Sơn La:

Lồng ghép hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với thực hiện chương trình GN bền vững

Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Sơn La đã lồng ghép hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với thực hiện các chương trình, đề án trên địa bàn như: Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế.

Việc tích cực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng. Ảnh minh họa

Cùng với đó, lồng ghép hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với thực hiện các chương trình, đề án trên địa bàn như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo bền vững; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...;

Quan tâm tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn phụ nữ tiếp cận và sử dụng các kênh thương mại điện tử; Triển khai các biện pháp thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kết hợp với đẩy mạnh hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết, hộ kinh doanh của phụ nữ thông qua các chuỗi dịch vụ, hỗ trợ chất lượng, bền vững;

Tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, HTX do nữ quản lý, kết nối doanh nhân, doanh nghiệp với hoạt động sản xuất của phụ nữ tại địa phương;

Ngoài ra, các cấp Hội tích cực vận động phụ nữ phát huy tinh thần vượt khó, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Mặt khác, tiếp tục thực hiện các hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo đa chiều có địa chỉ trên cơ sở rà soát, nắm bắt cụ thể nguyên nhân nghèo để phân công giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực, phù hợp.

Các cấp Hội cũng tích cực kết nối, mở rộng liên kết, khuyến khích ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; Hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết do Hội hỗ trợ thành lập, hỗ trợ phụ nữ kết nối tiêu thụ sản phẩm; Mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng để tạo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của hội viên.

Các cơ sở Hội đã duy trì và phát huy hiệu quả mô hình tiết kiệm tiền tại các chi hội, đã hỗ trợ cây con giống cho 182 hội viên phụ nữ nghèo với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tổ chức các hoạt động tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra công tác vay vốn;

Nhận ủy thác trên 1.452 tỷ đồng, thông qua 958 Tổ tiết kiệm, vay vốn cho gần 32.000 hộ hội viên vay; phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 102 Tổ tiết kiệm, vay vốn với tổng dư nợ trên 291 tỷ đồng tạo điều kiện cho 2.560 hộ hội viên vay...

Hồng Nhì, Mỹ Hòa, Bích Thủy

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.