Lào Cai thiết lập 117 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT

Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin giúp bà con dễ dàng tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách của Đáng và Nhà nước, phổ biến kiến thức sản xuất, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội...

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt 117 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030. Trong đó, từ năm 2023 đến năm 2025, Lào Cai có 69 xã thuộc khu vực III, 48 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thụ hưởng.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai giao Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt danh mục và số lượng, cấu hình kỹ thuật các loại thiết bị được đầu tư tại mỗi điểm theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; không đầu tư trùng lặp thiết bị được đầu tư từ các nguồn kinh phí khác và đang hoạt động ổn định.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý hoạt động tại các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp điều kiện cụ thể của tỉnh.

capture.jpg
Tăng khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Yêu cầu cơ bản về vị trí các điểm là có sẵn nhà kiên cố và hạ tầng công trình xây dựng; thuận tiện cho người dân đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ...

Qua đó, bà con đồng bào dân tộc thiểu số có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Họ được hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến; học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội, kiến thức về đảm bảo an ninh, trật tự...

Với mục tiêu tăng khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, thời gian qua, công tác truyền thông luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Lào Cai quan tâm, triển khai đồng bộ giải pháp nhằm đưa thông tin về cơ sở. Đặc biệt, các cơ quan truyền thông chú trọng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số.

Theo số liệu thống kê mới nhất, đến hết tháng 6/2023, Lào Cai có xấp xỉ 97% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, Internet, vượt gần 26% mục tiêu năm 2023. Toàn tỉnh có gần 92% gia đình sinh sống trên địa bàn huyện nghèo được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức xuất bản phẩm, sản phẩm truyền thông, đạt 98,7% mục tiêu năm 2023.

Khánh Vy

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.