh, trong nước và quốc tế...

Châu Đức

Bắc Kạn hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành

Chiều 31/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức trao tặng 176 chiếc điện thoại thông minh trong chương trình Hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 8 xã/phường thí điểm chuyển đổi số năm 2023.

Nước sạch đến với học sinh vùng cao Nậm Pồ

Tính tới ngày 31/10, toàn huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 26 giếng khoan tại các trường học trên địa bàn.

Nhiều hộ dân ở Phong Thổ viết đơn xin thoát nghèo

Những lá đơn xin thoát nghèo đã thể hiện nguyện vọng, khẳng định ý chí tự lực vươn lên của một bộ phận đồng bào ở huyện Phong Thổ (Lai Châu) trong hành trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thừa Thiên Huế: Linh hoạt thực hiện chính sách giảm nghèo đặc thù

Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND, trong đó có 6 nhóm chính sách trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Tuần Giáo nỗ lực thực hiện 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Tính đến ngày 31/10/2023, tổng số học sinh trên địa bàn huyện Tuần Giáo (Điện Biên) tham gia bảo hiểm y tế là 1.335 em, đạt 106.8% kế hoạch tỉnh giao.

Quảng Bình: Nguồn vốn ưu đãi giúp đoàn viên thanh niên thoát nghèo

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy cho người dân Quảng Bình đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Tuần Giáo nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy giảm nghèo

Những việc làm hỗ trợ thiết thực đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân của huyện Tuần Giáo (Điện Biên) được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Tây Ninh: Nhiều cơ chế giảm nghèo đa chiều hiệu quả

Tỉnh Tây Ninh ban hành và thực hiện lồng ghép nhiều chính sách, mô hình giảm nghèo đa chiều hiệu quả cho vùng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

TP Bà Rịa khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân

Việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp người dân Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) có sinh kế ổn định, thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên khấm khá.

Nậm Pồ làm nhà cho hộ nghèo, thúc đẩy an sinh xã hội

Mỗi căn nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có một hộ nghèo có nơi ăn, chốn ở ổn định, bớt đi gánh nặng về nhà ở, từ đó yên tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo.