Bắc Giang quyết tâm đưa huyện Sơn Động thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

Mục tiêu đến năm 2025, huyện thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021–2025.

Huyện Sơn Động vốn được coi là “vùng trũng” của tỉnh Bắc Giang, với 21 xã, địa hình chủ yếu là đồi núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều yếu kém… Theo Quyết định số 353/QĐ-TTg phê duyệt danh sách 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, Tỉnh Bắc Giang có huyện Sơn Động thuộc danh sách.

Do đó, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện là nhiệm vụ được tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm. Mới đây, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ huyện Sơn Động thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025.

Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 6% - 7%/năm 

Kế hoạch đã đưa ra một số dự kiến kết quả thực hiện cụ thể để hướng đến triển khai.

Theo đó, đến năm 2025, huyện Sơn Động thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025.

Tỷ lệ nghèo đa chiều của huyện Sơn Động (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều) giảm 6% - 7%/năm, quy mô hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều cuối kỳ giảm ít nhất 60% so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025.

Bắc Giang quyết tâm đưa huyện Sơn Động thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

Sau khi các công trình giao thông nâng cấp, duy tu được hoàn thành sẽ tạo điều kiện lưu thông thuận lợi cho 19.850 nhân khẩu sống trực tiếp trên địa bàn 5 xã thụ hưởng trực tiếp và toàn bộ người dân trên địa bàn huyện có nhu cầu lưu thông qua các tuyến giao thông được xây dựng;

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất hàng hóa từ những sản phẩm nông sản của các hộ dân trên địa bàn huyện đặc biệt là 5 xã có tuyến đường được nâng cấp sửa chữa, tạo ra thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Sơn Động, thu nhập bình quân tăng 1,8 lần so với năm 2020. Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa người dân trên địa bàn huyện.

Các công trình giao thông được nâng cấp, duy tu sửa chữa thuận tiện cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa và phát triển giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện; phấn đấu đến năm 2025, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài huyện tuyển sinh và đào tạo nghề cho khoảng 10.460 người lao động, trung bình 2.092 học sinh, sinh viên, người học nghề/năm; Quy mô tuyển sinh đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện tăng từ 2.010 người năm 2021 lên 2.200 người năm 2025 (tăng 190 người).

Lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ tăng từ 480 người năm 2021 lên 600 người năm 2025 (tăng 120 người) đảm bảo phù hợp với quy mô đào tạo từng bước được nâng lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 48% (trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27%).

Đối với người dân tộc thiểu số, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 17%. Tỷ lệ người học từ trình độ cao đẳng, trung cấp có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo sau tốt nghiệp đạt 90% trở lên. Trên 90% sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, trên 85% học sinh tốt nghiệp trung cấp và trên 80% người lao động tốt nghiệp sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng có việc làm sau đào tạo.

Phấn đấu 100% trường THCS và THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; có giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn hướng nghiệp cho lao động trong độ tuổi, tạo việc làm ổn định tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Tăng cường xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp 

Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh Bắc Giang thực hiện hỗ trợ trực tiếp từ Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.

Theo đó, đầu tư cải tạo nâng cấp 02 công trình đường liên xã An Bá - Tuấn Đạo, An Bá - Tuấn Đạo - Thanh Luận và duy tu, sửa chữa 06 công trình giao thông liên thôn thuộc 04 xã Lệ Viễn, Tuấn Đạo, Phúc Sơn, Thanh Luận nhằm tạo sự đột phá thúc đẩy hiệu quả 3 phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Hỗ trợ ưu tiên lồng ghép thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 triển khai trên địa bàn huyện gồm: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo.

Đồng thời thực hiện các chính sách giảm nghèo chung như: Chính sách hỗ trợ về giáo dục và y tế; hỗ trợ xóa nghèo và cải thiện đời sống cho hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; bảo trợ xã hội.

Bên cạnh đó, thực hiện các chương trình phát triển KT-XH trên địa bàn huyện như: Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi và đô thị theo hướng hiện đại và thông minh. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân;

Đẩy mạnh xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; mời gọi đầu tư, tăng cường xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp để phát triển sản xuất, tạo việc làm tại chỗ. Tập trung tuyên truyền, vận động, làm cho người nghèo tự ý thức, xác định quyết tâm vươn lên thoát nghèo là chính.

V.v,...

Quang Phong, Hà Sơn, Thành Huế

Quảng Bình: Nguồn vốn ưu đãi giúp đoàn viên thanh niên thoát nghèo

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy cho người dân Quảng Bình đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bắc Kạn hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành

Chiều 31/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức trao tặng 176 chiếc điện thoại thông minh trong chương trình Hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 8 xã/phường thí điểm chuyển đổi số năm 2023.

Mộc Châu tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La tổ chức chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mộc Châu.

970 hộ nghèo Nghệ An được hỗ trợ xây dựng nhà ở

Tính đến hết quý III/2023, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ xây dựng 970 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Sơn La phấn đấu năm 2025 không còn hộ nghèo khó khăn về nhà ở

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La triển khai nhiều biện pháp huy động nguồn lực để xóa nhà tạm cho các hộ nghèo.

Kỳ Anh huy động nguồn lực hỗ trợ cho người yếu thế, hộ đặc biệt khó khăn

Thời gian qua, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tập trung thực hiện chính sách giảm nghèo, thường xuyên hỗ trợ về nhiều mặt đối với người yếu thế, các hộ đặc biệt khó khăn.

Thuận Châu phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025

Huyện Thuận Châu (Sơn La) tập trung nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, phấn đấu đưa huyện thoát nghèo năm 2025.

Tủ sách cộng đồng giúp người dân Yên Bái giảm nghèo thông tin

Tỉnh Yên Bái đã xây dựng và duy trì hiệu quả tủ sách cộng đồng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin phục vụ đời sống.

Người dân Thu Lũm được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay tại địa phương

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã Thu Lũm, huyện Mường Tè (Lai Châu) được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên.

Điện Biên nỗ lực đưa nước sạch đến người dân vùng sâu, vùng xa

Toàn tỉnh Điện Biên hiện có 62/115 xã đạt tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt vệ sinh.