Tam Bình kết hợp hài hòa giữa chính sách giảm nghèo với phát triển KT-XH

Công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn và hàng năm.

Huyện Tam Bình nằm ở trung tâm tỉnh Vĩnh Long, giáp hầu hết với các huyện thị khác trong tỉnh. Những năm qua, Tam Bình luôn xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thông qua đó, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, đa dạng hoá nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, làm giàu chính đáng; kết hợp hài hòa giữa chính sách giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.

Do đó, công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Nhờ đó, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn và hàng năm.

Tam Bình luôn xác định công tác giảm nghèo có vai trò rất quan trọng

Triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ

Huyện thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu giao, thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo theo quy định; triển khai và tổ chức thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

Cùng với đó là giám sát việc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm, đảm bảo công khai, minh bạch và xác định nguyên nhân phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đồng thời, huyện thực hiện tốt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối với thị trường lao động, thị trường hàng hóa, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển các hợp tác xã, nhất là hợp tác xã nông nghiệp;

Đảm bảo các dịch vụ y tế, hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và các dịch vụ xã hội khác cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; Quan tâm giải quyết đất sản xuất, đất ở phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Sự chung tay của các cơ quan, đoàn thể...

Sự tham gia đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể... cũng có vai trò rất quan trọng.

Tiên phong trong mọi mặt công tác là hệ thống Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp. Các đơn vị đã tích cực vận động nhân dân tham gia công tác giảm nghèo, chủ động giám sát công tác triển khai thực hiện; tổ chức và thực hiện tốt Cuộc vận động “Vì người nghèo”.

Cùng với đó là phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc, động viên, hướng dẫn hộ nghèo về kiến thức, kinh nghiệm lao động, sản xuất, chủ động vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng, không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội.

Trong năm 2022, toàn huyện Tam Bình đã triển khai xây dựng mới được 292 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, với tổng kinh phí trên 14,6 tỷ đồng.

Các cơ quan truyền thông trên địa bàn huyện cũng đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo, kịp thời giới thiệu tập thể, cá nhân, các mô hình, kinh nghiệm hay trong giảm nghèo bền vững, đồng thời biểu dương các hộ nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo tạo sức lan tỏa trong nhân dân.

Với nhiều giải pháp đồng bộ và sự chung tay, hưởng ứng của toàn xã hội, trong năm 2022, huyện Tam Bình giảm 340 hộ nghèo, đạt 134,3% so với Nghị quyết đề ra (253 hộ nghèo). Hộ thoát cận nghèo trong năm là 633 hộ.

Phạm Thiện, Thu Hằng, Ngân Phương

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.