Quảng Bình nỗ lực hỗ trợ đầy đủ các chiều thiếu hụt cho các hộ nghèo

Thời gian qua, các hộ nghèo và cận nghèo ở Quảng Bình đã được hỗ trợ đầy đủ các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, tiền điện, nhà ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm...

Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Quảng Bình được hỗ trợ giúp đỡ, cải thiện các chiều thiếu hụt như thu nhập, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin… trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả cao trong công tác giảm nghèo tại các địa phương của Quảng Bình.

Theo đó, các địa bàn đặc biệt khó khăn đã được đầu tư cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin. 

nha-o-h-ngheo-1.jpg
Kết quả rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, số hộ nghèo, cận nghèo, tỷ lệ nghèo tại các địa phương trong tỉnh Quảng Bình đã giảm xuống rõ rệt.

Cùng với đó là chính sách hỗ trợ về tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tự tin phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sống.

Đặc biệt, thời gian qua đã có sự chuyển biến về nhận thức và hành động của một bộ phận người nghèo, đã xuất hiện một số điển hình làm đơn tự nguyện xin thoát nghèo. 

Đây là những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững của Quảng Bình trong thời gian qua. 

Theo kết quả rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, số hộ nghèo, cận nghèo, tỷ lệ nghèo tại các địa phương trong tỉnh đã giảm xuống rõ rệt. 

Cụ thể, năm 2021, toàn tỉnh có tổng số hộ nghèo đa chiều là 30.388 hộ, chiếm 11,9%, trong đó có 16.657 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,52% và 13.731 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,38%; nhưng đến năm 2022, tổng số hộ nghèo đa chiều đã giảm xuống còn 25.103 hộ (giảm 5.285 hộ so với đầu kỳ), chiếm tỷ lệ 9,76% (giảm 2,14% so với đầu kỳ). Trong đó: Có 12.855 hộ nghèo (giảm 3.802 hộ), chiếm tỷ lệ 5%; có 12.248 hộ cận nghèo (giảm 1.483 hộ), chiếm tỷ lệ 4,76%; năm 2023, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm còn 20.852 hộ (giảm 8,06%), trong đó, tỷ lệ hộ nghèo còn 10.473 hộ, chiếm tỷ lệ 4,05%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 10.379 hộ, chiếm tỷ 4,01%.

Bên cạnh đó, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh được thực hiện đạt tỷ lệ cao.

Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,52% so với đầu kỳ, đạt 38% so với chỉ tiêu giảm bình quân từ 1,0%/năm trở lên của giai đoạn; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số là 58,17%, giảm 11,4%, đạt 57% so với chỉ tiêu giảm bình quân mỗi năm 4,0% của giai đoạn; số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển còn 4 xã; đạt 0% so với chỉ tiêu không còn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển cuối giai đoạn; xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5% còn 68,2% (103/151 xã), đạt 85,3% so với chỉ tiêu đạt 80% số xã đến cuối giai đoạn; 4/4 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển được hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, liên kết vùng, phục vụ dân sinh đạt 100%...

Văn Thường và nhóm PV

An Lão đẩy mạnh truyền thông và đào tạo nghề góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) đã đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động vùng nông thôn giải quyết việc làm, góp giảm nghèo bền vững.

An Giang: Tuyên truyền làm thay đổi nhận thức góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động tuyên truyền tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.

Dấu ấn giảm nghèo bền vững ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

Năm 2023, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, toàn huyện giảm 1.178 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 9,83%.

Lạc Dương nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình mục tiêu của quốc gia và địa phương để phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Phú Yên: Tuyên truyền thay đổi tư duy, cùng nhau giảm nghèo

Để góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội thi truyên truyền về công tác giảm nghèo.

Đồng Tháp: Được tiếp cận thông tin kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo ở Tam Nông giảm mạnh

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) giảm mạnh nhờ được tiếp cận các thông tin, chính sách, dự án hỗ trợ của Nhà nước kịp thời.

Gần 74.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở Đồng Tháp được cấp thẻ BHYT

Năm 2023, Đồng Tháp cấp gần 74.000 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng và trường học; xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ vì mục tiêu giảm nghèo đa chiều.

Lâm Đồng giảm dần mức độ thiếu hụt chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo

Những năm gần đây, tỷ lệ giảm nghèo, giảm các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (trong chuẩn nghèo đa chiều) tại Lâm Đồng qua từng năm đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Hiệu quả từ đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở Hòa Bình

Cùng với việc đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng, công tác đào tạo nghề góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

An Giang: Thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo

Đến cuối năm 2023, 34 hộ nghèo của thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã thoát nghèo. Kết quả này vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của thành phố.