Lạng Sơn: An sinh xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện đáng kể

An sinh xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần hàng năm, giảm bớt sự phân hóa giàu - nghèo giữa vùng đặc biệt khó khăn với các vùng có điều kiện phát triển của tỉnh.

Với địa thế một tỉnh miền núi, Lạng Sơn có 7 dân tộc anh em, trong đó người dân tộc Nùng chiếm 42,97%, Tày chiếm 35,92%, Kinh 16,5%, còn lại là các dân tộc Dao, Hoa, Sán Chay, H'Mông...  Toàn tỉnh có gần 159.000  hộ dân tộc thiểu số và có 20.137 hộ dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo. 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã giành nhiều nguồn lực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, trong đó có Lạng Sơn.

Chỉ tính riêng nguồn vốn thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng theo Chương trình 135 giai đoạn 2012 - 2020 là 1.128.949 triệu đồng.

Thực hiện đầu tư, xây dựng 2.584 công trình, trong đó công trình giao thông 1.704 công trình; công trình thủy lợi 131 công trình; công trình giáo dục 552 công trình; trạm y tế xã 35 công trình; nhà sinh hoạt cộng đồng (nhà văn hóa thôn) 61 công trình; công trình nước sinh hoạt tập trung 50 công trình; điện lưới quốc gia 68 công trình; chợ 01 công trình; công trình khác (san lấp mặt bằng; duy tu bảo dưỡng) 17 công trình.

Hỗ trợ phát triển sản xuất cả giai đoạn là 303.047 triệu đồng với 258.683 lượt hộ tham gia, nội dung chủ yếu là hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và cận nghèo tập trung vào hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng, vật tư phục vụ sản xuất và xây dựng mô hình.

 Lạng Sơn có 7 dân tộc anh em

Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, chính sách khác như: Dự án định canh định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg. Thực hiện 03 dự án định canh, định cư (01 dự án định canh định cư tập trung; 02 dự án định canh định cư xen ghép) thực hiện ổn định cho 65 hộ đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Dao với 296 nhân khẩu. Tổng kinh phí thực hiện là 44.454 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh là 93.741 tỷ đồng. Thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 17.144 hộ (nội dung hỗ trợ mua téc, lu chứa nước; vòi dẫn nước; xây bể; đào giếng và tạo nguồn nước sinh hoạt khác); đầu tư xây dựng 23 công trình nước sinh hoạt tập trung; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 2.899 hộ; hỗ trợ đất sản xuất cho 877 hộ.

Thực hiện chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg, Lạng Sơn được phân bổ và thực hiện chính sách giai đoạn 2014 - 2016 được 39.000 triệu đồng. Trong đó, đầu tư thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 10.855 triệu đồng và đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung 11.435 triệu đồng; hỗ trợ đất sản xuất cho 724 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, tổng kinh phí hỗ trợ 5.850 triệu đồng; hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề mua sắm máy nông cụ cho 1.170 hộ dân tộc thiểu số nghèo, tổng kinh phí hỗ trợ 10.860 triệu đồng.

Kết quả thực hiện theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, kinh phí được thực hiện các nội dung hỗ trợ giai đoạn 2017 - 2020 là 44.741 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ đất sản xuất 4.945 triệu đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề 8.645 triệu đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 10.784 triệu đồng; dự án ổn định dân cư: 20.367 triệu đồng; hỗ trợ đất sản xuất 1.906,28 triệu đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề 8.645 triệu đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 10.872 triệu đồng.

Các chính sách dân tộc được thực hiện có hiệu quả đã thực sự tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội, tạo niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước.

Việc tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường học, trạm xá, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà văn hóa... đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, tạo sự thay đổi về bộ mặt kinh tế xã hội trên vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; khơi dậy ý thức sản xuất hàng hóa, khuyến khích nông dân miền núi vươn lên phát triển kinh tế để thoát nghèo và biết cách làm giàu chính đáng.

Nhờ đó, an sinh xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần hàng năm, giảm bớt sự phân hóa giàu - nghèo giữa vùng đặc biệt khó khăn với các vùng có điều kiện phát triển của tỉnh, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng bào các dân tộc chung sống đoàn kết, không có các vấn đề nổi cộm, phức tạp về dân tộc, tôn giáo; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, yên tâm gắn bó với quê hương, xây dựng đời sống mới; an sinh xã hội được bảo đảm, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hồ Nhụy, Kiều Oanh, Ngân Phương

Ba Bể đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo đa chiều

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên của các hộ nghèo.

Góp công xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc

Theo số liệu rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 31/3/2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 7.447 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa.

Hồng Ca - Điểm sáng về công tác giảm nghèo của Yên Bái

Không cam chịu đói nghèo, bằng nội lực và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, đến nay xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã chuyển mình, trở thành điểm sáng trong giảm nghèo.

Bảo hiểm y tế: Điểm tựa cho người nghèo ở Yên Bái

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách nhằm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Cao Bằng vượt khó, nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Bạch Thông phát triển hệ thống truyền thanh thúc đẩy giảm nghèo thông tin

Những năm qua, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã phát huy hiệu quả các kênh thông tin, tuyên truyền để giúp người nghèo thay đổi nhận thức, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đổi thay cuộc sống của người nghèo ở Điện Biên Đông

Nhờ thực hiện các chính sách giảm nghèo, đời sống của người dân tại huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã được cải thiện, thu nhập bình quân hộ nghèo đã tăng lên.

Điện Biên: Phát triển đột phá, bền vững, xoá đói giảm nghèo hiệu quả

Tỉnh Điện Biên hội tụ đủ các điều kiện riêng có để phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá, biên giới vững chắc của vùng trung du và miền núi phía Bắc và cả nước.

Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng gia súc, phấn đấu giúp 15 hộ thoát nghèo

Hội Nông dân xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát động 15 hộ đăng ký thoát nghèo và tặng heo rừng lai, dê giống và thức ăn chăn nuôi cho các hộ nghèo.

Hà Giang: Những mục tiêu xuyên suốt hành trình giảm nghèo đa chiều

Giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo; hướng đến cơ hội bình đẳng về thụ hưởng thành quả của sự phát triển… là những mục tiêu trọng tâm của Hà Giang trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.