Hà Tĩnh: Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giảm nghèo

Muốn công tác giảm nghèo đạt hiệu quả thì việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo là hết sức cần thiết.

Theo đó, những năm qua, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, từ đó, góp phần triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

truyen-thong-1.jpg
Việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo là hết sức cần thiết. Ảnh minh hoạ

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 13.800 cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo, trong đó, cấp tỉnh có 40 người, cấp huyện có 156 người, cấp xã có 1.728 người và cấp thôn có 11.952 người.

Xác định muốn công tác giảm nghèo đạt hiệu quả thì việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo là hết sức cần thiết, chính vì vậy, những năm qua, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo. 

Theo đó, hằng năm, Sở đã tham mưu Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, các ngành chức năng, các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho 100% đội ngũ cán bộ tham gia công tác giảm nghèo các cấp.

Đồng thời, mỗi năm Sở còn chủ trì tổ chức từ 13 - 15 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp. Ngoài ra, mỗi năm, các địa phương như cấp huyện sẽ tổ chức 1 hội nghị tập huấn. 

Thời gian qua, 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp thường xuyên được nâng cao năng lực, tập huấn và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác giảm nghèo; hướng dẫn triển khai cơ chế, chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, giúp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở nắm vững và hướng dẫn thực thi chính sách, dự án đối với người nghèo tốt hơn. 

Ngoài ra, tỉnh cũng hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo; tổ chức các đợt đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình giảm nghèo ở các địa phương trong nước cho cán bộ trực tiếp làm công tác giảm nghèo từ đó về phổ biến kinh nghiệm, hướng dẫn người dân mạnh dan chuyển đổi các mô hình sinh kế phù hợp, đạt hiệu quả tốt, nhờ đó có nhiều hộ nghèo đã tự lực vươn lên thoát nghèo.

Ảnh: Lan Anh

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.