Lâm Đồng: Giảm nghèo bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng lõi nghèo

Năm 2023, Chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh Lâm Đồng được gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện còn 18.237 hộ nghèo và cận nghèo; tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 5,34%. Trong đó, hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,94%, hộ cận nghèo chiếm 3,4% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Trong các năm 2021 và 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh giảm tương ứng 0,33% và 1,6%, đạt kế hoạch đề ra. Các địa phương có tỷ lệ giảm nghèo cao như Đam Rông (7,84%), Cát Tiên (3,4%), Lạc Dương (2,77%), Di Linh (1,57).

Để đạt được những kết quả như vậy, công tác tuyên truyền về các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Các đơn vị, địa phương thực hiện kịp thời, đồng bộ các chính sách an sinh xã hội và các chương trình, dự án khác đối với vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo. Tăng nguồn lực đầu tư của địa phương, huy động toàn xã hội tham gia giúp vùng nghèo, mang lại nhiều kết quả thiết thực và được người dân đồng tình ủng hộ.

Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai lồng ghép với các chương trình Xây dựng nông thôn mới, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, tập trung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin…

Nguồn vốn thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng là 65,683 tỷ đồng.

Việc triển khai các dự án đã đúng đối tượng, khơi dậy tinh thần tự lực, vươn lên của người nghèo. Bên cạnh đó, các chính sách giảm nghèo thường xuyên và tín dụng chính sách cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Các chương trình vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo, vay xuất khẩu lao động, hỗ trợ nhà ở, phát triển kinh tế… đã giúp người dân có điều kiện đầu tư vào sản xuất, tăng thu nhập cải thiện cuộc sống.

Năm 2023, Chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh Lâm Đồng được gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. 

Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, ngày 13/3 UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch vận động các nguồn lực tập trung thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023 tại địa phương.

Nguồn vốn đầu tư Chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 được phân bổ 355,211 tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm đã giải ngân được 4,3 tỷ đồng, đạt 2,7% kế hoạch.

Tổng nguồn vốn thực hiện cho Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng là 65,683 tỷ đồng. Các địa phương, đơn vị, các chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục giải ngân để thực hiện Chương trình giảm nghèo theo kế hoạch đề ra.

Quỳnh Nga

Bắc Kạn hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành

Chiều 31/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức trao tặng 176 chiếc điện thoại thông minh trong chương trình Hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 8 xã/phường thí điểm chuyển đổi số năm 2023.

Nước sạch đến với học sinh vùng cao Nậm Pồ

Tính tới ngày 31/10, toàn huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 26 giếng khoan tại các trường học trên địa bàn.

Nhiều hộ dân ở Phong Thổ viết đơn xin thoát nghèo

Những lá đơn xin thoát nghèo đã thể hiện nguyện vọng, khẳng định ý chí tự lực vươn lên của một bộ phận đồng bào ở huyện Phong Thổ (Lai Châu) trong hành trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thừa Thiên Huế: Linh hoạt thực hiện chính sách giảm nghèo đặc thù

Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND, trong đó có 6 nhóm chính sách trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Tuần Giáo nỗ lực thực hiện 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Tính đến ngày 31/10/2023, tổng số học sinh trên địa bàn huyện Tuần Giáo (Điện Biên) tham gia bảo hiểm y tế là 1.335 em, đạt 106.8% kế hoạch tỉnh giao.

Quảng Bình: Nguồn vốn ưu đãi giúp đoàn viên thanh niên thoát nghèo

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy cho người dân Quảng Bình đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Tuần Giáo nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy giảm nghèo

Những việc làm hỗ trợ thiết thực đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân của huyện Tuần Giáo (Điện Biên) được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Tây Ninh: Nhiều cơ chế giảm nghèo đa chiều hiệu quả

Tỉnh Tây Ninh ban hành và thực hiện lồng ghép nhiều chính sách, mô hình giảm nghèo đa chiều hiệu quả cho vùng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

TP Bà Rịa khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân

Việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp người dân Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) có sinh kế ổn định, thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên khấm khá.

Nậm Pồ làm nhà cho hộ nghèo, thúc đẩy an sinh xã hội

Mỗi căn nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có một hộ nghèo có nơi ăn, chốn ở ổn định, bớt đi gánh nặng về nhà ở, từ đó yên tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo.