Lâm Đồng: Giảm nghèo bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Năm 2023, Chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh Lâm Đồng được gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện còn 18.237 hộ nghèo và cận nghèo; tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 5,34%. Trong đó, hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,94%, hộ cận nghèo chiếm 3,4% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Trong các năm 2021 và 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh giảm tương ứng 0,33% và 1,6%, đạt kế hoạch đề ra. Các địa phương có tỷ lệ giảm nghèo cao như Đam Rông (7,84%), Cát Tiên (3,4%), Lạc Dương (2,77%), Di Linh (1,57).

Để đạt được những kết quả như vậy, công tác tuyên truyền về các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Các đơn vị, địa phương thực hiện kịp thời, đồng bộ các chính sách an sinh xã hội và các chương trình, dự án khác đối với vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo. Tăng nguồn lực đầu tư của địa phương, huy động toàn xã hội tham gia giúp vùng nghèo, mang lại nhiều kết quả thiết thực và được người dân đồng tình ủng hộ.

Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai lồng ghép với các chương trình Xây dựng nông thôn mới, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, tập trung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin…

Nguồn vốn thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng là 65,683 tỷ đồng.

Việc triển khai các dự án đã đúng đối tượng, khơi dậy tinh thần tự lực, vươn lên của người nghèo. Bên cạnh đó, các chính sách giảm nghèo thường xuyên và tín dụng chính sách cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Các chương trình vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo, vay xuất khẩu lao động, hỗ trợ nhà ở, phát triển kinh tế… đã giúp người dân có điều kiện đầu tư vào sản xuất, tăng thu nhập cải thiện cuộc sống.

Năm 2023, Chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh Lâm Đồng được gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. 

Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, ngày 13/3 UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch vận động các nguồn lực tập trung thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023 tại địa phương.

Nguồn vốn đầu tư Chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 được phân bổ 355,211 tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm đã giải ngân được 4,3 tỷ đồng, đạt 2,7% kế hoạch.

Tổng nguồn vốn thực hiện cho Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng là 65,683 tỷ đồng. Các địa phương, đơn vị, các chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục giải ngân để thực hiện Chương trình giảm nghèo theo kế hoạch đề ra.

Quỳnh Nga

Ba Bể đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo đa chiều

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên của các hộ nghèo.

Góp công xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc

Theo số liệu rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 31/3/2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 7.447 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa.

Hồng Ca - Điểm sáng về công tác giảm nghèo của Yên Bái

Không cam chịu đói nghèo, bằng nội lực và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, đến nay xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã chuyển mình, trở thành điểm sáng trong giảm nghèo.

Bảo hiểm y tế: Điểm tựa cho người nghèo ở Yên Bái

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách nhằm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Cao Bằng vượt khó, nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Bạch Thông phát triển hệ thống truyền thanh thúc đẩy giảm nghèo thông tin

Những năm qua, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã phát huy hiệu quả các kênh thông tin, tuyên truyền để giúp người nghèo thay đổi nhận thức, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đổi thay cuộc sống của người nghèo ở Điện Biên Đông

Nhờ thực hiện các chính sách giảm nghèo, đời sống của người dân tại huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã được cải thiện, thu nhập bình quân hộ nghèo đã tăng lên.

Điện Biên: Phát triển đột phá, bền vững, xoá đói giảm nghèo hiệu quả

Tỉnh Điện Biên hội tụ đủ các điều kiện riêng có để phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá, biên giới vững chắc của vùng trung du và miền núi phía Bắc và cả nước.

Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng gia súc, phấn đấu giúp 15 hộ thoát nghèo

Hội Nông dân xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát động 15 hộ đăng ký thoát nghèo và tặng heo rừng lai, dê giống và thức ăn chăn nuôi cho các hộ nghèo.

Hà Giang: Những mục tiêu xuyên suốt hành trình giảm nghèo đa chiều

Giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo; hướng đến cơ hội bình đẳng về thụ hưởng thành quả của sự phát triển… là những mục tiêu trọng tâm của Hà Giang trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.