TT

Cập nhập tin tức TT

Đắk Nông gỡ khó, nỗ lực hoàn thành kế hoạch triển khai các Chương trình MTQG

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, Đắk Nông vẫn phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2022 và 90% kế hoạch vốn được giao năm 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ.