Quảng Ninh:

Huyện Hải Hà nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững

Huyện Hải Hà triển khai thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững như, cho vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo... Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, huyện có 139 hộ thoát nghèo, vượt 113,8% kế hoạch năm.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, năm 2022 huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã vượt khó hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, an sinh xã hội (ASXH) được đảm bảo, đời sống người dân tiếp tục được nâng lên.

Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, kinh tế - xã hội của huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, phát triển ổn định, ước năm 2022 tổng giá trị sản xuất đạt 105,7% kế hoạch năm, tăng 19% so với năm trước.

Tập trung làm rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo 

Xét riêng về công tác đảm bảo ASXH, năm 2022, tổng kinh phí thực hiện trên địa bàn huyện đạt 45 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2021. Huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho đối tượng chính sách: Chi trả trợ cấp hàng tháng; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ, hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp lễ, tết; giải quyết chế độ, chính sách theo quy định;...

Để thực hiện tốt công tác ASXH, huyện tập trung làm rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo của các nhóm đối tượng, từ đó đưa ra những chính sách, giải pháp giảm nghèo phù hợp.

Đồng thời, huyện thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư về nhà ở, nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh… cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, đào tạo nghề chuyển dịch cơ cấu lao động, thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo của địa phương.

Một góc huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức 4 lớp dạy nghề sơ cấp cho 112 lao động, đạt 106,66% kế hoạch, bằng 109,8% so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 48,32%, đạt 100,67% kế hoạch, bằng 105,04% so với cùng kỳ; tạo việc làm tăng thêm cho 601 lao động, đạt 100,17% kế hoạch, bằng 100,17% so với cùng kỳ năm 2021.

Huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo như, cho vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ cận nghèo... Trong đó tạo điều kiện cho 12 hộ nghèo vay 8 tỷ đồng; 40 hộ cận nghèo vay 2,2 tỷ đồng; 41 hộ mới thoát nghèo vay 2,3 tỷ đồng từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất.

Trong công tác truyền thông, huyện tổ chức cấp phát tờ rơi tuyên truyền chương trình giảm nghèo năm 2022 cho 11 xã, thị trấn. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây mới 19 nhà, sửa 2 nhà ở cho hộ nghèo, kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.  

Huyện chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách trợ giúp người nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt. Đến nay tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 96,1%, tăng 0,3% so với năm 2021.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, từ đầu năm đến nay, huyện có 139 hộ thoát nghèo, vượt 113,8% kế hoạch năm, hiện còn 102 hộ nghèo, chiếm 0,65%; giảm 299 hộ cận nghèo, vượt 199% kế hoạch năm, hiện còn 347 hộ, chiếm 1,91%.

Phát huy vai trò “đòn bẩy” vốn tín dụng chính sách

Một trong những “đòn bẩy” giúp người dân thoát nghèo bền vững ở Hải Hà là nguồn vốn tín dụng chính sách. Xác định tầm quan trọng của “đòn bẩy” này, huyện huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

UBND huyện đã chỉ đạo thành lập 11 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tại 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các điểm giao dịch đều được bố trí trong khuôn viên UBND xã, thị trấn, thực hiện giao dịch vào ngày, giờ cố định hàng tháng (kể cả Thứ bảy, Chủ nhật).

Hiện toàn địa bàn huyện có 209 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động hiệu quả tại 112 thôn, khu dân cư, trực thuộc quản lý của 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, với tổng số 6.377 thành viên. Doanh số cho vay đến hết tháng 10/2022 là trên 103.289 triệu đồng, với 1.921 lượt khách hàng vay vốn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hà, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời.

Trong 20 năm qua, đã có hơn 24 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn, thu hút tạo việc làm cho hơn 4 nghìn lao động; gần 2.400 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không có học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ xây mới và cải tạo gần 29 nghìn công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 775 ngôi nhà cho hộ nghèo...

Quang Phong, Hoài Bắc, Thành Huế

Thành phố Cam Ranh: Công tác giảm nghèo đạt kết quả khả quan

Nhờ sự chủ động triển khai các chính sách, chương trình thiết thực, công tác giảm nghèo của thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được kết quả khả quan. Thành phố phấn đấu năm 2023 giảm 94 hộ nghèo, số hộ nghèo còn 494 hộ (chiếm 1,32%).

Vượt bẫy thu nhập trung bình thấp

Với mức thu nhập bình quân đầu người như hiện nay, Việt Nam có khả năng gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao trước năm 2030 nếu không vướng bẫy thu nhập trung bình thấp.

Khánh Hòa triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo

Tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, chính sách, qua đó giảm được hơn 2.000 hộ nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra.

Ưu tiên phát triển giao thông giúp huyện miền núi Quảng Ngãi giảm nghèo

Những năm qua, nhờ chú trọng đầu tư phát triển giao thông nên đời sống của người dân huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi dần khởi sắc.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nêu rõ: "Chúng ta đã xây dựng xong thể chế, cơ chế, quy định, bây giờ phải tập trung triển khai. Trách nhiệm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chủ yếu nằm ở các tỉnh, thành phố".

Truyền thông đi đầu, truyền cảm hứng cho sự đổi mới, phát triển

Tại Hội thảo Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về giảm nghèo trên báo chí, lãnh đạo Bộ Lao động – TBXH khẳng định: Báo chí đã khơi dậy sức mạnh của cả thống chính trị cho công tác giảm nghèo.

Kim Bôi tích cực triển khai công tác giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động

Huyện Kim Bôi định hướng xuất khẩu lao động là kênh việc làm hiệu quả, giúp tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho một bộ phận lao động ở nông thôn, người nghèo. Năm 2022 huyện có 30 người tham gia xuất khẩu lao động.

Nậm Nhùn: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần giảm nghèo bền vững

Thông qua chương trình đào tạo nghề, nhiều người dân Nậm Nhùn đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Diên Khánh huy động sức mạnh toàn XH góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo

Việc phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 là nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Lâm Bình chú trọng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động

Trong năm 2022, huyện Lâm Bình đã giải quyết việc làm mới và chuyển đổi nghề cho 1.593 lao động, đạt 102% kế hoạch năm.