Quảng Bình nỗ lực hỗ trợ đầy đủ các chiều thiếu hụt cho các hộ nghèo

Thời gian qua, các hộ nghèo và cận nghèo ở Quảng Bình đã được hỗ trợ đầy đủ các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, tiền điện, nhà ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm...

Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Quảng Bình được hỗ trợ giúp đỡ, cải thiện các chiều thiếu hụt như thu nhập, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin… trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả cao trong công tác giảm nghèo tại các địa phương của Quảng Bình.

Theo đó, các địa bàn đặc biệt khó khăn đã được đầu tư cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin. 

nha-o-h-ngheo-1.jpg
Kết quả rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, số hộ nghèo, cận nghèo, tỷ lệ nghèo tại các địa phương trong tỉnh Quảng Bình đã giảm xuống rõ rệt.

Cùng với đó là chính sách hỗ trợ về tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tự tin phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sống.

Đặc biệt, thời gian qua đã có sự chuyển biến về nhận thức và hành động của một bộ phận người nghèo, đã xuất hiện một số điển hình làm đơn tự nguyện xin thoát nghèo. 

Đây là những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững của Quảng Bình trong thời gian qua. 

Theo kết quả rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, số hộ nghèo, cận nghèo, tỷ lệ nghèo tại các địa phương trong tỉnh đã giảm xuống rõ rệt. 

Cụ thể, năm 2021, toàn tỉnh có tổng số hộ nghèo đa chiều là 30.388 hộ, chiếm 11,9%, trong đó có 16.657 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,52% và 13.731 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,38%; nhưng đến năm 2022, tổng số hộ nghèo đa chiều đã giảm xuống còn 25.103 hộ (giảm 5.285 hộ so với đầu kỳ), chiếm tỷ lệ 9,76% (giảm 2,14% so với đầu kỳ). Trong đó: Có 12.855 hộ nghèo (giảm 3.802 hộ), chiếm tỷ lệ 5%; có 12.248 hộ cận nghèo (giảm 1.483 hộ), chiếm tỷ lệ 4,76%; năm 2023, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm còn 20.852 hộ (giảm 8,06%), trong đó, tỷ lệ hộ nghèo còn 10.473 hộ, chiếm tỷ lệ 4,05%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 10.379 hộ, chiếm tỷ 4,01%.

Bên cạnh đó, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh được thực hiện đạt tỷ lệ cao.

Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,52% so với đầu kỳ, đạt 38% so với chỉ tiêu giảm bình quân từ 1,0%/năm trở lên của giai đoạn; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số là 58,17%, giảm 11,4%, đạt 57% so với chỉ tiêu giảm bình quân mỗi năm 4,0% của giai đoạn; số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển còn 4 xã; đạt 0% so với chỉ tiêu không còn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển cuối giai đoạn; xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5% còn 68,2% (103/151 xã), đạt 85,3% so với chỉ tiêu đạt 80% số xã đến cuối giai đoạn; 4/4 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển được hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, liên kết vùng, phục vụ dân sinh đạt 100%...

Ảnh: Lê Anh Dũng

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.