Lào Cai thiết lập 117 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT

Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin giúp bà con dễ dàng tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách của Đáng và Nhà nước, phổ biến kiến thức sản xuất, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội...

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt 117 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030. Trong đó, từ năm 2023 đến năm 2025, Lào Cai có 69 xã thuộc khu vực III, 48 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thụ hưởng.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai giao Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt danh mục và số lượng, cấu hình kỹ thuật các loại thiết bị được đầu tư tại mỗi điểm theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; không đầu tư trùng lặp thiết bị được đầu tư từ các nguồn kinh phí khác và đang hoạt động ổn định.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý hoạt động tại các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp điều kiện cụ thể của tỉnh.

capture.jpg
Tăng khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Yêu cầu cơ bản về vị trí các điểm là có sẵn nhà kiên cố và hạ tầng công trình xây dựng; thuận tiện cho người dân đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ...

Qua đó, bà con đồng bào dân tộc thiểu số có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Họ được hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến; học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội, kiến thức về đảm bảo an ninh, trật tự...

Với mục tiêu tăng khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, thời gian qua, công tác truyền thông luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Lào Cai quan tâm, triển khai đồng bộ giải pháp nhằm đưa thông tin về cơ sở. Đặc biệt, các cơ quan truyền thông chú trọng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số.

Theo số liệu thống kê mới nhất, đến hết tháng 6/2023, Lào Cai có xấp xỉ 97% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, Internet, vượt gần 26% mục tiêu năm 2023. Toàn tỉnh có gần 92% gia đình sinh sống trên địa bàn huyện nghèo được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức xuất bản phẩm, sản phẩm truyền thông, đạt 98,7% mục tiêu năm 2023.

Khánh Vy

Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới đẩy mạnh truyền thông về công tác giảm nghèo

Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, thành phố Đồng Hới đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên giảm nghèo bền vững.

Quảng Bình tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023, tỉnh Quảng Bình đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường truyền thông về chính sách việc làm ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hội thi tìm hiểu chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm được tổ chức tại huyện Đakrông (Quảng Trị) nhằm tăng cường công tác truyền thông về các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ truyền thông về giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bền vững...

Phát triển dược liệu giúp vùng dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững

Việt Nam có rất nhiều loài cây dược liệu khác nhau. Việc phát triển nguồn dược liệu từ nuôi trồng, thu hái, chế biến tạo thành chuỗi liên kết giúp cho người dân vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế bền vững.

Quảng Trị đẩy mạnh hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm

Chương trình giao lưu, đối thoại về việc làm được coi là một trong những giải pháp nhằm kết nối cung - cầu lao động, tạo sự phát triển ổn định, giúp thoát nghèo.

Thành phố Bạc Liêu chú trọng cấp thẻ BHYT, giải quyết việc làm cho người nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2023, thành phố Bạc Liêu đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Quảng Ngãi chú trọng tạo việc làm cho người nghèo

Đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Truyền thông nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững

Việc triển khai thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Nghệ An tập huấn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng ở trẻ em

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã tổ chức các lớp tập huấn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.