Bình Thuận đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS

Thông qua các chính sách hỗ trợ này sẽ thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa tại vùng đồng bào DTTS; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho các hộ tham gia nhận khoán.

Tỉnh Bình Thuận có 34 dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 8,4% dân số của tỉnh, cư trú rộng khắp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, cho thấy hộ nghèo vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh chiếm 13% so với tổng số hộ DTTS và chiếm 31,61% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. 

Đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, nguy cơ tái nghèo, phát sinh nghèo dễ xảy ra. Có một số nguyên nhân đã được chỉ ra. Chẳng hạn, do xuất phát điểm của vùng DTTS và miền núi thấp, địa bàn cư trú của đồng bào rộng, điều kiện tiếp xúc với các dịch vụ thiết yếu còn khó khăn. Mặt khác, do nguồn lực của tỉnh còn hạn chế nên đầu tư cho vùng đồng bào DTTS vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, do tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của đồng bào, v.v…

Trong năm 2022, UBND tỉnh đã chủ động bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương gắn với thực hiện lồng ghép các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tạo chuyển biến tiến bộ trên các lĩnh vực. 

Tỉnh Bình Thuận có tới 34 DTTS sinh sống trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa

Theo đó, tình hình sản xuất vùng đồng bào DTTS phát triển khá, năng suất liên tục tăng, qua đó đã phát huy, khai thác tối đa diện tích đất sản xuất được Nhà nước cấp; duy trì và phát huy hiệu quả công tác nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng giúp đồng bào có thu nhập, ổn định đời sống; các chương trình, dự án, chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện khá tốt…

Tại kỳ họp thứ 11 vừa qua, HĐND tỉnh khóa XI đã ban hành Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Nghị quyết này gồm chính sách đầu tư ứng trước và trợ cước vận chuyển giống, vật tư, tiêu thụ nông sản để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào DTTS. Cùng với đó là chính sách khoán bảo vệ rừng cho các hộ đồng bào DTTS.

Các đối tượng được áp dụng là hộ đồng bào DTTS đang sinh sống và có đất sản xuất nông nghiệp, có nhân khẩu trong độ tuổi lao động, có khó khăn về nguồn vốn, có nhu cầu đầu tư ứng trước tại 11 xã thuần đồng bào DTTS vùng cao và 21 thôn dân tộc thiểu số xen ghép thuộc các xã miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh. Hộ gia đình đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có nhận khoán bảo vệ rừng, trừ đối tượng áp dụng chính sách theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg và đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng được chi trả từ tiền dịch vụ môi trường rừng…

Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung này nêu rõ, mặt hàng thực hiện đầu tư ứng trước, trợ cước vận chuyển là bắp giống, lúa giống, phân bón các loại, thuốc bảo vệ thực vật. Mặt hàng thực hiện hỗ trợ tiêu thụ nông sản gồm lúa và bắp lai thương phẩm. Định mức đầu tư ứng trước bắp lai, tính theo diện tích gieo trồng thực tế của từng hộ và tối đa 3 ha/hộ/vụ. Lúa nước tính theo diện tích gieo trồng thực tế của từng hộ và tối đa 2 ha/hộ/vụ.

Riêng hạn mức diện tích rừng nhận khoán bảo vệ, trên cơ sở thỏa thuận giữa bên khoán và bên nhận khoán, nhưng không quá 30 ha/hộ. Đối với các trường hợp đang thực hiện hợp đồng khoán bảo vệ rừng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt có hạn mức khoán trên 30 ha/hộ thì tiếp tục thực hiện cho đến hết thời gian khoán bảo vệ rừng theo hồ sơ được duyệt và được thực hiện theo định mức kinh phí của chính sách này. 

Về diện tích rừng nhận khoán bảo vệ được hỗ trợ: Tính theo diện tích rừng thực nhận khoán bảo vệ, trừ diện tích đã được nhận tiền khoán bảo vệ từ các nguồn khác. Tiền khoán bảo vệ rừng năm 2022 là 200.000 đồng/ha/năm. Từ năm 2023 trở đi là 300.000 đồng/ha/năm. Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu hàng năm bằng 7% trên tổng kinh phí khoán bảo vệ rừng. Chi phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng 50.000 đồng/ha/5 năm.

Có thể nói trong bối cảnh hiện nay của tỉnh Bình Thuận, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 ra đời là cần thiết. Thông qua các chính sách hỗ trợ này sẽ thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa tại vùng đồng bào DTTS; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho các hộ tham gia nhận khoán. Cùng với đó, hạn chế tình trạng phá rừng làm rẫy và khai thác lâm sản trái phép ảnh hưởng môi trường sinh thái…

Dự kiến, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện có liên quan tăng cường kêu gọi hợp tác, thu hút vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế để hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần thực hiện thành công, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Thanh Hà, Lệ Yên, Ngọc Trang

Quảng Bình: Nguồn vốn ưu đãi giúp đoàn viên thanh niên thoát nghèo

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy cho người dân Quảng Bình đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bắc Kạn hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành

Chiều 31/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức trao tặng 176 chiếc điện thoại thông minh trong chương trình Hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 8 xã/phường thí điểm chuyển đổi số năm 2023.

Mộc Châu tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La tổ chức chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mộc Châu.

970 hộ nghèo Nghệ An được hỗ trợ xây dựng nhà ở

Tính đến hết quý III/2023, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ xây dựng 970 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Sơn La phấn đấu năm 2025 không còn hộ nghèo khó khăn về nhà ở

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La triển khai nhiều biện pháp huy động nguồn lực để xóa nhà tạm cho các hộ nghèo.

Kỳ Anh huy động nguồn lực hỗ trợ cho người yếu thế, hộ đặc biệt khó khăn

Thời gian qua, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tập trung thực hiện chính sách giảm nghèo, thường xuyên hỗ trợ về nhiều mặt đối với người yếu thế, các hộ đặc biệt khó khăn.

Thuận Châu phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025

Huyện Thuận Châu (Sơn La) tập trung nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, phấn đấu đưa huyện thoát nghèo năm 2025.

Tủ sách cộng đồng giúp người dân Yên Bái giảm nghèo thông tin

Tỉnh Yên Bái đã xây dựng và duy trì hiệu quả tủ sách cộng đồng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin phục vụ đời sống.

Người dân Thu Lũm được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay tại địa phương

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã Thu Lũm, huyện Mường Tè (Lai Châu) được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên.

Điện Biên nỗ lực đưa nước sạch đến người dân vùng sâu, vùng xa

Toàn tỉnh Điện Biên hiện có 62/115 xã đạt tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt vệ sinh.