Thành quả của phong trào thi đua vì người nghèo ở Lý Sơn

Trong năm 2023, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai trên địa bàn huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành mục tiêu đề ra.

W-du-an-giam-ngheo-11-1.jpg

Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi, có diện tích tự nhiên là 10,39 km­­2, với hơn 22.000 nhân khẩu. Tổng số hộ của toàn huyện 6.193 hộ. Trong 2 năm 2022 – 2023, Lý Sơn có 222 hộ giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,5%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

W-du-an-giam-ngheo-9-1.jpg

Mới đây, UBND huyện Lý Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 và đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành mục tiêu đề ra. 

W-du-an-giam-ngheo-1-1.jpg

Huyện đảo đã ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế; tổ chức mở các lớp đào tạo nghề cho lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề về nhà ở, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân.

W-du-an-giam-ngheo-10-1.jpg

Giai đoạn 2022 - 2023, đã đầu tư 30 công trình dân sinh; hỗ trợ khoảng 1,7 tỷ đồng hỗ trợ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; hơn 200 triệu đồng hỗ trợ người lao động khó khăn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, gần 600 triệu đồng hỗ trợ việc làm bền vững; hơn 20 triệu đồng thực hiện truyền thông và giảm nghèo về thông tin….Hỗ trợ 675 triệu đồng để xây mới, sửa chữa 14 nhà ở cho hộ nghèo.

W-du-an-giam-ngheo-6-1.jpg

Cũng trong giai đoạn 2022-2023, huyện hỗ trợ gần 4 tấn giống hành tím trị giá hơn 3 tỷ đồng cho hơn 250 hộ khó khăn thuộc dự án đa dạng hóa sinh kế.

W-du-an-giam-ngheo-5-1.jpg

Tiếp tục đẩy mạnh, phát huy việc sản xuất loại đặc sản hành tím và tỏi đen là giải pháp quan trọng để nâng cao kinh tế địa phương và thu nhập trong mỗi hộ gia đình.

W-du-an-giam-ngheo-3-1.jpg

Ngoài ra, huyện đảo này còn chú trọng phát triển giáo dục, miễn giảm học phí cho học sinh, đảm bảo tỷ lệ tốt nghiệp THPT.

W-du-an-giam-ngheo-7-1.jpg

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội diễn ra trong nhiều năm qua đã tạo ra những thành quả đáng kể. Khi có nguồn vốn, người dân tích cực, chủ động đầu tư, cải thiện cuộc sống kinh tế, giúp giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống, tinh thần người dân. W-thach-thao-1.jpg

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư rộng khắp 6 thôn trên địa bàn huyện. Điểm giao dịch xã giúp người vay tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi thuận lợi, tiết giảm chi phí, thực hiện quy chế dân chủ, công khai và tăng cường sự giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và cả xã hội trong việc thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Những chợ cá tấp nập chứng tỏ đời sống của người dân đang ngày càng được cải thiện.

W-du-an-giam-ngheo-4-1.jpg

Đặc biệt, việc đảm bảo vệ sinh, môi trường sống và sức khỏe người dân cũng ngày càng được đẩy mạnh.

W-du-an-giam-ngheo-13-1.jpg

Du lịch cũng là hướng đi quan trọng giúp giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế ở huyện đảo Lý Sơn. Việc tổ chức các tour du lịch trải nghiệm mới mẻ đã thu hút du khách trong và ngoài nước.

W-du-an-giam-ngheo-12-1.jpg

Để giảm nghèo bền vững, các cơ quan, đơn vị ở Lý Sơn luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất; tuyên truyền để họ không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng xã hội, quyết tâm phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.

Lê Thảo

Việt Hùng, Văn Giáp, Văn Tuyên và nhóm PV

An Lão đẩy mạnh truyền thông và đào tạo nghề góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) đã đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động vùng nông thôn giải quyết việc làm, góp giảm nghèo bền vững.

An Giang: Tuyên truyền làm thay đổi nhận thức góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động tuyên truyền tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.

Dấu ấn giảm nghèo bền vững ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

Năm 2023, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, toàn huyện giảm 1.178 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 9,83%.

Lạc Dương nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình mục tiêu của quốc gia và địa phương để phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Phú Yên: Tuyên truyền thay đổi tư duy, cùng nhau giảm nghèo

Để góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội thi truyên truyền về công tác giảm nghèo.

Đồng Tháp: Được tiếp cận thông tin kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo ở Tam Nông giảm mạnh

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) giảm mạnh nhờ được tiếp cận các thông tin, chính sách, dự án hỗ trợ của Nhà nước kịp thời.

Gần 74.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở Đồng Tháp được cấp thẻ BHYT

Năm 2023, Đồng Tháp cấp gần 74.000 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng và trường học; xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ vì mục tiêu giảm nghèo đa chiều.

Lâm Đồng giảm dần mức độ thiếu hụt chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo

Những năm gần đây, tỷ lệ giảm nghèo, giảm các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (trong chuẩn nghèo đa chiều) tại Lâm Đồng qua từng năm đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Hiệu quả từ đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở Hòa Bình

Cùng với việc đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng, công tác đào tạo nghề góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

An Giang: Thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo

Đến cuối năm 2023, 34 hộ nghèo của thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã thoát nghèo. Kết quả này vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của thành phố.